Filtry

Filtry podstawowe

Na skróty:

Archiwum

piątek, 25 maja 2018

Prawie 200 interwencji w czwartek

Prawie 200 interwencji w czwartek

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu wczorajszym (24 maja) na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 195 interwencji. więcej

czwartek, 24 maja 2018

Wykroczenia w ruchu drogowym

Wykroczenia w ruchu drogowym

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

Minionej doby tj. 23 maja Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi zarejestrowało 187 interwencji. więcej

środa, 23 maja 2018

Strażnicy interweniowali

Interwencje strażników

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 22 maja na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 161 interwencji. więcej

wtorek, 22 maja 2018

Wydarzenia w służbie

Wydarzenia w służbie

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W poniedziałek (21 maja) Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi otrzymało 176 zgłoszeń. więcej

Graficiarz ujęty dzięki monitoringowi

Graficiarz ujęty dzięki monitoringowi

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W niedzielę 20 maja około godziny 3-ej w nocy operatorka monitoringu miejskiego ujawniła dewastację elewacji budynku przy ulicy Narutowicza. więcej

poniedziałek, 21 maja 2018

Interwencje w miniony weekend

Interwencje w miniony weekend

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W miniony weekend tj. 18, 19 i 20 maja na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 476 interwencji. więcej

piątek, 18 maja 2018

Zgłoszenia na linię alarmową 986

Zgłoszenia na linię alarmową 986

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 17 maja na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 145 interwencji. więcej

czwartek, 17 maja 2018

Rovigo ma spokojne usposobienie, łatwo się szkoli - fot. Witold Ancerowicz / UMŁ

Oto "Rovigo", nowy koń Straży Miejskiej w Łodzi

Joanna Prasnowska / Straż Miejska w Łodzi

Nowy funkcjonariusz w Straży Miejskiej w Łodzi. Nazywa się Rovigo, ma kopyta, grzywę i ogon. Nowy czworonożny strażnik miejski rozpoczyna właśnie służbę w Straży Miejskiej, niedługo Rovigo będzie... więcej

Wykroczenia w ruchu drogowym

Wykroczenia w ruchu drogowym

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W środę (16 maja) Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi otrzymało 158 zgłoszeń. więcej

środa, 16 maja 2018

Interwencje na terenie miasta

Interwencje na terenie miasta

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 15 maja na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęły 174 interwencje. więcej

wtorek, 15 maja 2018

Wydarzenia w służbie

Wydarzenia w służbie

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W poniedziałek (14 maja) Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi otrzymało 166 interwencji. więcej

poniedziałek, 14 maja 2018

Agresywny 30-latek

Agresywny 30-latek

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 13 maja około godz. 16:10 strażnicy z Oddziału Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi w trakcie przejazdu ulicą Inflancką zauważyli leżącego z widocznymi obrażeniami ciała mężczyznę... więcej

Weekend i interwencje

Weekend i interwencje

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W miniony weekend tj. 11, 12 i 13 maja na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 544 interwencji. więcej

piątek, 11 maja 2018

Działania patroli na terenie miasta

Działania patroli na terenie miasta

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 10 maja na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 161 interwencji. więcej

czwartek, 10 maja 2018

Strażnicy interweniowali

Strażnicy interweniowali

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W środę (9 maja) na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 157 interwencji. więcej

POLECANE WIADOMOŚCI

Z terenu Łodzi widoczny jest dym unoszący się nad Zgierzem - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Pożar składowiska śmieci w Zgierzu. Obecnie nie ma zagrożenia dla Łodzi

Konrad Ciężki / BRPiNM

Strażacy walczą z pożarem składowiska śmieci na terenie byłych zakładów Boruta w Zgierzu. Nad miastem unoszą się kłęby dymu. Obecnie nie ma zagrożenia dla mieszkańców Łodzi, sytuacja jest... więcej

Wille przy ul. Moniuszki odzyskają blask. Powstaną tu biura, apartamenty i restauracje - fot. Sebastian Glapiński / UMŁ

Wille przy ul. Moniuszki odzyskają blask. Powstaną tu biura, apartamenty i restauracje

Tomasz Walczak / BPKSiT

Dziewiętnastowieczne wille przy ul. Moniuszki 6/8 zostaną wyremontowane do 2021 roku. Powstaną tam ekskluzywne apartamenty, pomieszczenia biurowe klasy A bądź A+, a także spa i restauracje. Inwestor,... więcej

Przy ul. Łęczyckiej trwa budowa nowych mieszkań komunalnych - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Trwa budowa nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Łęczyckiej

Anna Janocha / BPKSiT

Maj 2019 roku to termin zakończenia przebudowy dawnego biurowca Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Łęczyckiej 70B. W budynku powstaną 53 mieszkania komunalne, do których pierwsi najemcy... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.