400 wydarzeń na urodziny Łodzi. Sprawdź, co będzie się działo

Ponad 400 atrakcji: spacerów, oprowadzań, warsztatów, projektów artystycznych, zajęć sportowych czeka na łodzian z okazji 595 Urodzin Łodzi. Jak co roku będą wśród nich miejsca nieznane i na co dzień niedostępne dla zwiedzających, a także tereny powstających inwestycji.

Jedną z atrakcji będzie zwiedzanie podziemnego kanału rzeki Łódzki - mat. ZWIK
Jedną z atrakcji będzie zwiedzanie podziemnego kanału rzeki Łódzki , mat. ZWIK

Duże zaciekawienie wzbudzi z pewnością oprowadzanie z przewodnikiem po terenach budowanych, remontowanych i rewitalizowanych obiektów. Łodzianie zobaczą z bliska m.in. teren małej hali lekkoatletycznej przy al. Unii, poznają w szczegółach etapy realizacji Orientarium, a także tajemniczego Lapidarium, które w przyszłości eksponować będzie osobliwości łódzkich detali architektoniczne. Ciekawostką będzie oprowadzanie po Wi-Mie ("Widzewskiej Manufakturze") czy spacer przyszłym woonerfem wzdłuż ulicy Abramowskiego.

Po raz pierwszy podwoje otworzy Wigencja, dawna fabryka przy ul. Sienkiewicza, przyszła siedziba teatru "Pinokio". Tu na łodzianie czekać będą spacery, po nie prezentowanym dotąd obiekcie, warsztaty dla dzieci i performance artystów "Pinokia".

Łodzianie wejdą też po raz pierwszy do rewitalizowanego pałacu Steinertów przy Piotrkowskiej 272. Będzie to finał wycieczki "szlakami łódzkich pałaców", prawdziwej wyprawy przez dzieje łódzkich fabrykantów, właścicieli niezwykłych posesji.

W przygotowanie urodzin Łodzi włączyli się też łódzcy inwestorzy, którzy zaproponowali kilka atrakcji. Na przykład firma Skanska, zorganizuje oprowadzanie po terenie Bramy Miasta, wielkiej inwestycji w Nowym Centrum Łodzi. Wezmą w nim udział finaliści konkursu, który już wkrótce wystartuje na profilu Łodzi na Facebooku.

Łódź będzie można zwiedzać nie tylko na tle dźwigów i pnących w górę inwestycji, ale również pod ziemią. Nietypowe wycieczki przygotował Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Łodzianie wybiorą się na spacer doliną rzeki Łódki w północnej części miasta. Na finał spaceru zaplanowano zwiedzanie biegnącego pod parkiem Staromiejskim kanału rzeki. - Kryty, betonowy kanał rzeki Łódki zbudowany został w 1917 roku w miejscu, gdzie był staw Grobelny. Tam zaczęła się historia średniowiecznej i przemysłowej Łodzi. Na grobli stał młyn, zamieniony w folusz. To najbardziej "filmowy" kanał w Polsce, realizowano w nim kilka filmów, m.in. "W ciemności" Agnieszki Holland - zachęca Miłosz Wika, rzecznik ZWiK, dodając: - Zapisy na spacer, połączony ze zwiedzaniem kanału wystartują 16 lipca.

W urodzinowy weekend 27-29 lipca atrakcje organizować będą wszystkie łódzkie instytucje kultury, sportu, miejskie spółki, uczelnie wyższe i wiele podmiotów niepublicznych. Wszystkie oferty są dostępne na stronie Urodziny Łodzi 2018.

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.