Akademia Zdrowego Starzenia - nowy rok akademicki.

Jedną z działalności Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest Akademia Zdrowego Starzenia, skierowana do starszych mieszkańców regionu łódzkiego. Od drugiej połowy 2013 roku seniorzy mają okazję uczestniczyć w Akademii Zdrowego Starzenia. Dzięki tej inicjatywie budujemy sieć współpracy z regionalnymi partnerami, którzy promują również zdrowe starzenie się oraz zajmują się problematyką funkcjonowania osób starszych w dziedzinach medycznych, społecznych i gospodarczych w celu rozwijania zdolności intelektualnych i poprawy jakości życia seniorów poprzez ich kompleksową aktywizację.

W ciągu ponad 3 lat słuchacze Akademii Zdrowego Starzenia mogli wysłuchać 64 wykładów dotyczących zagadnień medycznych, a także tematów związanych z kwestiami regionalnymi, społecznymi i ekonomicznymi. W każdej sesji uczestniczyło 150-250 seniorów. Studenci Akademii zostali także zaproszeni do udziału w warsztatach skupiających się na kwestiach zdrowia psychicznego i fizycznego w podeszłym wieku, zdrowego odżywiania i chorób w podeszłym wieku.
Inauguracja Akademii Zdrowego Starzenia w bieżącym roku akademickim odbędzie się 26.10.2017 r.  o godz. 14:00 w sali 1.27 Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251.

I SEMESTR 2017/2018

Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251

godz. 14 – 16

Dojazd: - od ulicy Pomorskiej tramwaje nr 12, 17, 45, 46 (przystanek „CKD”)

- od ulicy Czechosłowackiej autobusy nr 58, 54, 54a, 64 (przystanek Czechosłowacka/Mazowiecka).

Wstęp wolny

26.10 – sala 1.27 Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Pierwsza pomoc w przypadkach nagłych – dr Ignacy Baumberg (Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

Jak pokonać stres? – mgr Martyna Modranka (Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

16.11 – sala 1.27 Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Leczenie bólu – prof. Wojciech Gaszyński (Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

Pielęgnacja skóry seniora – dr Anna Płatkowska (Zakład Psychodermatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

30.11 sala 1.27 Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Choroba niedokrwienna – prof. Marzenna Zielińska (Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

Kłamstwo i sposoby jego rozpoznawania – mgr Martyna Modranka (Centrum Badań nad Zdrowym Starzeniem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

14.12 Aula Zachodnia

Wegetarianizm i weganizm – czy warto zmienić dietę? – prof. Leokadia Bąk – Romaniszyn (Zakład Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

 

Polecane aktualności

595. Urodziny Łodzi. W podróż ku średniowiecznym korzeniom Łodzi

Katarzyna Zielińska / BPKSiT

29 lipca na Starym Rynku na mieszkańców czekać będą atrakcje w stylu średniowiecznym. Przy obelisku... więcej

Vox Populi: Łodzianie zdecydują, gdzie powstanią parki kieszonkowe

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Łodzianie mogą wybrać miejsca, w których powstaną kolejne parki kieszonkowe. Na platformie Vox... więcej

Maria Pielas, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128 - fot. Monika Pawlak

Kurator ustąpił, uczniowie mają więcej przestrzeni

Monika Pawlak / MOPS

Uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128 od września będą mieć zajęcia także w budynku... więcej

 - fot. CC0 license

Świadczenia 500+ i 300+ w Łodzi. Warto wcześniej złożyć wniosek

Marlena Kamińska / BPKSiT

Do połowy lipca łodzianie złożyli 14910 wniosków o 300+, to ok. 30 proc. ogólnej liczby. Wnioski o... więcej

W zajezdni Telefoniczna powstaje nowa hala przeglądowo–naprawcza dla tramwajów

Łódź Buduje. W zajezdni Telefoniczna powstaje nowa hala przeglądowo–naprawcza dla tramwajów

3960 mkw powierzchni użytkowej, 9 metrów w najwyższym punkcie – tyle będzie miała nowoczesna hala... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.