Ferie w Ogrodzie Botanicznym

Zapraszamy na zajęcia warsztatowo-terenowe w okresie ferii zimowych.

Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, grup zorganizowanych oraz uczestników indywidualnych.

Harmonogram prowadzonych zajęć przedstawiony jest poniżej.

Zapisów można dokonywać od dnia 3 stycznia 2018 r. pod numerem telefonu (42) 688 44 20, w godzinach 8:00-14:00.

 

I tydzień

29.01.2017, poniedziałek

9.00 - Malowane naturą – zajęcia plastyczne dla uczestników indywidualnych

12.00 - Zima w przyrodzie - zajęcia terenowe dla uczestników indywidualnych

30.01.17, wtorek

9.00 - Świat ptaków Ogrodu Botanicznego - zajęcia terenowe dla grup zorganizowanych

12.00 - Wyczarowane z natury – zajęcia plastyczne dla grup zorganizowanych

31.01.17, środa

9.00 - Warsztaty decoupage - zajęcia plastyczne dla uczestników indywidualnych

12.00 - Zima w przyrodzie - zajęcia terenowe dla grup zorganizowanych

1.02.17, czwartek

9.00 - Świat ptaków Ogrodu Botanicznego - zajęcia terenowe dla uczestników indywidualnych

11.00 - Poznajemy nasze drzewa – zajęcia dydaktyczne dla grup zorganizowanych

2.02.17, piątek

9.00 - Okiem botanika - zajęcia warsztatowe dla uczestników indywidualnych

12.00 -  Botaniczna gra planszowa – zajęcia warsztatowo-dydaktyczne dla grup zorganizowanych

 

II tydzień

5.02.17, poniedziałek

9.00 - Malowane naturą - zajęcia plastyczne dla uczestników indywidualnych

12.00 - Zima w przyrodzie - zajęcia terenowe dla uczestników indywidualnych

06.02.17, wtorek

9.00 - Świat ptaków Ogrodu Botanicznego - zajęcia terenowe dla grup zorganizowanych

12.00 - Wyczarowane z natury - zajęcia plastyczne dla uczestników indywidualnych

07.02.17, środa

9.00 - Warsztaty decoupage - zajęcia plastyczne dla uczestników indywidualnych

12.00 - Zima w przyrodzie - zajęcia terenowe dla grup zorganizowanych

08.02.17, czwartek

10.00 - Okiem botanika - zajęcia warsztatowe dla grup zorganizowanych

12.00 Okiem Botanika - zajęcia warsztatowe dla grup zorganizowanych

09.02.17, piątek

9.00 - Świat ptaków Ogrodu Botanicznego - zajęcia terenowe dla uczestników indywidualnych

12.00 -  Botaniczna gra planszowa - zajęcia warsztatowo-dydaktyczne dla grup zorganizowanych

 

Opisy zajęć:

 • Świat ptaków łódzkiego Ogrodu Botanicznego (zajęcia terenowe)

Wycieczka terenowa, podczas której uczestnicy będą obserwować zimujące w Ogrodzie ptaki oraz inne zwierzęta. Uczestników prosimy o zabranie ze sobą lornetek!

W przypadku niepogody w sali dydaktycznej zostanie wyświetlona prezentacja multimedialna dotycząca ptaków żyjących w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi.

Zajęcia skierowane będą dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych.

 

 • Zima w przyrodzie - spacer tropami zwierząt (zajęcia terenowe)

Wycieczka po Ogrodzie, podczas której dzieci dowiadują się jak przebiega zima w przyrodzie i co dzieje się z roślinami i zwierzętami o tej porze roku. Prowadzący opowie o śladach i tropach zostawianych zimą przez zwierzęta. Zajęcia będą skierowane do grup indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

W przypadku niepogody zamiast wycieczki odbędzie się prezentacja multimedialna i zajęcia plastyczne związane z tematyką wycieczki.

 

 • Malowane naturą

Zajęcia plastyczne w sali dydaktycznej, podczas których wykonywane będą prace plastyczne przy użyciu narzędzi pochodzących z natury (liście, gałęzie, kwiatostany, szyszki itp.). Zajęcia będą skierowane do grup indywidualnych.

 

 • Botaniczna gra planszowa

Zajęcia warsztatowe, na których uczestnicy spróbują swoich sił w tworzeniu własnej niepowtarzalnej gry planszowej przy pomocy pracowników Ogrodu Botanicznego. Jest to okazja do połączenia nauki z zabawą.

 

 • Warsztaty decoupage

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży (od III klasy szkoły podstawowej) prowadzone w sali dydaktycznej, podczas których uczestnicy zapoznają się z podstawami wykorzystania techniki decoupage do zdobienia przedmiotów użytku codziennego, a następnie spróbują swoich sił wykonując pracę plastyczną w tej technice. Zajęcia skierowane do osób indywidualnych.

 

 • Poznajemy nasze drzewa

Zajęcia prowadzone w sali dydaktycznej, podczas której uczestnicy poznają najbardziej znane gatunki naszych rodzimych drzew oraz dowiedzą się jak ważną rolę pełnią w przyrodzie. Następnie wykonają pracę plastyczną przy użyciu liści różnych gatunków. Zajęcia skierowane do grup zorganizowanych.

 

 • Okiem botanika

Zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem binokularów i lup. Uczestnicy będą mieli możliwość obserwacji nasion w powiększeniu i spróbują swoich sił w rysunku botanicznym. Zajęcia skierowane do osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

 

 • Wyczarowane z natury

Warsztaty plastyczne podczas których uczestnicy będą wykonywać proste dekoracje z wykorzystaniem naturalnych materiałów roślinnych. Zajęcia manualne z elementami edukacji przyrodniczej.

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.