Happy Bus znowu wyrusza w trasę po regionie

Happy Bus, czyli autobus, który pełni funkcję objazdowego placu zabaw, to cykliczna akcja, adresowana głównie do dzieci z terenów wiejskich. Projekt jest prowadzony przez Fundację Happy Kids we współpracy z łódzkim MPK.

Happy Bus, czyli autobus, który pełni funkcję objazdowego placu zabaw, to cykliczna akcja, adresowana głównie do dzieci z terenów wiejskich - fot. Stefan Brajter / UMŁ
Happy Bus, czyli autobus, który pełni funkcję objazdowego placu zabaw, to cykliczna akcja, adresowana głównie do dzieci z terenów wiejskich , fot. Stefan Brajter / UMŁ

Właśnie ruszyła ósma edycja Happy Busa, podczas której specjalnie przystosowany do potrzeb najmłodszych autobus przemierza małe miejscowości, by edukować i bawić dzieci. Podczas podróży pojazd zatrzymuje się na trzydniowe przystanki w wyznaczonych miejscach. Uzupełnieniem zabaw dla dzieci są zajęcia edukacyjne, lekcje języka angielskiego, aktywności ruchowe na świeżym powietrzu oraz warsztaty dotyczące kultur różnych krajów.

Opiekę nad dziećmi sprawują studenci z zagranicy, wspierani przez polskich wolontariuszy. Większość z nich to podopieczni Fundacji Happy Kids, którzy co roku część wakacji poświęcają na pracę charytatywną.

Każda edycja Happy Busa ma swój motyw przewodni. W tym roku edukacyjny temat to „Z wirtuala do reala” – zwrócenie uwagi na problem uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonów komórkowych i Internetu.

- Edukujemy i informujemy o tym, jakie są objawy uzależnienia dzieci od Internetu i telefonów, bo jest to naprawdę poważny problem społeczny. Często rodzice nie zdają sobie sprawy, że dziecko jest uzależnione, dlatego będziemy pomagać, tłumaczyć, jak w takiej sytuacji się zachować, przekażemy też adresy i numery telefonów placówek na terenie województwa łódzkiego, które takie problemy rozwiązują - tłumaczyła Agnieszka Kudła, szef marketingu Fundacji Happy Kids.

W tym roku fundacja przygotowała specjalne, dedykowane temu problemowi ulotki informacyjne dla rodziców. Będzie to początek kampanii społecznej, poprzez którą fundacja chce zwrócić uwagę na ten istotny problem.

- Podczas zabawy w Happy Busie będzie obowiązywał zakaz używania telefonów komórkowych, ponieważ chcemy, żeby każde dziecko uczestniczące w naszej akcji mogło fizycznie skorzystać ze wszystkich atrakcji i aktywnie spędzić z nami kilka godzin, odzwyczajając się od komórki - dodaje Aleksander Krotasiński, prezes Fundacji Happy Kids.

Przez siedem dotychczasowych edycji, wakacyjną opieką objęto ponad 21 tysięcy dzieci z terenu całej Polski. W 2017 r. z Happy Busa skorzystało ponad 5 tysięcy najmłodszych.

W tym roku trasa Happy Busa obejmuje małe miejscowości w województwie łódzkim, opolskim i wielkopolskim: Różyca, Długie, Koluszki, Zapolice, Bzinica Stara, Bogacica, Byczyna, Bogusławiec, Lubczyna, Cieszęcin, Sokolniki, Lututów, Czastary. Łącznie Happy Bus pokona ponad 600 km i będzie miał 14 przystanków.

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.