Ile Łódź wydaje na inwestycje

Radni z klubu radnych PiS Włodzimierz Tomaszewski oraz Marta Grzeszczyk wyliczyli, że Łódź w 2017 r. przeznaczyła na inwestycje 12,5 proc. budżetu miasta.

Tymczasem przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, radny PO Tomasz Kacprzak wskazuje, że to za prezydentury Jerzego Kropiwnickiego Łódź wydawała o miliard złotych mniej niż Wrocław. Zaś w 2018 r. budżety Łodzi i Wrocławia są porównywalne, a miasto inwestuje i się rozwija.
- Lata 90. to najwyższy poziom wydatkowania środków publicznych na inwestycje – wylicza radny Włodzimierz Tomaszewski. – Przekraczał nawet 30 proc. budżetu miasta. Prezydent Hanna Zdanowska doszła zaś do poziomu 12,5 proc. w 2017 roku. Jest to jeden z najniższych poziomów w historii miasta po 1989 r. 

Radna Marta Grzeszczyk zwróciła uwagę, że wszystkie wydatki miasta w 2017 r. opiewały na 4 miliardy złotych.
- Planowane wydatki na inwestycje opiewały zaś na kwotę ok. 600 mln zł – mówi radna Grzeszczyk. – Zaś ich wykonanie to 490 mln. zł. Co daje nam 81 proc. wykonania planu inwestycyjnego na 2017 r., który jest wysoce niezadowalający - jeśli mówimy o mieście, które ma się rozwijać.

Włodzimierz Tomaszewski dodał, że realizacja tych rozpoczętych już inwestycji i obciążenia przejdą na 2018 rok.
- A przetargi wyraźnie wskazują, że wykonawcy będą dyktować o wiele wyższe ceny i ten poziom inwestycji będzie jeszcze spadał – mówi radny Tomaszewski.

Szef łódzkiej Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak uważa zaś, że „pan radny Tomaszewski straszy łodzian”
- W 2006 r. wydatki Łodzi i Wrocławia były porównywalne – wylicza Tomasz Kacprzak. - Ale już w 2009 r. czyli u schyłku kadencji prezydenta Jerzego Kropiwnickiego Łódź wydawała na inwestycje aż o miliard złotych niej niż Wrocław. Nikogo więc nie może dziwić, że łodzianie w referendum w styczniu 2010 r. odwołali ze stanowiska najgorszego prezydenta w historii miasta. Prezydenta który chciał kupować papieskie monety za milion złotych czy wybudował nam fontannę na pl. Dąbrowskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej widzi zmianę dopiero w kadencji prezydent Hanny Zdanowskiej.
- Dziś znów wydatki Łodzi i Wrocławia są porównywalne, a miasto się rozwija – podkreśla Tomasz Kacprzak. - Jeśli ktoś próbuje wmówić łodzianom, że Łódź się nie zmienia – to proponuję chociażby spacer po centrum miasta: zobaczy wyremontowane ulice, odnowione parki, nowy tabor komunikacji miejskiej. Pan Radny Tomaszewski chyba też nie zauważył, że wiele inwestycji to prace wieloletnie. I one będą kończone w tym roku.

Polecane aktualności

Z terenu Łodzi widoczny był dym unoszący się nad Zgierzem - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Uwaga na zanieczyszczone powietrze po pożarze składowiska śmieci w Zgierzu

Konrad Ciężki / BRPiNM

W nocy z soboty na niedzielę zmieniły się warunki atmosferyczne, co spowodowało wzrost substancji... więcej

Wille przy ul. Moniuszki odzyskają blask. Powstaną tu biura, apartamenty i restauracje - fot. Sebastian Glapiński / UMŁ

Wille przy ul. Moniuszki odzyskają blask. Powstaną tu biura, apartamenty i restauracje

Tomasz Walczak / BPKSiT

Dziewiętnastowieczne wille przy ul. Moniuszki 6/8 zostaną wyremontowane do 2021 roku. Powstaną tam... więcej

Przy ul. Łęczyckiej trwa budowa nowych mieszkań komunalnych - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Trwa budowa nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Łęczyckiej

Anna Janocha / BPKSiT

Maj 2019 roku to termin zakończenia przebudowy dawnego biurowca Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy... więcej

Wszystkich praw! Całego życia! - to hasło 10. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Wszystkich praw! Całego życia! W czerwcu X Kongres Kobiet

Anna Janocha / BPKSiT

Rada Programowa X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, który po raz pierwszy w swojej historii odbędzie... więcej

Osiedle Primo to ponad 400 mieszkań w Nowym Centrum Łodzi. W czwartek wmurowano kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ. Powstaje tu ponad 400 mieszkań

Karolina Szamburska / BPKSiT

Ponad 400 mieszkań powstaje w Nowym Centrum Łodzi. Rozpoczęła się pierwsza inwestycja mieszkaniowa u... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.