Łódzka odsłona Międzynarodowego Dnia Wolnej Sztuki. Poświęć dziełom więcej niż 8 sekund

W sobotę, 21 kwietnia o godzinie 12:00 odbędzie się VI ogólnopolska edycja Dnia Wolnej Sztuki. Muzeum Miasta Łodzi, Miejska Galeria Sztuki oraz Muzeum Kinematografii włączają się w akcje i zapraszają do powolnego zwiedzania.

Ideą inicjatywy jest zachęcenie zwiedzających do poświęcenia każdemu z dzieł więcej czas niż przeciętne 8 sekund - fot. CC0 license
Ideą inicjatywy jest zachęcenie zwiedzających do poświęcenia każdemu z dzieł więcej czas niż przeciętne 8 sekund , fot. CC0 license

Biorące udział w akcji muzea oraz galerie sztuki wybiorą obiekty ze swoich zbiorów, które oglądać będą zwiedzający. Ideą inicjatywy jest zachęcenie zwiedzających do poświęcenia każdemu z dzieł więcej czas niż przeciętne 8 sekund, a w konsekwencji propagowanie świadomego odbierania sztuki oraz próba przekonania do spokojnego i refleksyjnego spędzania czasu w instytucjach kultury.

- Wydarzenie skłania do wolniejszego obcowania ze sztuką, czyli nie jesteśmy tutaj ze strony instytucji informatorami wyczerpująco przedstawiającymi obiekty. To same obiekty mają sprowokować do zadawania pytań, a wtedy my służymy różnymi ciekawymi historiami, związanymi z tymi dziełami. Rozpoczyna się proces interakcji pomiędzy pracownikami a zwiedzającym. Spędzenie dłuższego czasu przy obiekcie powinno służyć głębszemu zrozumieniu pojęcia dzieła sztuki - mówi Adam Klimczak z Muzeum Miasta Łodzi.

Miejska Galeria Sztuki przygotowała wystawę retrospektywną Ryszarda Kuby Grzybowskiego "Wczoraj, dziś, jutro…", którą oglądać można w Galerii Willa przy ul. Wólczańskiej 31 od 13 kwietnia br. do 13 maja br. W ramach Dnia Wolnej Sztuki można będzie nie tylko obejrzeć dzieła sztuki od obrazów po plakaty, ale także spotkać autora prac, który opowiadał będzie o wystawie.

W Muzeum Kinematografii w ramach Dnia Wolnej Sztuki wyeksponowane zostaną trzy eksponaty: oryginalny, odrestaurowany niedawno fotoplastikon Augusta Fuhrmanna, fragment imponującej scenografii do animacji "Latająca Maszyna" oraz rękopis "Teorii sztuki filmowej" Jerzego Toeplitza, znakomitego teoretyka filmu i współzałożyciela łódzkiej Szkoły Filmowej.   

Muzeum Miasta Łodzi zaprezentuje pięć unikatowych obiektów ze swojej kolekcji działu sztuki oraz oddziału Muzeum Sportu i Turystyki. Wybrane prace swoją historią i symboliką nawiązywać będą do obchodów 100-lecia Niepodległości w Polsce. Będzie to rzeźba "Samoobrona" Józefa Mojżesza Gabowicza, szkicowy obraz przedstawiający scenę batalistyczną z szarżą ułanów Tadeusza Kokietka, dwie prace wykonane przez Władysława Strzemińskiego ołówkiem na papierze (matryca i praca właściwa) abstrakcyjne w swoim charakterze, krajobraz Szczepana Andrzejewskiego oraz prace pastelisty Włodzimierza Krzyżanowskiego. Pracownicy MMŁ, kuratorzy wystaw będą pełnili dyżury przy obiektach i odpowiadali na pytania zainteresowanych.

Łódzkie instytucje już po raz kolejny włączają się w inicjatywę, przygotowując specjalne obiekty dla zwiedzających. Wystawy i eksponaty przygotowane w ramach Dnia Wolnej Sztuki oglądać można podczas standardowych odwiedzin z użyciem tradycyjnych biletów obowiązujących w danej instytucji.  

Polecane aktualności

Na korepetycje "sierpniowych maturzystów" zaprasza Teresa Łęcka, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - fot. Monika Pawlak

Pomoc dla „sierpniowych” maturzystów. Bezpłatne korepetycje z matematyki

Monika Pawlak / MOPS

30 lipca rozpoczynają się bezpłatne korepetycje z matematyki dla maturzystów, którzy w sierpniu będą... więcej

Bezrobotne kobiety z rewitalizowanych obszarów Łodzi zmieniają swoje życie. Uczą się opieki nad osobami starszymi i chorymi. Zostaną opiekunkami medycznymi, a po kursie mają zagwarantowaną pracę. - fot. Stefan Brajter

Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną

Marlena Kamińska / BPKSiT

Bezrobotne kobiety z rewitalizowanych obszarów Łodzi zmieniają swoje życie. Uczą się opieki nad... więcej

W czwartek, 19 lipca, rozpoczyna się przebudowa ul. Skorupki. Obniżone zostaną m.in. bardzo wysokie i nieestetyczne krawężniki - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

Rozpoczyna się remont ul. Skorupki

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

W czwartek, 19 lipca, rozpoczyna się przebudowa ul. Skorupki na odcinku między ulicami Piotrkowską i... więcej

Hala gotowa do użytku

Marcin Durasik / Wydział Sportu

Dobiegły końca prace przy budowie małej hali sportowej, sąsiadującej z Atlas Areną i stadionem przy... więcej

595. Urodziny Łodzi. W podróż ku średniowiecznym korzeniom Łodzi

Katarzyna Zielińska / BPKSiT

29 lipca na Starym Rynku na mieszkańców czekać będą atrakcje w stylu średniowiecznym. Przy obelisku... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.