Na rzecz równego traktowania i walki z dyskryminacją. Łódź podpisała Kartę Różnorodności

Łódź dołączyła do grona sygnariuszy Kartę Różnorodności dotyczącej równego traktowania pracowników przez pracodawców oraz wspierania walki z szeroko rozumianą dyskryminacją w miejscu pracy.

Na rzecz równego traktowania i walki z dyskryminacją. Łódź podpisała Kartę Różnorodności  -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ
Na rzecz równego traktowania i walki z dyskryminacją. Łódź podpisała Kartę Różnorodności , fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Karta Różnorodności to inicjatywa międzynarodowa. W Polsce prowadzona jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i zobowiązuje sygnariuszy do podejmowania działań na rzecz promocji równego traktowania w miejscu pracy oraz walki z dyskryminacją ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, inny typ współpracy oraz inne przesłanki.

Dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Marzena Strzelczak przekonuje, że warto otworzyć się na zarządzanie różnorodnością i wesprzeć inicjatywę, powiedziała: - Podpisanie Karty Różnorodności jest, dla każdego pracodawcy, który chciałby tworzyć przyjazne, otwarte miejsca pracy. Zarządzanie różnorodnością to korzyści dla biznesu, innowacji produktowych i usługowych. To także, szansa współpracy z gronem pracodawców, którzy podpisali kartę i wspólnie poszukują nowych rozwiązań.  

Uroczyste podpisanie Karty Różnorodności odbyło się w Centrum Dialogu im. M. Edelmana. Miasto Łódź reprezentowała prezydent Hanna Zdanowska. Obecni byli także przewodniczący Rady Miasta w Łodzi Tomasz Kacprzak, przedstawiciele Rady Miasta oraz Joanna Skrzydlewska, członek zarządu Województwa Łódzkiego. - W podpisaniu Karty Różnorodności ważne jest uświadomienie sobie, że różnimy się od siebie. Każdy z nas reprezentuje inne poglądy, wyznanie czy spojrzenie na otaczający świat. Nie jesteśmy jedną grupą, ale jednym wielkim społeczeństwem złożonym z wielu różniących się osób. Cieszę się, że będę miała przyjemność zwieńczyć to, co już w mieście wypracowaliśmy, czyli wzajemny szacunek - mówiła prezydent Hanna Zdanowska, zachęcając łódzkie firmy i instytucje do włączenia się w inicjatywę Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ewa Rumińska-Zimny, członkini Zarządu Stowarzyszenia Kongresu Kobiet, którego 10. edycja odbędzie się w Łodzi przypomniała również o zwróceniu uwagi na korzyści płynące z podpisania Karty Różnorodności, która walcząc z dyskryminacją pozwala otworzyć się na nowy kapitał ludzki wnoszący innowacyjne i przedsiębiorcze rozwiązania. 

Kartę Różnorodności podpisał także Uniwersytet Łódzki reprezentowany przez rektora Antoniego Różalskiego, który podkreślał, że włączenie się w inicjatywę potwierdza otwartość i tolerancyjność łódzkiej społeczności uniwersyteckiej. - Podpisując się pod Kartą, pokazujemy, że Uniwersytet Łódzki jest zróżnicowany i tworzy atmosferę przyjazną dla ludzi różnych kultur i studentów z całego świata - mówił rektor UŁ Antoni Różalski. Za przykład już podejmowanych działań podał projekt University-Diversity, który pozwala studentom z zagranicy tworzących różnorodną społeczność międzykulturową i pokoleniową zaprezentować się, swoją kulturę i poglądy.

Więcej o inicjatywie Forum Odpowiedzialnego Biznesu na stronie: www.kartaroznorodnosci.pl

Polecane aktualności

Wszystkich praw! Całego życia! - to hasło 10. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Wszystkich praw! Całego życia! W czerwcu X Kongres Kobiet

Anna Janocha / BPKSiT

Rada Programowa X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, który po raz pierwszy w swojej historii odbędzie... więcej

Osiedle Primo to ponad 400 mieszkań w Nowym Centrum Łodzi. W czwartek wmurowano kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ. Powstaje tu ponad 400 mieszkań

Karolina Szamburska / BPKSiT

Ponad 400 mieszkań powstaje w Nowym Centrum Łodzi. Rozpoczęła się pierwsza inwestycja mieszkaniowa u... więcej

Podczas Łódzkiego Dnia Dziecka nawet dorośli będą bawić się jak dzieci -  fot. z arch. UMŁ

Łódzki Dzień Dziecka 2018. Sprawdź, co będzie się działo

Marlena Kamińska / BPKSiT

W Łodzi zaplanowano kilka dni atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Jakie wydarzenia czekają na... więcej

Wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego -  fot. Witold Ancerowicz / UMŁ

BSH zbuduje w Łodzi nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe branży AGD

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Z udziałem wiceprezydenta Łodzi Wojciecha Rosickiego wmurowano kamień węgielny pod inwestycję przy... więcej

Od lewej: Agnieszka Wójcik i Hanna Zdanowska -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Przyciągamy inwestorów i specjalistów. Oto raport o łódzkim rynku pracy

Karolina Szamburska / BPKSiT

Rozwój inwestycji, programy miejskie, proaktywna postawa władz miasta i uczelni wyższych, centralna... więcej

Kontakt
Ochrona danych osobowych