Nowe Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora powstaje na Bałutach

Nowe Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora powstanie na Bałutach, przy ul. Libelta 16, na parterze budynku, w którym znajduje się przychodnia.

Nowe Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora powstanie na Bałutach, przy ul. Libelta 16 - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ
Nowe Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora powstanie na Bałutach, przy ul. Libelta 16 , fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Seniorzy w Łodzi to siła! W zakończonych właśnie Senioraliach udział wzięło 70 tysięcy łodzian 60+. W ciągu 2 tygodni, miasto i 130 partnerów, zorganizowało dla nich 700 wydarzeń zdrowotnych, kulturalnych, sportowych czy edukacyjnych. Jak podkreśla Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi, seniorzy częstokroć przewyższają swoją aktywnością osoby młode i dlatego miasto planuje kolejne działania oraz inwestycje dla łodzian 60+.

Jedną z nowych inicjatyw podejmowanych z myślą o seniorach jest budowa na Bałutach nowego Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora. Powstanie ono przy ul. Libelta 16, na parterze budynku przychodni, który dysponuje podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

W Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora powstanie sala do ćwiczeń, sala komputerowa, gabinet koordynatora z miejscem spotkań z prawnikiem czy psychologiem, zaplecze z kuchnią, toalety i szatnia. Odbywać się w nim będą zajęcia gimnastyczne, kursy komputerowe dla seniorów, spotkania ze specjalistami i inne zajęcia dla seniorów (w CZAS przy ul. Szpitalnej odbywają się m.in. jaki i pod dachem, seniorzy będą mogli się spotykać, ćwiczyć i podejmować rozmaite aktywności – dodał Maciej Adamiec, dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego Bałuty.

Prace w budynku rozpoczną się w ostatnim kwartale, a otwarcie centrum jest planowane na koniec 2018 r. Na przystosowanie i wyposażenie obiektu przeznaczone zostanie 350 tys. zł.

Za kolejne 390 tys. zł, ze środków Rady Osiedla, zmodernizowany zostanie teren przy przychodni i powstającym centrum seniora. Jednym z elementów tej modernizacji jest budowa siłowni zewnętrznej, z której będą mogli korzystać zarówno seniorzy, jak i mieszkańcy pobliskiego osiedla.

Radny Adam Wieczorek poinformował, że 8 czerwca, czyli już w najbliższy piątek, odbędzie się pierwszy z cyklu pikników osiedlowych dedykowanych seniorom – CoActive. Pierwsze spotkanie zaplanowano na Widzewie. Kolejny na Górnej (9 czerwca). Pikniki będą się odbywały przez całe wakacje.

Każde ze spotkań ma inny temat wiodący - od zdrowego żywienia, przez gimnastykę i rekreację, po taniec i śpiew. Na każdym z pikników do dyspozycji seniorów będą lekarze specjaliści: ortopeda, alergolog, dentysta, dietetyk, psycholog, laryngolog, pulmonolog, psychiatra czy nefrolog.

Spotkania (łącznie będzie ich 9) organizowane są wspólnie z Uniwersytetem Medycznym, a projekt CoActive jest finansowany ze środków unijnych w wysokości 200 tys. euro. Organizatorzy szacują, że w tych piknikach weźmie udział ok. 10 tys. seniorów.

Polecane aktualności

Artystyczne podwórko Wojciecha Siudmaka wkrótce będzie gotowe - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Artystyczne podwórko Wojciecha Siudmaka wkrótce będzie gotowe

Karolina Szamburska / BPKSiT

Jeszcze tego lata łodzianie będą mogli zobaczyć namalowany specjalnie dla Łodzi obraz „Narodziny... więcej

Ul. Traugutta jest zamknięta dla ruchu, ale możliwe są docelowe wjazdy gospodarcze - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Rozpoczęto remont ul. Traugutta. Będzie szersza jezdnia, nowe chodniki i więcej zieleni

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

W poniedziałek (18 czerwca) rozpoczęły się prace przy przebudowie ul. Traugutta między ulicami... więcej

Komendant Straży Miejskiej w Łodzi Zbigniew Kuleta (z prawej) oraz Marek Marusik (w środku), zastępca naczelnika dowodzenia Straży Miejskiej w Łodzi - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

Straż miejska interweniowała i wciąż będzie interweniować w sprawie nietrzeźwych

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

W związku z informacjami sugerującymi, iż strażnicy miejscy nie chcą przewozić osób nietrzeźwych do... więcej

Uczestnicy konferencji prasowej - fot. Andrzej Janecki / UMŁ

Tramwajem na rewolucję w 113. rocznicę powstania łódzkiego

Tomasz Walczak / BPKSiT

Wycieczki zabytkowym tramwajem, przemarsz ulicą Piotrkowską i pokaz filmowy to wydarzenia, które... więcej

Ulica Nowotargowa musi poczekać

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Firmy uczestniczące w przetargu na budowę ulicy Nowotargowej przedstawiły oferty znacznie... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.