Okazja do naprawienia złych decyzji dla Łodzi

Mamy nowy rząd PiS, ale te same oczekiwania wobec niego - mówili na konferencji prasowej: przewodniczący Klubu Radnych PO w Radzie Miejskiej w Łodzi Mateusz Walasek, szef łódzkiej Rady Miejskiej Tomasz Kacprzak oraz Marcin Bugajski, radny PO w Sejmiku Województwa Łódzkiego.

- Rząd przed rekonstrukcją zawodził łodzian. Zmiana w rządzie jest okazją do naprawienia złych decyzji dla Łodzi. Szczególnie zaszkodził naszemu miastu Minister Antoni Macierewicz. Dlatego przyjmujemy z uznaniem to, że na tym stanowisku już go nie będzie. Oczekujemy, aby nowy szef Ministerstwa Obrony Narodowej rozwiązał problem, który wyniknął z rezygnacji z kontraktu na produkcję w Łodzi śmigłowców Caracal. Mimo składanych przez Pana Ministra Antoniego Macierewicza konkretnych obietnic - nie pojawiły się nowe śmigłowce dla polskiego wojska, które miały być obsługiwane w naszym mieście. Straciliśmy 2, 5 tysiąca miejsc pracy – podkreślił Mateusz Walasek. 

Dodał, że Wojskowe Zakłady Lotnicze remontują w tej chwili poradzieckie śmigłowce dla Senegalu. Ale takie zlecenia niedługo mogą się skończyć. I nie stanowią nawet ułamka obietnic miejsc pracy dla łodzian w WZL, które miał dać kontrakt z Francuzami na dostawę Caracali.

- Oczekujemy - w interesie Łodzi a także polskiego wojska - aby zakupić w końcu śmigłowce. I żeby ich montaż i obsługa odbywały się w jedynym, będącym polską własnością zakładzie tym właśnie się zajmującym – mówił Mateusz Walasek.. 

Radni chcą, aby nowy Minister przestał blokować budowę w Łodzi terminala kolejowego, umożliwiającego funkcjonowanie połączenia z Chinami.

- Decyzja Pana Ministra Macierewicza blokująca sprzedaż działki pod terminal przyczyniła się do tego, że inwestor wycofał się z miasta. Podobnie jak w przypadku śmigłowców padały deklaracje odnośnie alternatywnych rozwiązań - jednak żadne z nich, mimo upływu roku, nie zostało zrealizowane. Łódź straciła w ten sposób tysiące miejsc pracy. I w tym przypadku liczymy na naprawienie tego błędu – podkreślił Marcin Bugajski.

- Wielu łodzian odetchnęło, że Minister Macierewicz odszedł z resortu. Wszystkie jego obietnice dotyczące naszego miasta nie zostały zrealizowane. Pojawia się pytanie o przyszłość Wojskowych Zakładów Lotniczych i co będą robili ich pracownicy. Mam nadzieję, że nowy Minister podejmie to wyzwanie i będziemy wkrótce wiedzieli, co ze śmigłowcami i terminalem kolejowym. Łódź jest stolicą logistyki w Polsce. Wkrótce rusza budowa tunelu pod naszym miastem, kolejowo będziemy rozwijać się w ciągu najbliższych lat. Mamy nadzieję, że Minister Błaszczak przyjedzie do Łodzi, zobaczy tereny przy ul. Pryncypalnej i podejmie decyzje o ich przyszłości. Od nowego Ministra oczekujemy żeby nie blokował rozwoju naszego miasta i regonu – mówił Tomasz Kacprzak.

Radni zapowiedzieli, że napiszą wspólny list do nowego szefa Ministerstwa Obrony Narodowej z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie i zaproszą go do Łodzi, żeby odwiedził WZL i tereny przy ul. Pryncypalnej, które obecnie nie są wykorzystywane.

Polecane aktualności

Rozpoczęła się 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Wolontariatu Kontakt Łódź, organizowanego przez Fundację Tomy, przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. - fot. Witold Ancerowicz

Międzynarodowy Festiwal Wolontariatu Kontakt Łódź 2018

Marlena Kamińska / BPKSiT

Wolontariusze biorący udział w Międzynarodowym Festiwalu Wolontariatu Kontakt Łódź 2018 odnawiali... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Łódź buduje: rozpoczęła się przebudowa ulic Tuwima oraz Nawrot. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu

ZIM

Startujemy z kolejnymi inwestycjami w ramach rewitalizacji obszarowej. Od poniedziałku 23.07... więcej

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.