Orkan Ksawery nad Łodzią: połamane drzewa, pozrywane linie energetyczne

W nocy z czwartku na piątek nad Łodzią przeszedł orkan Ksawery. W skutek porywistego wiatru łamały się konary i przewracały drzewa, które m.in. zrywały napowietrzne linie energetyczne. Centrum Zarządzania Kryzysowego w niecałe 5 godzin otrzymało 302 zgłoszenia.

M.in. przy al. Kościuszki w Łodzi porywisty wiatr złamał drzewo - fot. Konrad Ciężki / UMŁ
M.in. przy al. Kościuszki w Łodzi porywisty wiatr złamał drzewo , fot. Konrad Ciężki / UMŁ

Do Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęły informacje od:

 • Państwowej Straży Pożarnej - 300 zgłoszeń dotyczących powalonych drzew i konarów.
 • Centrum Ruchu MPK - zatrzymania ruchu tramwajów w 7 miejscach miasta oraz 6 zatrzymań autobusów.
 • PGE odnotowało 41 awarii linii SN, awarię 696 stacji abonenckich. 29 tys. odbiorców zostało pozbawionych dostawy energii elektrycznej.
 • ZWiK poinformował o awarii energetycznej ujęcia Imielnik, zasilającego północno-wschodnią część miasta.
 • Straż Miejska odnotowała 20 zgłoszeń dotyczących powalonych drzew i konarów, 6 zgłoszeń dotyczących braku oświetlenia ulicznego, oraz 11 pozostałych zgłoszeń związanych z uszkodzeniami elementów infrastruktury drogowej.
 • MSK Policji odnotowało 20 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń pojazdów na skutek powalonych drzew i konarów.
 • WSRM informuje o zdarzeniu w parku im. Ks. Brzóski związanego z powalonym drzewem, w skutek którego obrażenia odniósł 40-letni mężczyzna. Poszkodowanego przewieziono do Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu.

Obecnie trwają prace nad usuwaniem skutków oraz porządkowe, są one prowadzone równolegle m.in.:

 • Wydział Gospodarki Komunalnej, który wysłał od rana ekipy sprzątające z poleceniem uprzątania terenów zielonych, dróg wewnętrznych i publicznych.
 • Państwowa Straż Pożarna realizuje zgłoszenia wg. zagrożeń (priorytet) oraz porządkowe (ciągi komunikacyjne). O godz. 11:00 na realizację czekało 100 zgłoszeń. Zgłoszenia są realizowane poprzez siły PSP oraz OSP z terenu miasta.
 • O godz. 11:35 przywrócono zasilanie ujęcia Imielnik, wg. dyspozytora ZWiK po godz. 12 odbiorcy będą mieli wodę.
 • Z informacji PGE wynika, że o godz. 10 pozbawionych energii elektrycznej nadal było ponad 5 tys. odbiorców. Dyspozytor PGE nie był w stanie określić zakończenia prac, czyli przywrócenia zasilenia.

Interwencje można zgłaszać do Państwowej Straży Pożarnej na nr alarmowy 112 lub 998 (z nr. stacjonarnych) do Straży Miejskiej w Łodzi na nr 986 lub do Centrum Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na nr 42 638 49 49.

Polecane aktualności

595. Urodziny Łodzi. W podróż ku średniowiecznym korzeniom Łodzi

Katarzyna Zielińska / BPKSiT

29 lipca na Starym Rynku na mieszkańców czekać będą atrakcje w stylu średniowiecznym. Przy obelisku... więcej

Vox Populi: Łodzianie zdecydują, gdzie powstanią parki kieszonkowe

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Łodzianie mogą wybrać miejsca, w których powstaną kolejne parki kieszonkowe. Na platformie Vox... więcej

Maria Pielas, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128 - fot. Monika Pawlak

Kurator ustąpił, uczniowie mają więcej przestrzeni

Monika Pawlak / MOPS

Uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128 od września będą mieć zajęcia także w budynku... więcej

 - fot. CC0 license

Świadczenia 500+ i 300+ w Łodzi. Warto wcześniej złożyć wniosek

Marlena Kamińska / BPKSiT

Do połowy lipca łodzianie złożyli 14910 wniosków o 300+, to ok. 30 proc. ogólnej liczby. Wnioski o... więcej

W zajezdni Telefoniczna powstaje nowa hala przeglądowo–naprawcza dla tramwajów

Łódź Buduje. W zajezdni Telefoniczna powstaje nowa hala przeglądowo–naprawcza dla tramwajów

3960 mkw powierzchni użytkowej, 9 metrów w najwyższym punkcie – tyle będzie miała nowoczesna hala... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.