Piknik osiedlowy dla dzieci

Skakały na trampolinie, szalały na dmuchańcach, a w przerwach zajadały się watą cukrową i popcornem. Tak bawiły się dzieci z Retkini i Karolewa na pikniku „Żegnaj szkoło na wesoło” zorganizowanym przez pracowników socjalnych MOPS-u.

 - Karolina Tatarzyńska

Na co dzień pomagają rodzinom ze swojego rejonu. Spisują ich potrzeby na urzędowych formularzach, a później załatwiają pomoc finansową. Ale pracownicy Punktu Pracy Socjalnej I Wydziału Pracy Środowiskowej z ul. Sprinterów 11 nie poprzestali na typowych obowiązkach. Już po raz drugi zorganizowali sobotni piknik dla rodzin z dziećmi mieszkających na Retkini i Karolewie.

Pomysłów na wspólną zabawę im nie brakowało, ale potrzebni byli sponsorzy i partnerzy akcji. Tym razem przyłączyli się jako współorganizatorzy radni z Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschód, którzy wsparli imprezę finansowo, oraz III Komisariat Policji.

Ogród udostępnił na czas rodzinnej imprezy Żłobek nr 26, w którego budynku znajduje się Punkt Pracy Socjalnej.

Na dzieci czekały w ogrodzie dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny. Chętnych do skakania i szaleństw nie brakowało.
Animal Patrol uczył na fantomie, jak reanimować psa, a strażnicy miejscy znakowali rowery.
Sporą atrakcją dla najmłodszych okazały się przejażdżki strażackim wozem oraz przymierzanie policyjnych mundurów.
W przerwach dzieciaki biegały po darmowe przekąski: watę cukrową, popcorn i lody rzemieślnicze, a rodzice częstowali się kiełbaskami z grilla.

Organizatorzy zadbali również o konkursy, w których nagrodami były m.in. vouchery do restauracji Zajadalnia i salonu kosmetycznego Lilian.

- Przyszło bardzo wiele rodzin, które na co dzień spotykamy podczas wywiadów środowiskowych. Miło było widzieć, jak świetnie bawią się te dzieci. Cieszymy się, że przyszło aż tyle osób. Szacujemy, że było ich ponad 500, co nas zaskoczyło, bo przed rokiem uczestników przybyło zdecydowanie mniej. I wiele z nich już teraz pytało, czy zorganizujemy kolejny - opowiadała Barbara Łuczak, koordynatorka pracowników socjalnych i jedna z inicjatorek pikniku.

Organizatorzy dziękują także pozostałym sponsorom: pani Małgorzacie Witkowskiej, właścicielce Zajadalni, firmie Carrefour, pani Barbarze Kostrzewskiej, szefowej Salonu Kosmetycznego Lilian, Grupowej Oczyszczalni Ścieków z Łodzi, Salonowi Optycznemu Piotra Pluty, Sali Zabaw dla Dzieci „Agatka”.

Podziękowania należą się również wszystkim instytucjom, które wsparły piknik: Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Łodzi, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej im. Kościuszki, Spółdzielni Mieszkaniowej „Piaski”, Miejskiemu Centrum Medycznemu „Polesie” oraz Straży Miejskiej i ich formacji Animal Patrol.

 

 

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.