Rozstrzygnęliśmy pierwsze przetargi na rewitalizację centrum Łodzi

Otworzyliśmy oferty w sześciu pierwszych przetargach na inwestycje w Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Trzy rozstrzygnęliśmy pozytywnie w całości, jeden częściowo, a dwa powtórzymy.

Ulica Tuwima w Łodzi - fot. z arch. UMŁ
Ulica Tuwima w Łodzi , fot. z arch. UMŁ

Wyremontowane w ramach rewitalizacji obszarowej kamienice będą spełniać głównie funkcje mieszkaniowe, pojawią się tam mieszkania komunalne oraz mieszkania chronione dla wychowanków domów dziecka, czyli mieszkania przeznaczone dla osób pełnoletnich zmuszonych usamodzielnić się i rozpocząć dorosłe życie. W odpowiedzi na oczekiwania łodzian tworzyć będziemy także dodatkowe miejsca spełniające funkcje społeczne np. biblioteki, które będą sprzyjały spotkaniom, sąsiedzkiej integracji oraz kreowaniu wspólnych pomysłów.

Przestrzenie publiczne, czyli głównie ulice także zmienią swój wygląd i funkcje. By zwiększyć poziom bezpieczeństwa w centrum miasta ruch samochodowy zostanie spowolniony, pierwszeństwo będą mieli piesi. Pojawi się też dużo zieleni: drzewa, krzewy i trawniki. - W procesie rewitalizacji stawiamy na podniesienie poziomu życia i każdy remont, czy przebudowa ma temu służyć, zarówno w aspekcie jakości przestrzeni, jak również oferty, którą mamy przygotowaną dla mieszkańców - mówi Marcin Obijalski, dyrektor Biura ds. Rewitalizacji UMŁ.   

Wiceprezydent Łodzi Wojciech Rosicki zapewnia, że kwestie rozstrzygnięcia przetargów nie mają wpływu na harmonogram prac budowlanych. - To, że Łódź będzie w budowie jest oczywiste. Możemy się z tego powodu martwić, ja się z tego powodu cieszę. Łodzi w bardzo wielu miejscach należy się generalna  rewitalizacja. Jeżeli tego nie zrobimy teraz, to szansa może nam po prostu zniknąć - mówi wiceprezydent Wojciech Rosicki.

Trwa przeprowadzka mieszkańców kamienic przeznaczonych do rewitalizacji. Choć nie jest to łatwy proces, budzący wiele sprzeciwu ze strony lokatorów, otwiera przed nimi także wiele możliwości, jak chociażby otrzymanie mieszkania komunalnego czy zmianę metrażu. - My się tego procesu uczymy cały czas. Program "Mia100 kamienic" było świetnym poligonem, gdzie uczyliśmy się dialogu z mieszkańcami, stąd pomysł na gospodarzy obszarów w ramach projektu pilotażowego, którzy wspierają nasze działania - tłumaczy Marcin Obijalski, dyrektor Biura ds. Rewitalizacji UMŁ.  

Pierwsze przetargi na rewitalizację centrum Łodzi

Rozstrzygnęliśmy oferty w sześciu pierwszych przetargach na inwestycje w Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Trzy z nich rozstrzygniemy pozytywnie w całości, jeden częściowo, a dwa powtórzymy.  

Rozstrzygnięcia pozytywne:

 • Tuwima: ulica (odcinek Kilińskiego-Targowa) i kamienice 33, 35, 46, 52
 • park Sienkiewicza
 • Piotrkowska 106

Rozstrzygnięcia w części pozytywne:

 • Gdańska (Ogrodowa-Legionów), Ogrodowa (Gdańska-Zachodnia) i Zachodnia (Ogrodowa-Legionów): rozstrzygniemy pozytywnie dla pierwszej z tych ulic. Dla Ogrodowej i Zachodniej powtórzymy przetargi

Rozstrzygnięcia negatywne:

 • Gdańska 1
 • Kilińskiego 39

Wiele ofert złożyły firmy z naszego regionu. To pokazuje, że dobrym krokiem była decyzja o podzieleniu przetargów na mniejsze projekty. Oferenci nie znali szacunków kosztowych dla poszczególnych inwestycji, jednak w większości składali propozycje z nimi zbieżne.

Adres Oszacowanie Oferta najniższa Oferta najwyższa
Tuwima - ulica 29187900,00 28288505,19 33191550,00
Tuwima 33 i 35 15891600,00 15366740,34 15726428,61
Tuwima 46 5633400,00 5583759,45 6763248,59
Tuwima 52 5464852,00 5872119,70 8819100,00
suma 56177752,00 55111124,68 64500327,20
 
Piotrkowska 106 2226299,00 1989700,00 2829000,00
Kilińskiego 39 4440300,00   5464668,65
park Sienkiewicza 10147499,00 9499966,50  
Gdańska - ulica 3651780,00 3677777,77 4155874,80
Ogrodowa - ulica 3185790,00   4218550,68
Zachodnia - ulica 2069748,00   3387349,15
Gdańska 1 4104809,00   5690168,49

Klauzule społeczne: każdy z oferentów zobowiązał się zatrudnić osoby bezrobotne przy inwestycjach w rewitalizacji obszarowej.

Gwarancje: większość oferentów deklaruje wydłużenie okresów gwarancji na poszczególne elementy i materiały:

 • przedłużenie minimalnego, 60-miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane o kolejne 12 miesięcy
 • przedłużenie minimalnego, 24-miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi w zakresie dostarczonych w ramach zamówienia Urządzeń i Sprzętu o kolejne 24 miesiące
 • przedłużenie minimalnego, 36-miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi w zakresie zieleni i jej pielęgnacji  o kolejne 24 miesiące

Jeszcze w lipcu otworzymy oferty złożone na przebudowę ul. Traugutta, budowę nowej ulicy, która połączy Wschodnią z Sienkiewicza i remonty kamienic przy ul. Narutowicza, Sienkiewicza
i Piotrkowskiej, więc na początku sierpnia poinformujemy o kolejnych rozstrzygnięciach.

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.