Rynek biurowy w Łodzi: wiecha na Ogrodowa Office

Narożnik skrzyżowania ul. Ogrodowej z Zachodnią, czyli ważnej łódzkiej arterii północ-południe, jest już zabudowany. Miejsce odzyskało historyczny kształt, a niebawem zyska współczesną oprawę nowoczesnego biurowca z lokalami usługowymi w parterze.

We wtorek (21 listopada) na budynku Ogrodowa Office zawisła wiecha - fot. Stefan Brajter / UMŁ
We wtorek (21 listopada) na budynku Ogrodowa Office zawisła wiecha , fot. Stefan Brajter / UMŁ

Ogrodowa Office, którego deweloperem jest Warimpex, to jedna z największych inwestycji biurowych realizowanych aktualnie w Łodzi. Deweloperzy budują w sumie ponad 200 tys. mkw. powierzchni dla najbardziej wymagających najemców. W przygotowaniu jest pięć kolejnych projektów obejmujących blisko 90 tys. mkw., w tym jeden w historycznej dzielnicy Księży Młyn - Textorial Park II.

- To niezwykły moment w historii Łodzi. Zabudowa tej części miasta najpierw uległa zniszczeniom wojennym, a potem część ustąpiła miejsca poszerzeniu ul. Zachodniej. Dzisiaj na budynku Ogrodowa Office zawisła wiecha, a to oznacza, że jego konstrukcja jest już gotowa. W najbliższych miesiącach gmach będzie wykończany i na początku przyszłego roku będziemy cieszyli się całkowicie odbudowanym narożnikiem - mówi Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi.

Gmach Warimpexu zajmuje niemal ćwierć kwartału między pałacem Poznańskiego, czyli największej łódzkiej rezydencji fabrykanckiej, i Manufakturą, a placem Wolności, z którego rozpoczyna się ul. Piotrkowska. Aby jak najlepiej wpisać biurowiec w historyczną zabudowę łódzkiego Śródmieścia, na fasadach pojawią się różne układy elewacji, aby odtworzyć dawne podziały działek w tym miejscu.

Inwestycje w tym rejonie miasta obejmują każdy z narożników skrzyżowania: po drugiej stronie ul. Zachodniej powstaje hotel Puro, po przekątnej, w pałacu Poznańskiego - największej z łódzkich rezydencji fabrykanckich - rozpoczął się długo wyczekiwany remont, a po drugiej stronie ul. Ogrodowej park Staromiejski zostanie zmodernizowany w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

W najbliższych miesiącach, obok Ogrodowa Office, planowane są także otwarcia kolejnych inwestycji biurowych. W Nowym Centrum Łodzi urządza się już mBank, któremu siedzibę przy ul. Kilińskiego wzniósł Ghelamco wspólnie z Budomalem, a przy al. Piłsudskiego stoją już obie wieże Symetris kieleckiego Echo Investment.

Rok 2017 to w Łodzi także start ważnych projektów. Wiosną rozpoczęła się budowa Bramy Miasta, prestiżowego projektu Skanska tuż przy podziemnym dworcu Fabrycznym w Nowym Centrum Łodzi, a w czerwcu w zabytkowych gmachach dawnego Monopolu Wódczanego, czyli w Monopolis wystartowały prace konserwatorskie. Pod koniec roku Avestus rozpoczął z kolei budowę zespołu biurowego Imagine przy skrzyżowaniu marszałków, czyli al. Piłsudskiego z Rydza-Śmigłego.

Do inwestycji w przygotowaniu dołączył nowy projekt St. Paul’s Development. Firma jest najlepiej znana z jeden z pierwszych realizacji w pofabrycznych przestrzeniach: dawną remizę strażacką na Księżym Młynie zaadaptowała na nowoczesny biurowiec. Teraz przygotowuje drugi etap zespołu biurowego Textorial Park. Podobnie jak pierwszy obejmie on m.in. remont zabytkowych gmachów dawnych magazynów - części fabrycznego imperium Karola Scheiblera, największego z łódzkich przedsiębiorców.

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Z terenu Łodzi widoczny był dym unoszący się nad Zgierzem - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Uwaga na zanieczyszczone powietrze po pożarze składowiska śmieci w Zgierzu

Konrad Ciężki / BRPiNM

W nocy z soboty na niedzielę zmieniły się warunki atmosferyczne, co spowodowało wzrost substancji... więcej

Wille przy ul. Moniuszki odzyskają blask. Powstaną tu biura, apartamenty i restauracje - fot. Sebastian Glapiński / UMŁ

Wille przy ul. Moniuszki odzyskają blask. Powstaną tu biura, apartamenty i restauracje

Tomasz Walczak / BPKSiT

Dziewiętnastowieczne wille przy ul. Moniuszki 6/8 zostaną wyremontowane do 2021 roku. Powstaną tam... więcej

Przy ul. Łęczyckiej trwa budowa nowych mieszkań komunalnych - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Trwa budowa nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Łęczyckiej

Anna Janocha / BPKSiT

Maj 2019 roku to termin zakończenia przebudowy dawnego biurowca Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy... więcej

Wszystkich praw! Całego życia! - to hasło 10. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Wszystkich praw! Całego życia! W czerwcu X Kongres Kobiet

Anna Janocha / BPKSiT

Rada Programowa X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, który po raz pierwszy w swojej historii odbędzie... więcej

Osiedle Primo to ponad 400 mieszkań w Nowym Centrum Łodzi. W czwartek wmurowano kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ. Powstaje tu ponad 400 mieszkań

Karolina Szamburska / BPKSiT

Ponad 400 mieszkań powstaje w Nowym Centrum Łodzi. Rozpoczęła się pierwsza inwestycja mieszkaniowa u... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.