Urząd Miasta Łodzi

Stypendia i zasiłki szkolne

Do 15 września w szkołach można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Prawo do tej formy pomocy mają uczniowie z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, stypendia są przyznawane na rok szkolny, a pieniądze można wydać na szeroko rozumiane cele edukacyjne.

W minionym roku szkolnym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił stypendia ponad 3 tysiącom uczniów. - Liczba uczniów korzystających ze stypendiów w minionym roku była znacząco niższa niż jeszcze rok czy dwa lata temu, co cieszy, ponieważ oznacza, że sytuacja ekonomiczna wielu rodzin się poprawia - powiedział Tomasz Trela, wiceprezydent Łodzi.

Aby otrzymać stypendium szkolne trzeba spełnić jeden warunek: dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 514 zł, kwota ta wynika z ustawy o pomocy społecznej. Pomoc jaką otrzymują rodziny w ramach programu 500+ nie jest wliczana do dochodu, a więc nie uniemożliwia skorzystania ze stypendium. - Pieniądze otrzymane w ramach stypendium można przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów czy innych niezbędnych pomocy szkolnych, ale także na sfinansowanie kursu języka obcego, zajęć sportowych, artystycznych czy przeznaczyć na sfinansowanie kosztów szkolnej wycieczki - tłumaczy Piotr Rydzewski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. – Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą też wydać stypendium na sfinansowanie kosztów kształcenia poza miejscem zamieszkania.

Zasiłek szkolny jest formą pomocy dla uczniów, którzy ucierpieli w wyniku zdarzenia losowego np. pożaru, długotrwałej choroby rodzica, śmierci jednego z rodziców bądź opiekunów. Wniosek o przyznanie takiego wsparcia można składać przez cały rok szkolny, ale nie później niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Tutaj progi dochodowe nie obowiązują, pomoc jest jednorazowa i nie wyższa niż 620 zł. W 2016 roku 709 uczniów skorzystało z taj formy wsparcia. 

Polecane aktualności

Dom ówczesnego architekta miejskiego Hilarego Majewskiego -  fot. Stefan Brajter / UMŁ

Poznaj pierwsze projekty elewacji kamienic przy ul. Włókienniczej

Karolina Szamburska / BPKSiT

Zespoły architektów pracują nad projektami elewacji kamienic znajdujących się przy ul.... więcej

Tu w przyszłości będzie prowadziła ul. Nowotargowa -  fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

Inwestycje drogowe 2018. Sprawdź, co się zmieni w Twojej okolicy

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

W 2018 roku łodzian czekają duże inwestycje drogowe. W ramach rewitalizacji obszarowej prace drogowe... więcej

Korekta zmierza do modelu komunikacji, który uwzględnia uwagi mieszkańców -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Korekty nowego układu połączeń MPK. Sprawdź, co zmieni się od lutego [MAPY]

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Zgodnie z zapowiedzią, po wprowadzeniu nowej siatki połączeń i po uwagach zgłoszonych przez... więcej

Piotrkowska będzie rozświetlona przez cały rok -  mat. UMŁ

Piotrkowska będzie rozświetlona przez cały rok

Marlena Kamińska / BPKSiT

Od stycznia 2018 roku ulica Piotrkowska będzie rozświetlona nową iluminacją. Gdzie pojawią się te... więcej

Łódzkie obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego -  fot. Sebastian Glapiński / UMŁ

Łódzkie obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Katarzyna Zielińska / BPKSiT

Dziesiątki zniczy zapłonęły pod Krzyżem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka.... więcej

Kalendarz
Kontakt