Święto kina europejskiego w Łodzi, czyli FKE Orlen Cinergia 2017

23 listopada br. rozpocznie się 22. Forum Kina Europejskiego Orlen Cinergia. To blisko 150 projekcji filmowych, konkursy dla młodych twórców, spotkania z mistrzami kina, koncerty i inne wydarzenia towarzyszące, które na dziesięć dni zmienią Łódź w stolicę filmu i kinematografii europejskiej.

Forum Kina Europejskiego Orlen Cinergia 2017 to m.in. blisko 150 projekcji filmowych - CC0 license
Forum Kina Europejskiego Orlen Cinergia 2017 to m.in. blisko 150 projekcji filmowych , CC0 license

Tegoroczna edycja festiwalu FKE Orlen Cinergia przebiegać będzie pod hasłem "Relacje: Side by side". Festiwal otworzy film Jagody Szelc "Wieża. Jasny Dzień", a zamknie "Happy End" Michaela Hanekego. Obie projekcie to łódzkie premiery. W trakcie 10-dniowej uczty filmowej powrócą dobrze znane i cenione formaty: Panorama Filmowej Europy, sekcja filmów polskich Polonica oraz Europejskie Kino dla Dzieci, które debiutowało w zeszłym roku i odniosło niebywały sukces. Organizatorzy festiwalu przygotowali także wiele nowości. Na widzów czekają wyjątkowe filmy z cyklu europejskiego kina gatunków i czeskiego chilloutu. Wyjątkowa sekcja poświęcona będzie twórczości gościa specjalnego - reżysera Daria Argento, mistrza włoskiego horroru.    

Młodzi twórcy po raz kolejny podejmą wyzwanie i powalczą o statuetki w konkursach na Europejski Debiut Filmowy i Film Drugi oraz Polski Debiut i Film Drugi. W tym roku o wyróżnienie rywalizować będą nie tylko filmy fabularne, ale również dokumenty i animacje. Jak mówią dyrektorzy festiwalu, to oczekiwana zmiana, którą z entuzjazmem przyjęto w branży filmowej. - Te trzy dziedziny spotykają się ze sobą, choć w konkursach filmów pełnometrażowych rzadkością jest konfrontacja tych gatunków. My chcemy, by dokumenty i animacje stawały na równi z filmami fabularnymi - tłumaczy Krzysztof Spór, dyrektor programowy festiwalu.

Wybór zwycięzcy to będzie trudne i zarazem interesujące wyzwanie dla jury obu konkursów, w którym zasiądą znakomici goście, znani przedstawiciele polskiego środowiska filmowego. O tym, kto wygra Kryształowe Jabłko zdecydują: Roman Gutek, Piotr Jaxa, Katarzyna Smutniał i Anna Zamecka, zaś laureata Kryształowej Łódki wybiorą: Radosław Piwowarski, Jowita Budnik, Emilia Mira Haviarova i Radosław Ochnio.

Festiwal FKE Orlen Cinergia to także wydarzenia towarzyszące, które coraz częściej angażują przestrzeń miejską. Wśród nich pojawią się specjalne pokazy filmowe, wystawy, koncerty, panele dyskusyjne oraz warsztaty filmowe i spotkania z wyjątkowymi gośćmi, m.in. Januszem Gajosem, Kazimierzem Kutzem, Grzegorzem Królikowskim i Jakubem Gierszałem. Dla łodzian przygotowano również widowisko multimedialne - koncert "Trzy Dźwięki Komedy", poświęcony łódzkim wątkom w twórczości polskiego jazzmana Krzysztofa Komedy oraz niezwykły pokaz mody filmowej - Cinema en Vogue.

Szczegółowy program festiwalu FKE Orlen Cinergia na stronie: www.cinergiafestival.pl

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.