Szkoły oraz komunikacja czekają na powrót uczniów

W poniedziałek, 4 września do łódzkich szkół wracają uczniowie. W roku szkolnym 2017/2018 będziemy mieć: 35898 uczniów szkół podstawowych, 8293 uczniów gimnazjów, 8971 uczniów liceów ogólnokształcących, 7765 uczniów szkół zawodowych oraz 17928 przedszkolaków.

W tym roku szkolnym Łódź będzie mieć 35898 uczniów szkół podstawowych - fot. CC0 License
W tym roku szkolnym Łódź będzie mieć 35898 uczniów szkół podstawowych , fot. CC0 License

Miasto przeznaczyło ok. 60 mln zł na inwestycje i zakupy dla szkół i przedszkoli. Większość prac została wykonana w wakacje.

I tak z puli środków rad osiedli w 200 szkołach i przedszkolach wykonano inwestycje i zakupy warte blisko 6 mln zł. Wśród nich znajdziemy: remont ogrodzeń, malowanie sal lekcyjnych i sal zabaw w przedszkolach, remonty na placach zabaw i zakupy zabawek, remonty kuchni, szatni, łazienek, wymianę okien i drzwi, remont boisk, bieżni i skoczni, zakup sprzętu do pracowni, m.in, komputerowych. Większość prac i zakupów już wykonano. Pojedyncze zadania będą kończone we wrześniu.

Dzięki 4,5 mln zł z rezerwy budżetowej miasta w 5 szkołach powstały nowe sale lekcyjne, dla 81 szkół kupiono nowe tablice, krzesła, ławki, inne meble, 66 szkól wyposażono w nowe pomoce dydaktyczne, 11 przedszkoli ma nowe sale dla maluchów, 24 przedszkola nowe stoliki, krzesełka, wykładziny, inne meble, 17 przedszkoli nowe pomoce dydaktyczne i zabawki, 2 szkoły nowe sale gimnastyczne (w tym jedna - aż dwie).

Prowadzimy też kompleksowe termomodernizacje 16 szkół (warte ok. 39 mln zł)

 • w 8 szkołach prace są bardzo zaawansowane, a ich zakończenie planowane jest na przełomie września/października
 • w 5 wykonawcy rozpoczynają prace
 • w 3 wykonawcy przejmują place budowy

W tych 8 placówkach prace zakończą się najpóźniej w grudniu 2017 r.

Środki z Budżetu Obywatelskiego pozwoliły zaś na inwestycje w ponad 40 placówkach, warte ok. 10,5 mln zł. Z czego: 10 szkół zyskało nowe boiska do piłki nożnej, plażowej lub wielofunkcyjne, 5 szkół bieżnie, skocznie, 4 szkoły siłownie zewnętrzne, 4 szkoły szatnie, 3 kuchnie, stołówki, świetlice, 9 szkół sale komputerowe, audiowizualne, nowe tablety, laptopy, rzutniki, 4 szkoły remonty sal językowych, korytarzy, 5 szkół/placówek - nowe pomoce naukowe, sprzęt sportowy, zabawki i place zabaw, 8 szkół parkingi, ogrodzenia, oświetlenie, do 5 szkól po wakacjach wracają zajęcia z robotyki czy tańca. Tu większość zakupów i inwestycji została zakończona. Te – pojedyncze - które jeszcze są w toku mają się zakończyć jeszcze we wrześniu.

Komunikacja miejska, od 4 września, dopasuje się do większych potrzeb pasażerów. Na ulice wyjedzie ponad 30 tramwajów więcej niż w wakacje. Większość linii tramwajowych i autobusowych kursować będzie co 12 minut. Linie 10A i 11A oraz 10B i 11B kursować będą co 6 minut. Tramwaje linii 1 będą jeździły składami dwu wagonowymi, a na linii 45 zwiększymy częstotliwość, dodając kursy z Dąbrowy na Helenówek. Należy jednak pamiętać, że ze względu na remont torowiska na Kopernika, Gdańskiej i rondzie Solidarności, zmienionymi trasami kursować będą tramwaje linii 15, 17, 45 i 46 oraz autobusy linii 80, 83, 87A, 87B, N2, N4A, N4B, N7A i N7B. Również ze względu na prace zawieszone pozostaną linie 4, 7 i 12A, które wrócą na swoje trasy po zakończeniu prac, w październiku.

Przypomnijmy, że migawka dla uczniów szkół podstawowych, od 1 września kosztuje jedynie 10 zł miesięcznie.

Polecane aktualności

Na korepetycje "sierpniowych maturzystów" zaprasza Teresa Łęcka, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - fot. Monika Pawlak

Pomoc dla „sierpniowych” maturzystów. Bezpłatne korepetycje z matematyki

Monika Pawlak / MOPS

30 lipca rozpoczynają się bezpłatne korepetycje z matematyki dla maturzystów, którzy w sierpniu będą... więcej

Bezrobotne kobiety z rewitalizowanych obszarów Łodzi zmieniają swoje życie. Uczą się opieki nad osobami starszymi i chorymi. Zostaną opiekunkami medycznymi, a po kursie mają zagwarantowaną pracę. - fot. Stefan Brajter

Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną

Marlena Kamińska / BPKSiT

Bezrobotne kobiety z rewitalizowanych obszarów Łodzi zmieniają swoje życie. Uczą się opieki nad... więcej

W czwartek, 19 lipca, rozpoczyna się przebudowa ul. Skorupki. Obniżone zostaną m.in. bardzo wysokie i nieestetyczne krawężniki - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

Rozpoczyna się remont ul. Skorupki

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

W czwartek, 19 lipca, rozpoczyna się przebudowa ul. Skorupki na odcinku między ulicami Piotrkowską i... więcej

Hala gotowa do użytku

Marcin Durasik / Wydział Sportu

Dobiegły końca prace przy budowie małej hali sportowej, sąsiadującej z Atlas Areną i stadionem przy... więcej

595. Urodziny Łodzi. W podróż ku średniowiecznym korzeniom Łodzi

Katarzyna Zielińska / BPKSiT

29 lipca na Starym Rynku na mieszkańców czekać będą atrakcje w stylu średniowiecznym. Przy obelisku... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.