Uroczystość w Muzeum Miasta w 150. rocznicę śmierci Iry Aldridge’a

Zapraszamy do Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego na wydarzenie upamiętniające wybitnego aktora pochowanego w Łodzi - już 7 sierpnia, godz. 12.00.

Łodzianin mimo woli

Urodził się w Stanach Zjednoczonych, zjeździł cały świat owacyjnie przyjmowany na europejskich dworach i scenach, kilkakrotnie występował też w Polsce. W końcu zawitał również do Łodzi, by zagrać na deskach teatru Paradyz. Miasto mu się spodobało, osobliwie zaś sam hotel i teatr.

Nie zamierzał jednak u nas dłużej zabawić, tym bardziej że trochę słabował. Po zakontraktowanych trzech występach planował ruszyć do Sankt Petersburga. Wszystko poszło inaczej niż zamierzał: zanim zdążył choć raz wystąpić, poważnie zaniemógł i rankiem 7 sierpnia 1867 roku umarł. Pochowano go z wielką pompą na Cmentarzu Ewangelickim, z udziałem kilkudziesięciu tysięcy łodzian. Sama uroczystość pogrzebowa trwała ponad 10 godzin. Od tego czasu tu właśnie spoczywa.

Ira Aldridge – jedni twierdzą, że był potomkiem króla afrykańskiego plemienia, inni, że synem zbiegłych niewolników amerykańskich. Jedni utrzymują, że gry aktorskiej nauczył się jako służący innego wielkiego aktora, drudzy, że sam odkrył swój talent i sam go szlifował. Jedno, co nie budzi wątpliwości to fakt, że był pierwszym czarnoskórym tragikiem szekspirowskim, do tego genialnym. Należy do grona zaledwie 33 aktorów, których Royal Shakespeare Company uhonorowało imienną tabliczką w siedzibie swojego teatru.

Przypadek i losu ironia sprawiły, że umarł w Łodzi – jednym z niewielu dużych miast europejskich, w których nigdy nie zagrał. Mimo to łodzianie go pokochali. Wyprawili mu uroczysty pogrzeb, potem ufundowali z datków płytę nagrobną, wreszcie zaś trzy lata temu staraniami Barbary Williams – badaczki dziejów Aldridge’a, przy walnej pomocy prof. Kujawińskiej Courtney, Muzeum Kinematografii oraz Prezydenta Miasta na fasadzie budynku, w którym mieścił się hotel Paradyż, zawisła tablica pamiątkowa.

Rok Aldridge'a

W 2017 roku przypadają dwie Aldridge’owskie rocznice: 210. urodzin oraz 150. śmierci.

Z tej okazji już 7 sierpnia z inicjatywy Wydziału Kultury spotkamy się w Muzeum Miasta Łodzi na uroczystości „Ira Aldridge: In Memoriam”. Gość specjalny z USA Omara Sangare zadeklamuje, również w oryginale, fragmenty Otella, sztandarowej roli Aldridge’a. O artyście opowiedzą: prof. Małgorzata Leyko, prof. Jacek Orłowski z Instytutu Teatralnego im. M. Hertza, oraz prof. Krystyna Kujawińska-Courtney, kierownik Katedry Studiów Brytyjskich i krajów Wspólnoty Brytyjskiej , autorka doskonałej biografii artysty - Ira Aldridge (1807-1867). Dzieje pierwszego czarnoskórego tragika szekspirowskiego. Potem zabytkowe autobusy przewiozą gości na część ewangelicką Starego Cmentarza w Łodzi, gdzie nastąpi złożenie kwiatów na grobie Aktora.

W listopadzie czeka nas kulminacja obchodów rocznicowych: kierowane przez prof. Kujawińską-Courtney Międzynarodowe Centrum Badań Szekspirowskich we współpracy z Instytutem Teatralnym im. M. Hertza w Łodzi oraz Biblioteką Uniwersytecką organizują Dzień Aldridge'owski: rozpocznie go sesja naukowa poświęcona aktorowi, następnie odbędzie się wernisaż wystawy, a całość obchodów zwieńczy spektakl teatralny w wykonaniu amerykańskich artystów. Gorąco zapraszamy.

Spotykamy się już 7 sierpnia, w najbliższy poniedziałek, w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi. Wstęp wolny.

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.