W połowie maja rusza przebudowa ul. Wschodniej

14 maja rozpocznie się przebudowa ul. Wschodniej. To kolejna ulica w centrum Łodzi, która odmieni się w ramach rewitalizacji obszarowej.

Na Wschodniej prace potrwają dość długo, bo prawie dwa lata, w związku z budową sieci ciepłowniczej - fot. Stefan Brajter / UMŁ
Na Wschodniej prace potrwają dość długo, bo prawie dwa lata, w związku z budową sieci ciepłowniczej , fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wszystkie prace projektowe związane z przebudową ul. Wschodniej dobiegły końca. Już 14 maja na pierwszym odcinku ulicy, czyli od ul. Jaracza do ul. Rewolucji 1905 r. rozpoczną się prace. Ich zakres jest bardzo duży i oprócz robót drogowych obejmuje również przebudowę gazociągu, sieci energetycznej i ciepłowniczej. Z tego względu zakończenie przebudowy tego odcinka ul. Wschodniej planowane jest na połowę 2019 r.

W drugim etapie, który rozpocznie się po zakończeniu przebudowy pierwszego odcinka ul. Wschodniej, przebudowany zostanie kolejny odcinek tej ulicy pomiędzy ul. Rewolucji 1905 r. i ul. Północną. Tutaj prace powinny zakończyć w drugiej połowie 2019 r. - Ulica Wschodnia zostanie gruntownie przebudowana. Jej nawierzchnia będzie asfaltowa. Przejścia dla pieszych zostaną wyniesione, a chodniki poszerzone. Po obu stronach ulicy zostaną posadzone drzewa. Pojawi się także dużo ozdobnych krzewów oraz meble miejskie, czyli ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Na całym wyremontowanym odcinku ul. Wschodniej, zostaną wydzielone miejsca parkingowe - zapowiada Katarzyna Mikołajec, zastępca dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich.

Jak poinformował Maciej Sobieraj, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu, od 14 maja rozpoczną się prace Veolii związane z układaniem nowego ciepłociągu. Będzie on biegł od ul. Narutowicza, gdzie powstanie przyłącze do już istniejącej sieci, aż do ul. Północnej. W 2018 r. ciepłociąg powstanie na odcinku Narutowicza - Rewolucji 1905 r. Prace będą odbywały się w dwóch etapach. Najpierw powstanie odcinek od ul. Rewolucji 1905 r. do Jaracza, a ciepłociąg będzie budowany pod zachodnim pasem ulicy i chodnikiem. Na czas jego budowy na tym odcinku ul. Wschodnia zostanie zamknięta dla ruchu z pozostawieniem wjazdów docelowych. W czasie prowadzenia prac, skrzyżowania ul. Wschodniej z ul. Rewolucji 1905 r. oraz z ul. Jaracza będą zamknięte połówkowo, ale nie są planowane żadne zmiany w przebiegu linii MPK. W tym okresie ruch po ul. Wschodniej, od Narutowicza do Jaracza, będzie odbywał się normalnie.

W drugim etapie ciepłociąg będzie układany od Narutowicza do Jaracza, co wiąże się z zamknięciem ruchu na tym odcinku ul. Wschodniej. Prace nie wywołają jednak utrudnień w ruchu na ul Narutowicza, gdyż zastosowana zostanie metodą tzw. przecisku. W połowie lipca na ul. Wschodniej pojawią się ekipy PGE, które będą układały kabel energetyczny od ul. Narutowicza aż do Północnej, później linia będzie poprowadzona aż do ul. Drewnowskiej.

Układanie ciepłociągu pod ul. Wschodnią, na odcinku Narutowicza - Rewolucji 1905 r. powinno zakończyć się w połowie sierpnia. Budowa ciepłociągu między ul. Rewolucji 1905 r. a ul. Północną zaplanowana jest na początek 2019 r.

Przebudowana ul. Wschodnia dostępna będzie dla łodzian w drugiej połowie 2019 r.

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Wille przy ul. Moniuszki odzyskają blask. Powstaną tu biura, apartamenty i restauracje - fot. Sebastian Glapiński / UMŁ

Wille przy ul. Moniuszki odzyskają blask. Powstaną tu biura, apartamenty i restauracje

Tomasz Walczak / BPKSiT

Dziewiętnastowieczne wille przy ul. Moniuszki 6/8 zostaną wyremontowane do 2021 roku. Powstaną tam... więcej

Przy ul. Łęczyckiej trwa budowa nowych mieszkań komunalnych - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Trwa budowa nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Łęczyckiej

Anna Janocha / BPKSiT

Maj 2019 roku to termin zakończenia przebudowy dawnego biurowca Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy... więcej

Wszystkich praw! Całego życia! - to hasło 10. edycji Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Wszystkich praw! Całego życia! W czerwcu X Kongres Kobiet

Anna Janocha / BPKSiT

Rada Programowa X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, który po raz pierwszy w swojej historii odbędzie... więcej

Osiedle Primo to ponad 400 mieszkań w Nowym Centrum Łodzi. W czwartek wmurowano kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Kamień węgielny pod pierwszą inwestycję mieszkaniową w NCŁ. Powstaje tu ponad 400 mieszkań

Karolina Szamburska / BPKSiT

Ponad 400 mieszkań powstaje w Nowym Centrum Łodzi. Rozpoczęła się pierwsza inwestycja mieszkaniowa u... więcej

Wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję firmy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego - fot. Witold Ancerowicz / UMŁ

BSH zbuduje w Łodzi nowoczesne centrum badawczo-rozwojowe branży AGD

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Z udziałem wiceprezydenta Łodzi Wojciecha Rosickiego wmurowano kamień węgielny pod inwestycję przy... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.