W sobotę 16. edycja Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Są jeszcze wolne miejsca

Wielkimi krokami zbliża się 16. edycja Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Impreza odbędzie się w sobotę, 26 maja. Na kilka dni przed tym terminem zostało ok. 400 wolnych miejsc na liście startowej. Zapisy będą jeszcze prowadzone w czwartek i piątek w Sukcesji, gdzie przez dwa dni będzie się mieściło biuro zawodów.

Bieg Ulicą Piotrkowską przyciąga tysiące biegaczy - mat. organizatora
Bieg Ulicą Piotrkowską przyciąga tysiące biegaczy , mat. organizatora

- Trudno byłoby wyobrazić sobie maj bez jednej z sobót zarezerwowanych na ten fantastyczny projekt. Bieg Ulicą Piotrkowską na trwałe wpisał się już w naszą tradycję. Tym razem głośno i gorąco będziemy kibicować mamom, bo bieg odbędzie się w Dniu Matki. W związku z tym myślę, że mamy w różnym wieku wezmą udział w tej imprezie i w ten sposób będą chciały spędzić wolny czas, obserwując przy okazji zmieniającą się Łódź. Przy okazji tego typu zawodów warto zmierzyć się trochę ze sobą i swoimi słabościami - powiedziała na konferencji prasowej prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Już w tej chwili wiadomo, że podczas tegorocznej imprezy padnie kilka rekordów. Najważniejszy jest związany z liczbą uczestników. W ubiegłym roku limit wyznaczono na 5000 osób, a na starcie stanęło ok. 4,5 tys. zawodników. Teraz obie te liczby zostaną przekroczone. Limit wynosi 6000 i został już niemal wykorzystany. - Mamy 5600 osób zapisanych, z czego 5200 wpłaciło już startowe. Na liście znajdują się przedstawiciele 31 państw. To też nowy rekord imprezy - powiedział pomysłodawca i główny organizator biegu Robert Blesiński.

Na starcie pojawi się m.in. liczna grupa pracowników firmy Rossmann, będącej tytularnym sponsorem Biegu Ulicą Piotrkowską. - Bardzo się cieszymy, że jest taka impreza w Łodzi i że możemy ją wspierać. W tym roku przyjeżdża na ten bieg 300 naszych pracowników z całej Polski. Wiemy od nich, że Łódź im się bardzo podoba i wracają tu nie tylko na kolejny bieg, ale również w trakcie całego roku, np. na weekend. To nas bardzo cieszy. Jako sponsor biegu jak zwykle zadbaliśmy o startujące w nim kobiety, w tym przypadku mamy, gdyż trudno nam było przejść obojętnie obok daty 26 maja. Wszystkie mamy otrzymają od nas upominek, który jest ściśle związany z naszym ważnym jubileuszem, 25-lecia Rossmanna w Polsce - powiedział reprezentujący firmę Tomasz Cieślak.

Za stronę sportową imprezy tradycyjnie odpowiada Jacek Chmiel, który we wtorek wręczył też wyjątkową akredytację fotoreporterską. Otrzymała ją 15-letnia Julia, będąca pod opieką Fundacji Dom w Łodzi. - Wielką pasją Julki jest fotografowanie Łodzi i wydarzeń mających tu miejsce. W niedzielę będzie oficjalnym fotoreporterem 16. Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Trzymamy kciuki za twoją rehabilitację i za to, żebyś kiedyś z nami pobiegła - powiedział Chmiel.

Wsparcie dla Julki nie jest jednak jedynym charytatywnym akcentem biegania po głównej ulicy Łodzi. W niedzielę, 20maja odbył się Mini Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run, podczas którego zebrano blisko 12 tys. zł. - Te pieniądze trafią na konto Fundacji Gajusz - poinformował Blesiński.

Start do biegu na 10 km, czyli głównego punktu 16. edycji Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run, odbędzie się w niedzielę o godz. 19. Kilka godzin wcześniej na Starym Rynku rozpocznie się piknik, na który organizatorzy i sponsorzy zawodów zapraszają wszystkich łodzian. Sześćdziesiąt minut przed rozpoczęciem rywalizacji zostanie wyłączony ruch na całej trasie biegu. Dyrektor sportowy zawodów ma jednak nadzieję, że łodzianie ze zrozumieniem podejdą do utrudnień w ruchu. - Bieg ulicą Piotrkowską musi się odbywać na ulicy Piotrkowskiej. To 10 km w samym centrum Łodzi, więc utrudnienia na pewno będą. Jest jednak możliwość objazdu ulicami równoległymi do Piotrkowskiej. Przejezdny będzie również tunel na trasie W-Z - poinformował Chmiel.

Szczegółowe informacje dot. Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run można znaleźć na stronie internetowej zawodów.

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.