Weekendowe zmiany na drogach

Od piątku do niedzieli odbędzie się kilka wydarzeń, które mają wpływ na zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

ITS - ZDiT
 • Z piątku na sobotę przeprowadzone będą awaryjne prace wodociągowe na al. 1 maja
 • W sobotę odbędzie się przemarsz w obronie praw człowieka ul. Piotrkowską
 • W niedzielę na Retkini odbędzie się rajd samochodowy

 

W nocy z 20 na 21 kwietnia w godz. ok. 23:00 – 5:00 przeprowadzone będzie odtwarzanie nawierzchni po awarii wodociągowej na al. 1 maja na skrzyżowaniu z 28 pułku Strzelców Kaniowskich. W związku z pracami będzie zachowany, ale ograniczony przejazd samochodów, a swoją trasę zmieni nocna linia autobusowa N3.

Linia N3 z Teofilowa od al. 1 maja pojedzie Żeligowskiego, Zieloną i Żeromskiego do Próchnika, gdzie wróci na trasę. Objazd tylko w kierunku Instytutu CZMP.

 


W sobotę w godz. 12:00 – 15:00 odbędzie się przemarsz w obronie praw człowieka na trasie ze starego rynku ul. Nowomiejską, placem Wolności i Piotrkowską do ul. Piotrkowskiej 217. Podczas przemarszu pojawią się chwilowe wstrzymania ruchu na ulicach poprzecznych i czasowe zamknięcie na ul. Piotrkowskiej od Piłsudskiego do Piotrkowskiej 217 (przy Radwańskiej).

Podczas wydarzenia zmienią się trasy komunikacji miejskiej w okolicach placu Wolności, a następnie tramwajów kursujących po Piotrkowskiej.

Zmiany w godz. 11:50 – 13:00:

Linia 4 z Helenówka dojedzie do przystanku Zgierska - Dolna bez zmian, a następnie Zachodnią, Ogrodową i Północną do Kilińskiego gdzie wróci na swoją trasę. Objazd w obu kierunkach.

Linia 59, 73 i 78 zamknięty plac Wolności objadą ulicami Zachodnią, Legionów, Gdańską i Próchnika z powrotem do Zachodniej.

Zmiany w godz. 14:00 – 15:00

Linie 2, 3, 6 i 7 od przystanku Piotrkowska Centrum pojadą Piłsudskiego i Kilińskiego do Przybyszewskiego, gdzie 2, 3 i 7 wrócą na swoją trasę na Dąbrowę i Widzew, a linia 6 pojedzie do placu Reymonta i dalej swoją trasę na Kurczaki. Objazd w obu kierunkach.

Linia 11B od ronda Lotników Lwowskich pojedzie Politechniki, Żeromskiego, Kopernika, Gdańską i Legionów do Zachodniej, gdzie wróci na trasę. Objazd w obu kierunkach.

Uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza Z11 na trasie:

RONDO LOTNIKÓW LWOWSKICH – Pabianicka, Piotrkowska, Radwańska, Żeromskiego, Mickiewicza – KOŚCIUSZKI / MICKIEWICZA

KOŚCIUSZKI – MICKIEWICZA – Kościuszki, Radwańska, Piotrkowska, Pabianicka, Paderewskiego, Zaolziańska, Karpacka, Pabianicka – RONDO LOTNIKÓW LWOWSKICH

 

Również w sobotę dla wydarzeń organizowanych przez harcerzy wzmocnione zostanie kursowanie linii 66. Kurs z ronda Powstańców 1863 r. o godz. 8:20 i kurs z Modrzewia o godz. 17:50 zostaną obsłużone dwoma autobusami.  

 


W niedzielę w godz. 6:00 – 21:00 na Retkini na węźle Waltera-Janke – Maratońska odbędzie się rajd samochodowy Motorsportklub Day III. Podczas wydarzenia zamknięty będzie cały węzeł drogowy Waltera-Janke – Maratońska. Zmienią się również trasy autobusów.

Linia 55 z Dąbrowy dojedzie do skrzyżowania Obywatelska – Waltera-Janke, a dalej Obywatelską do Maratońskiej, gdzie wróci na swoją trasę. Objazd w obu kierunkach.

Linia 65B od dworca Łódź Kaliska pojedzie Bandurskiego, Wyszyńskiego, Retkińska, Maratońską i Obywatelską do Pienistej, gdzie wróci na trasę. Objazd w obu kierunkach.

Linia 69A i 69B z Widzewa dojedzie zajezdni Nowe Sady bez zmian, a następnie pojedzie ul. Nowe Sady, Elektronową i Obywatelską do Maratońskiej, gdzie wróci na swoją trasę. Objazd w dwóch kierunkach.

Linia 86 od dworca Łódź-Kaliska pojedzie Bandurskiego, Wyszyńskiego i Retkińską, do Maratońskiej, gdzie wróci na swoją trasę. Objazd w dwóch kierunkach.

 

 

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.