Wyższa stawka dla łodzian odpracowujących czynszowe zaległości

Od 1 lipca z 13 zł do 15 zł wzrosła stawka godzinowa w programie odpracowania zaległości czynszowych. Do tej pory w projekcie udział wzięło ponad 600 osób, a 351 z nich oddłużyło się na łączną kwotę 1,5 mln zł.

15 zł zamiast dotychczasowych 13 zł. Osoby, które zdecydowały się odpracować zadłużenie za czynsz "zarobią" więcej. Już 600 najemców gminnych mieszkań zdecydowało się na "spłatę" swoich długów w taki sposób - fot. Grzegorz Sikora / UMŁ
15 zł zamiast dotychczasowych 13 zł. Osoby, które zdecydowały się odpracować zadłużenie za czynsz "zarobią" więcej. Już 600 najemców gminnych mieszkań zdecydowało się na "spłatę" swoich długów w taki sposób , fot. Grzegorz Sikora / UMŁ

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podpisała zarządzenie, które zmienia wysokość stawki dla osób odpracowujących zadłużenie za czynsz w gminnych lokalach. Od 1 lipca stawka godzinowa wzrosła z 13 zł do 15 zł. Dzięki temu łodzianie jeszcze efektywniej będą mogli spłacać swoje długi.

- Jesteśmy dumni z powodzenia tego programu. Stwarza on możliwości wszystkim mieszkańcom naszego miasta, mającym przejściowe kłopoty i długi wobec miejskiej administracji nieruchomości. 15 zł to kwota, którą można odpracować w ciągu godziny. Praca dla osób chcących powalczyć ze swoim długiem i przerwać ten trudny okres w swoim życiu, dostępna jest w bardzo wielu zawodach i instytucjach na terenie całego miasta. Chętni mogą ją podjąć np. w szkołach, instytucjach kultury, na terenie ogrodu botanicznego i zoologicznego - powiedział wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.

Program jest elastyczny. Każdy może pracować tyle, ile uzna za stosowne, a zatrudnienie mogą znaleźć również osoby starsze i niepełnosprawne. Odpracowanie można połączyć z rozłożeniem zaległości czynszowej na raty. Porozumienie jest podpisywane na 12 miesięcy, podczas których osoba zadłużona może spłacić do 10 tys. zł. Program działa od września 2015 r., a wszyscy dłużnicy są informowani o takiej możliwości.

- Jestem bardzo zadowolona z programu. W tamtym roku zdążyłam odpracować w krótkim czasie 10 tys. zł. Pracuję jako pracownik gospodarczy w Szkole Podstawowej nr 36. Moja sytuacja z dnia na dzień się poprawia - ocenia Małgorzata Jakiel, uczestniczka programu.

Jak poinformowała Izabela Wilkowska-Składowska, kierownik w Zarządzie Lokali Miejskich i opiekun programu, Łódź znajduje się w czołówce miast z najwyższą stawką godzinową w programie odpracowania zaległości czynszowych. W Bydgoszczy wynosi ona 12 zł, we Wrocławiu 10 zł, a w Toruniu tylko 7 zł. Obecnie do programu najczęściej zgłaszają się osoby z niewielkim zadłużeniem, w wysokości 1,5 - 3 tys. zł.

W tej chwili w Łodzi z czynszem zalega ponad 18 tysięcy mieszkańców. Są to zarówno najemcy z zaległościami płatniczymi, osoby z już wypowiedzianą umową najmu, jak i byli dłużnicy. Łączna kwota zadłużenia łodzian wobec miasta z tytułu czynszów wynosi 350 mln zł.

Informacje na temat programu odpracowywania długów czynszowych można uzyskać w Wydziale Windykacji, przy ul. Piotrkowskiej 17, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Zarządzie Lokali Miejskich UMŁ.

Polecane aktualności

Nowa siedziba Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego na ukończeniu

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Remont i przebudowa budynków nowej siedziby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego... więcej

W przychodni przy ul. Skłodowskiej – Curie należącej do Miejskiego Centrum Medycznego Polesie trwa zaś wart 1,5 mln remont. W budynku wymieniane jest 166 drewnianych okien oraz wszystkie grzejniki. Remontowany też jest dach. - fot. Radosław Żydowicz

W miejskich szpitalach i przychodniach trwają remonty i modernizacje warte 5 mln

Szpital Jonschera kończy w tym miesiącu trwającą od 2017 r., a wartą w sumie 4,2 mln zł modernizację... więcej

Więcej pieniędzy dla klubów

Marcin Durasik / Wydział Sportu

W drugim półroczu 2018 dziewięć łódzkich klubów otrzyma dotacje z miejskiego programu wspierania... więcej

Ulica Tuwima zostanie wyremontowana od Kilińskiego do Targowej. Pojawi się na niej dużo zieleni: posadzonych zostanie 40 drzew i setki ozdobnych krzewów. Dodatkowo przy skrzyżowaniach z Dowborczyków i Targową powstaną skwery.

Rozpoczynamy remonty na Tuwima i Nawrot

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

W niedzielę rozpoczynamy kolejne prace w ramach rewitalizacji obszarowej. Od 22 lipca rozpocznie się... więcej

595. Urodziny Łodzi. Zapraszamy na festiwale zdrowia, ekologii i ratownictwa

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Zbliżają się 595. Urodziny Łodzi. W tym roku po raz pierwszy odbędą się trzy festiwale: zdrowia,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.