Urząd Miasta Łodzi

Zapoznaj się ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Łodzi

Od 17 lipca każdy może zapoznać się z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Łodzi. To strategiczny dokument, który określa, jak ma się rozwijać miasto do 2050 roku. W oparciu o studium powstają plany miejscowe, w których ta wizja jest uszczegółowiona i nabiera mocy prawa lokalnego.

Panorama Łodzi - fot. z arch. UMŁ
Panorama Łodzi , fot. z arch. UMŁ

Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Łodzi składa się z dwóch tomów:

 • uwarunkowań, czyli opasłego kompendium wiedzy o mieście
 • kierunków rozwoju, którym określone jest, jak ma się zmieniać Łódź w najbliższych dekadach.

Najważniejszymi elementami studium są kierunki działań dla rozwoju układu komunikacyjnego i terenów pod zabudowę. W projekcie zawarte zostało nowe podejście do transportu w Łodzi. Dopięty został układ obwodnic Śródmieścia i wyznaczona sieć dróg północ-południe oraz wschód-zachód, gdzie dominującym będzie ruch kołowy. Dzięki realizacji takiego "rusztu" układu komunikacyjnego możliwe będzie uspokajanie ruchu na pozostałych ulicach, tworzenia stref z ograniczonym dostępem dla aut, woonerfów i zielonych ulic.

W obszarze zabudowy miasto zostało podzielone na strefę wielkomiejską i ogólnomiejską. Pierwsza obejmuje centrum i składa się z trzech stref:

 • Restrykcyjnej strefy możliwości przekształceń, która obejmuje pomnik historii
 • Równowagi w możliwości przekształceń, która obejmuje cenne zespoły historycznej zabudowy
 • Rewolucyjnych możliwości przekształceń, gdzie należy wprowadzić nową zabudowę wysokiej jakości.

W strefie ogólnomiejskiej określone zostało, gdzie mogą się pojawiać poszczególne typy zabudowy z rozróżnieniem na:

 • mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i rezydencjonalną
 • przemysłową uciążliwą i nieuciążliwą dla otoczenia
 • obszar wyłączony spod zabudowy, głównie tereny zielone

Studium wskazuje priorytetowe inwestycje miejskie na najbliższe lata. W obszarze komunikacji są to:

 • podłączenia do autostrad i dróg szybkiego ruchu, czyli:
  • Obwodnica Nowosolnej ze zjazdem do ul. Pomorskiej
  • Przedłużenie al. Włókniarzy do S14 z węzła Zgierz
 • budowa Nowowęglowej (Grohmanów) do Konstytucyjnej,
 • budowa Karskiego i stworzenie obwodnicy Starego Polesia, która umożliwi dalszą realizację programu Zielone Polesie
 • nowy przebieg Wojska Polskiego, którą wpleciemy w Berlińskiego, a następnie w Bazarową oraz rezygnacja z przedłużenia jej na zachód od projektowanej Karskiego
 • Nowotargowa z podłączeniem do ul. Kilińskiego

W obszarze zabudowy jest to z kolei uzbrajanie terenów przeznaczonych pod zabudowę. Szczegółowe informacje nt. projektu studium znajdują się na stronie www.mpu.lodz.pl

Spotkania

Każdy ma możliwość uczestniczenia w protokołowanych dyskusjach publicznych:

 • 6 września 2017 r. w godz. od 15:00 do 17:00+ w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 – zagadnienia dotyczące struktury funkcjonalno-przestrzennej,
 • 7 września 2017 r. w godz. od 15:00 do 17:00+ w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 –   zagadnienia dotyczące układu komunikacyjnego.

Składanie uwag

Każdy ma możliwość złożenia uwag do projektu Studium. Można składać je w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2017 r.

Polecane aktualności

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wręcza wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu oraz Jerzemu Kwiecińskiemu, Sekretarzowi Stanu z Ministerstwa Rozowju pamiątkę z Łodzi - Księgę Fabryk.

Nowoczesny transport, nowoczesne muzea. Umowy na dofinansowanie podpisane

Katarzyna Zielińska / BPKSiT

Wypięknieją dwa łódzkie muzea, a transport publiczny w Łodzi będzie nowoczesny. w Łodzi podpisano... więcej

 - fot. Radosław Żydowicz

Miasto nagradza uczniowskie talenty

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

W Dużej Sali Obrad UMŁ odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące II edycję programu „Mia100... więcej

Wystawa "Leonardo da Vinci - Energia Umysłu" - fot. z arch. UMŁ

Ponad 10 tysięcy gości na wystawie "Leonardo da Vinci - Energia Umysłu"

Michał Kędzierski / EC1

Uruchomioną 25 listopada 2017 r. wystawę "Leonardo da Vinci - Energia Umysłu" odwiedziło już ponad... więcej

Rozwiązania dla inteligentnych domów można obejrzeć w showroomie CBiA - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Łódź wspiera małe firmy i nowoczesne technologie

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Już ponad 30 małych firm z obszaru nowych technologii powstało w Łodzi dzięki wsparciu Biura... więcej

Moc świątecznych atrakcji czekało na małych pacjentów szpitala pediatrycznego przy ul. Spornej z okazji gwiazdkowej imprezy - fot. Radosław Jóźwiak

Gwiazdka w szpitalu przy Spornej

Moc świątecznych atrakcji czekało na małych pacjentów szpitala pediatrycznego przy ul. Spornej z... więcej

Kalendarz
Kontakt