Zapoznaj się ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Łodzi

Od 17 lipca każdy może zapoznać się z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Łodzi. To strategiczny dokument, który określa, jak ma się rozwijać miasto do 2050 roku. W oparciu o studium powstają plany miejscowe, w których ta wizja jest uszczegółowiona i nabiera mocy prawa lokalnego.

Panorama Łodzi - fot. z arch. UMŁ
Panorama Łodzi , fot. z arch. UMŁ

Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Łodzi składa się z dwóch tomów:

 • uwarunkowań, czyli opasłego kompendium wiedzy o mieście
 • kierunków rozwoju, którym określone jest, jak ma się zmieniać Łódź w najbliższych dekadach.

Najważniejszymi elementami studium są kierunki działań dla rozwoju układu komunikacyjnego i terenów pod zabudowę. W projekcie zawarte zostało nowe podejście do transportu w Łodzi. Dopięty został układ obwodnic Śródmieścia i wyznaczona sieć dróg północ-południe oraz wschód-zachód, gdzie dominującym będzie ruch kołowy. Dzięki realizacji takiego "rusztu" układu komunikacyjnego możliwe będzie uspokajanie ruchu na pozostałych ulicach, tworzenia stref z ograniczonym dostępem dla aut, woonerfów i zielonych ulic.

W obszarze zabudowy miasto zostało podzielone na strefę wielkomiejską i ogólnomiejską. Pierwsza obejmuje centrum i składa się z trzech stref:

 • Restrykcyjnej strefy możliwości przekształceń, która obejmuje pomnik historii
 • Równowagi w możliwości przekształceń, która obejmuje cenne zespoły historycznej zabudowy
 • Rewolucyjnych możliwości przekształceń, gdzie należy wprowadzić nową zabudowę wysokiej jakości.

W strefie ogólnomiejskiej określone zostało, gdzie mogą się pojawiać poszczególne typy zabudowy z rozróżnieniem na:

 • mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i rezydencjonalną
 • przemysłową uciążliwą i nieuciążliwą dla otoczenia
 • obszar wyłączony spod zabudowy, głównie tereny zielone

Studium wskazuje priorytetowe inwestycje miejskie na najbliższe lata. W obszarze komunikacji są to:

 • podłączenia do autostrad i dróg szybkiego ruchu, czyli:
  • Obwodnica Nowosolnej ze zjazdem do ul. Pomorskiej
  • Przedłużenie al. Włókniarzy do S14 z węzła Zgierz
 • budowa Nowowęglowej (Grohmanów) do Konstytucyjnej,
 • budowa Karskiego i stworzenie obwodnicy Starego Polesia, która umożliwi dalszą realizację programu Zielone Polesie
 • nowy przebieg Wojska Polskiego, którą wpleciemy w Berlińskiego, a następnie w Bazarową oraz rezygnacja z przedłużenia jej na zachód od projektowanej Karskiego
 • Nowotargowa z podłączeniem do ul. Kilińskiego

W obszarze zabudowy jest to z kolei uzbrajanie terenów przeznaczonych pod zabudowę. Szczegółowe informacje nt. projektu studium znajdują się na stronie www.mpu.lodz.pl

Spotkania

Każdy ma możliwość uczestniczenia w protokołowanych dyskusjach publicznych:

 • 6 września 2017 r. w godz. od 15:00 do 17:00+ w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 – zagadnienia dotyczące struktury funkcjonalno-przestrzennej,
 • 7 września 2017 r. w godz. od 15:00 do 17:00+ w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 –   zagadnienia dotyczące układu komunikacyjnego.

Składanie uwag

Każdy ma możliwość złożenia uwag do projektu Studium. Można składać je w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2017 r.

Polecane aktualności

Woda w filmowej fontannie "pracować" będzie w zamkniętym obiegu - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Filmowa fontanna w parku Poniatowskiego nabiera kształtów. Jesienią "zagra" feerią barw

Agnieszka Łuczak / BPKSiT

Z chodnikowej fontanny w parku im. księcia Józefa Poniatowskiego tryskać będzie woda przez 25 dysz... więcej

Przebudowa ul. Knychalskiego - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Składowa, Knychalskiego i Lindleya. Budujemy kolejne ulice przyjazne mieszkańcom

Piotr Wasiak / ZIM

Składowa, Knychalskiego i Lindleya, to trzy ulice w Nowym Centrum Łodzi, które jeszcze w tym roku... więcej

Festiwal Światła 2016 - fot. z arch. UMŁ

Festiwal Światła 2017. 15 km świetlnej ścieżki i inne nowości

Agnieszka Łuczak / BPKSiT

Siódma edycja "Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła" Light. Move. Festival. odbędzie się w weekend... więcej

Za wszystkich trzymamy kciuki i życzymy powodzenia! - fot. UMŁ

Tegoroczna tura darmowych korepetycji dobiegła końca

Monika Susik, Izabela Urbańczyk / BPKSiT

22 sierpnia 2017 roku przekonamy się czy darmowe korepetycje z matematyki organizowane przez miasto... więcej

 - Stefan Brajter

Łódzki Łazik Marsjański podbija świat

Iza Urbańczyk i Monika Susik/ BPKSiT

Już we wrześniu studenci Politechniki Łódzkiej zaprezentują umiejętności swojego Łazika... więcej

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022