Urząd Miasta Łodzi

Zapoznaj się ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Łodzi

Od 17 lipca każdy może zapoznać się z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Łodzi. To strategiczny dokument, który określa, jak ma się rozwijać miasto do 2050 roku. W oparciu o studium powstają plany miejscowe, w których ta wizja jest uszczegółowiona i nabiera mocy prawa lokalnego.

Panorama Łodzi - fot. z arch. UMŁ
Panorama Łodzi , fot. z arch. UMŁ

Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Łodzi składa się z dwóch tomów:

 • uwarunkowań, czyli opasłego kompendium wiedzy o mieście
 • kierunków rozwoju, którym określone jest, jak ma się zmieniać Łódź w najbliższych dekadach.

Najważniejszymi elementami studium są kierunki działań dla rozwoju układu komunikacyjnego i terenów pod zabudowę. W projekcie zawarte zostało nowe podejście do transportu w Łodzi. Dopięty został układ obwodnic Śródmieścia i wyznaczona sieć dróg północ-południe oraz wschód-zachód, gdzie dominującym będzie ruch kołowy. Dzięki realizacji takiego "rusztu" układu komunikacyjnego możliwe będzie uspokajanie ruchu na pozostałych ulicach, tworzenia stref z ograniczonym dostępem dla aut, woonerfów i zielonych ulic.

W obszarze zabudowy miasto zostało podzielone na strefę wielkomiejską i ogólnomiejską. Pierwsza obejmuje centrum i składa się z trzech stref:

 • Restrykcyjnej strefy możliwości przekształceń, która obejmuje pomnik historii
 • Równowagi w możliwości przekształceń, która obejmuje cenne zespoły historycznej zabudowy
 • Rewolucyjnych możliwości przekształceń, gdzie należy wprowadzić nową zabudowę wysokiej jakości.

W strefie ogólnomiejskiej określone zostało, gdzie mogą się pojawiać poszczególne typy zabudowy z rozróżnieniem na:

 • mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i rezydencjonalną
 • przemysłową uciążliwą i nieuciążliwą dla otoczenia
 • obszar wyłączony spod zabudowy, głównie tereny zielone

Studium wskazuje priorytetowe inwestycje miejskie na najbliższe lata. W obszarze komunikacji są to:

 • podłączenia do autostrad i dróg szybkiego ruchu, czyli:
  • Obwodnica Nowosolnej ze zjazdem do ul. Pomorskiej
  • Przedłużenie al. Włókniarzy do S14 z węzła Zgierz
 • budowa Nowowęglowej (Grohmanów) do Konstytucyjnej,
 • budowa Karskiego i stworzenie obwodnicy Starego Polesia, która umożliwi dalszą realizację programu Zielone Polesie
 • nowy przebieg Wojska Polskiego, którą wpleciemy w Berlińskiego, a następnie w Bazarową oraz rezygnacja z przedłużenia jej na zachód od projektowanej Karskiego
 • Nowotargowa z podłączeniem do ul. Kilińskiego

W obszarze zabudowy jest to z kolei uzbrajanie terenów przeznaczonych pod zabudowę. Szczegółowe informacje nt. projektu studium znajdują się na stronie www.mpu.lodz.pl

Spotkania

Każdy ma możliwość uczestniczenia w protokołowanych dyskusjach publicznych:

 • 6 września 2017 r. w godz. od 15:00 do 17:00+ w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 – zagadnienia dotyczące struktury funkcjonalno-przestrzennej,
 • 7 września 2017 r. w godz. od 15:00 do 17:00+ w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 –   zagadnienia dotyczące układu komunikacyjnego.

Składanie uwag

Każdy ma możliwość złożenia uwag do projektu Studium. Można składać je w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2017 r.

Polecane aktualności

 - fot. Grzegorz Sikora

Woonerf na Lindleya. Zobacz, co się zmieniło.

Piotr Wasiak / ZiM

Zakończyły się prace na ulicy Lindleya. To kolejna ulica, która zmieniła się w przestrzeń bardziej... więcej

 - fot. Stefan Brajter

Łódź walczy z dziką reprywatyzacją. Apeluje o pomoc do MSZ.

Marlena Kamińska / BPKSiT

W sprawach związanych z reprywatyzacją potrzebna jest współpraca różnych instytucji – samorządowych... więcej

 - fot. Radosław Jóźwiak

Tekstylne miasta zrzeszone w ACTE łączą siły

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

W Centralnym Muzeum Włókiennictwa pod przewodnictwem prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej odbyło się... więcej

Propozycja muralu dla lokalizacji J. Kilińskiego 41 - Michał Szudrawski, laureat III miejsca

„Łódzkie ściany". Poznaj wyniki drugiej edycji konkursu

Elżbieta Stolarczyk / BAM

Biuro Architekta Miasta przedstawia wyniki konkursu architektoniczno-plastycznego "Łódzkie ściany -... więcej

Prezydent Hanna Zdanowska wręczyła klucze do mieszkania pani Marii Kolejwie, pierwszej lokatorce bloku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Rogozińskiego 15 - Fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Pierwsi lokatorzy bloku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Rogozińskiego 15

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

W przebudowanym i wyremontowanym przez miasto budynku dawnej bursy szkolnej przy ul. Rogozińskiego... więcej

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022