Zapoznaj się ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Łodzi

Od 17 lipca każdy może zapoznać się z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Łodzi. To strategiczny dokument, który określa, jak ma się rozwijać miasto do 2050 roku. W oparciu o studium powstają plany miejscowe, w których ta wizja jest uszczegółowiona i nabiera mocy prawa lokalnego.

Panorama Łodzi - fot. z arch. UMŁ
Panorama Łodzi , fot. z arch. UMŁ

Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Łodzi składa się z dwóch tomów:

 • uwarunkowań, czyli opasłego kompendium wiedzy o mieście
 • kierunków rozwoju, którym określone jest, jak ma się zmieniać Łódź w najbliższych dekadach.

Najważniejszymi elementami studium są kierunki działań dla rozwoju układu komunikacyjnego i terenów pod zabudowę. W projekcie zawarte zostało nowe podejście do transportu w Łodzi. Dopięty został układ obwodnic Śródmieścia i wyznaczona sieć dróg północ-południe oraz wschód-zachód, gdzie dominującym będzie ruch kołowy. Dzięki realizacji takiego "rusztu" układu komunikacyjnego możliwe będzie uspokajanie ruchu na pozostałych ulicach, tworzenia stref z ograniczonym dostępem dla aut, woonerfów i zielonych ulic.

W obszarze zabudowy miasto zostało podzielone na strefę wielkomiejską i ogólnomiejską. Pierwsza obejmuje centrum i składa się z trzech stref:

 • Restrykcyjnej strefy możliwości przekształceń, która obejmuje pomnik historii
 • Równowagi w możliwości przekształceń, która obejmuje cenne zespoły historycznej zabudowy
 • Rewolucyjnych możliwości przekształceń, gdzie należy wprowadzić nową zabudowę wysokiej jakości.

W strefie ogólnomiejskiej określone zostało, gdzie mogą się pojawiać poszczególne typy zabudowy z rozróżnieniem na:

 • mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i rezydencjonalną
 • przemysłową uciążliwą i nieuciążliwą dla otoczenia
 • obszar wyłączony spod zabudowy, głównie tereny zielone

Studium wskazuje priorytetowe inwestycje miejskie na najbliższe lata. W obszarze komunikacji są to:

 • podłączenia do autostrad i dróg szybkiego ruchu, czyli:
  • Obwodnica Nowosolnej ze zjazdem do ul. Pomorskiej
  • Przedłużenie al. Włókniarzy do S14 z węzła Zgierz
 • budowa Nowowęglowej (Grohmanów) do Konstytucyjnej,
 • budowa Karskiego i stworzenie obwodnicy Starego Polesia, która umożliwi dalszą realizację programu Zielone Polesie
 • nowy przebieg Wojska Polskiego, którą wpleciemy w Berlińskiego, a następnie w Bazarową oraz rezygnacja z przedłużenia jej na zachód od projektowanej Karskiego
 • Nowotargowa z podłączeniem do ul. Kilińskiego

W obszarze zabudowy jest to z kolei uzbrajanie terenów przeznaczonych pod zabudowę. Szczegółowe informacje nt. projektu studium znajdują się na stronie www.mpu.lodz.pl

Spotkania

Każdy ma możliwość uczestniczenia w protokołowanych dyskusjach publicznych:

 • 6 września 2017 r. w godz. od 15:00 do 17:00+ w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 – zagadnienia dotyczące struktury funkcjonalno-przestrzennej,
 • 7 września 2017 r. w godz. od 15:00 do 17:00+ w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104 –   zagadnienia dotyczące układu komunikacyjnego.

Składanie uwag

Każdy ma możliwość złożenia uwag do projektu Studium. Można składać je w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2017 r.

Polecane aktualności

Nowe place zabaw są kolorowe, atrakcyjne i bezpieczne - fot. Witold Ancerowicz / UMŁ

Place zabaw, siłownie, zieleń, ławki i kosze. Tak budżet obywatelskie zmienia Bałuty

Agnieszka Łuczak / BPKSiT

Place zabaw, siłownie, zieleń, ławki i kosze na śmieci. Mieszkańcy osiedli niezależnie od wieku mają... więcej

Przykładem modernizacji może być ul. Ciołkowskiego, gdzie będzie nowa nawierzchnia, chodniki, nowe miejsca postojowe, a także zieleń - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

12 mln zł na drogi i chodniki w dzielnicy Górna. Sprawdź, co i gdzie się zmieni

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Miasto przeznacza dodatkowe 36 mln zł na remonty chodników i utwardzanie dróg gruntowych w czterech... więcej

Zaprezentowany w Cannes raport jest bazą faktów i liczb, na której mogą opierać się inwestorzy planujący realizację przedsięwzięć w Łodzi - mat. invest.lodz.pl

Ogromne zainteresowanie inwestorów NCŁ na targach MIPIM w Cannes

Agnieszka Łuczak / BPKSiT

W ciągu ostatnich 5 lat powierzchnia biurowa oferowana w Łodzi zwiększyła się o 200 tys. mkw.... więcej

Prezydent poinformowała, że najwięcej nowych mieszkań komunalnych wybudowanych będzie przy ul. Spornej - fot. Witold Ancerowicz / UMŁ

W Łodzi powstanie kilkaset mieszkań komunalnych

Agnieszka Łuczak / BPKSiT

W najbliższych 5 latach, w mieście powstanie nawet 800 mieszkań komunalnych. Najwięcej nowych... więcej

W zabytkowym budynku powstały miejsca do pracy z przestrzeniami coworkingowymi, w pełni wyposażonymi salami konferencyjnymi oraz pokojami do relaksu i networkingu - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Partner Google, Microsoft i LinkedIn zainwestował w Łodzi. Firma Regus oferuje nowoczesne biura

Marlena Kamińska / BPKSiT

Teraz z oferty globalnej sieci przestrzeni biurowych mogą korzystać małe, średnie i duże łódzkie... więcej

Kontakt