Wyniki i realizacja zadań budżetu obywatelskiego na 2016 rok

Realizatorzy zadań budżetu obywatelskiego w 2016 roku:

 • Wydział Edukacji (21)
 • Zarząd Zieleni Miejskiej (14)
 • Zarząd Dróg i Transportu (13)
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (10)
 • Wydział Kultury (7)
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (7)
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (6)
 • Wydział Gospodarki Komunalnej (4)
 • Straż Miejska (2)
 • Biuro ds. Inwestycji (1)
 • Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą (1)
 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (1)

WYNIKI GŁOSOWANIA (na żółto oznaczono zadania, które przeszły do realizacji w 2016 roku):

WYKAZ ZADAŃ, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W 2016 ROKU Z PODZIAŁEM NA REALIZATORÓW

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

Stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wyników konsultacji budżetu obywatelskiego na 2016 rok

 

Wzór tablicy informującej o finansowaniu zadania ze środków budżetu obywatelskiego (180x120)

Wzór tablicy informującej o finansowaniu zadania ze środków budżetu obywatelskiego (180x120, krzywe)

 

HARMONOGRAMY REALIZACJI ZADAŃ W 2016 ROKU: ppsx >>>  pdf >>>

SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU: