Urząd Miasta Łodzi

Festiwale

Łódzkie festiwale stanowią nierozerwalny element życia kulturalnego Łodzi i szczycą się zasłużoną renomą. To cenione i cieszące się dużą popularnością wydarzenia z dziedziny filmu, teatru, muzyki, sztuki i literatury, których dorocznie odbywa się w mieście kilkadziesiąt. Większość z nich ma wieloletnią tradycję i stałą publiczność, wiele międzynarodowe znaczenie i unikatowy charakter, jak na przykład Orlen Cinergia - jedyny w Polsce przegląd kina wyłącznie europejskiego, festiwal sztuki animacji AnimArt czy Tansman Festival.

Z żywym zainteresowaniem mieszkańców spotykają się także dorocznie łódzkie noce: Noc Muzeów oraz Noc Bibliotek, a na szczególną uwagę zasługują wydarzenia, których celem jest integracja łodzian oraz kultywowanie łódzkiej tożsamości i dziedzictwa: Święto Łodzi i Festiwal 4 Kultur. 

Sztuka i projektowanie

Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Polska - Łódź

Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Polska - Łódź to przegląd najnowszej twórczości graficznej współczesnych artystów
z kilkudziesięciu krajów świata. Triennale stanowi od prawie 40 lat wielkie święto grafiki warsztatowej w Łodzi. Jest jedną z najstarszych imprez cyklicznych na świecie, poświęconych tej dyscyplinie sztuki i pierwszą w takiej skali, międzynarodową prezentacją grafiki warsztatowej w naszym mieście. Miejsce konfrontacji różnych motywów, form i technik druku wklęsłego: akwaforty, akwatinty, suchej igły, mezzotinty, druku płaskiego czy wypukłego, przede wszystkim linorytu i drzeworytu wzdłużnego. Podczas piętnastu edycji łódzkiego Triennale nagrodę wystawy - Medal Honorowy, zaprojektowany od początku przez znaną łódzką rzeźbiarkę, projektantkę monet i medali, Ewę Tyc-Karpińską otrzymało 135 artystów. Dzięki organizacji 15. dotychczasowych edycji Triennale w latach 1979-2014 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zgromadziła kolekcję miniatur graficznych liczącą 11.975 prac z 86 krajów, promując twórczość graficzną w Polsce i za granicą.

Międzynarodowe Triennale Tkaniny

Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi to największa wystawa promująca sztukę włókna na świecie. To także konkurs, w którym – od drugiej międzynarodowej edycji w 1975 roku – biorą udział twórcy ze wszystkich kontynentów. Artyści ubiegają się o nagrody, w tym o prestiżowy Złoty Medal (Grand Prix). Ekspozycja pokonkursowa Międzynarodowego Triennale Tkaniny to również jedyne w swoim rodzaju święto tkaniny, któremu towarzyszą liczne imprezy i wystawy. Zwyczajowo w Triennale bierze udział 130 -140 artystów.

Muzyka i taniec

Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych "Tansman Festival"
 • organizator: Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Aleksandra Tansmana w Łodzi
 • termin: listopad, cykl dwuletni
 • strona: Tansman Festival

Tansman Festival, organizowany od 20 lat w cyklu biennale, to innowacyjne idee i przestrzeń spotkania, dialogu oraz poszukiwań muzycznych na styku tradycji i nowoczesności. Dwie dekady Festiwalu to bezprecedensowe polskie i światowe prapremiery wykonawcze oraz fonograficzne, ponad 450 godzin muzyki, 51 koncertów symfonicznych, 10 spektakli operowych, baletowych i multimedialnych, 183 koncerty kameralne, 270 wykonań utworów Aleksandra Tansmana, w tym prapremiery światowe i polskie, ponad 6000 artystów biorących udział w Festiwalu, ponad 1100 zgłoszeń do Konkursu, ponad 70 krajów ze wszystkich kontynentów świata, kilka milionów odbiorców, 4 książki,
16 płyt CD, krajowe i międzynarodowe transmisje oraz retransmisje Polskiego Radia (w tym 18 za pośrednictwem European Broadcasting Union zrzeszającej kilkadziesiąt państw), telewizyjne, filmy TVP dokumentujące Festiwal, sesje naukowe, popularnonaukowe, wystawy, utwory inspirowane i pisane specjalnie dla Tansman Festival, przez tak wybitnych twórców, jak Henryk Mikołaj Górecki, Michael Nyman czy Krystof Maratka.

Letnia Akademia Jazzu - Legendy Polskiego i Światowego Jazzu

Cykl koncertów, warsztatów, spotkań poświęconych klasyce polskiego jazzu w nowych aranżacjach.
W programie ponadto audycje i spektakle muzyczne i wystawy.

Festiwal Geyer Music Factory
 • organizator: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
 • termin: lipiec - sierpień
 • strona: Geyer Music Factory

Geyer Music Factory to cykl letnich koncertów plenerowych na dziedzińcu Białej Fabryki Geyera, w ramach których prezentowana jest twórczość artystyczna z pogranicza jazzu, klasyki i muzyki rozrywkowej.
Na rok 2017 przypada 9. edycja Geyer Music Factory. Ideą przewodnią tej edycji festiwalu będzie „słowo”, zaproszeni zostaną polscy artyści, w twórczości których wyjątkowo ważna jest treść, tekst, przekaz językowy.

Łódzki Festiwal Chóralny "Cantio Lodziensis"

Głównym celem organizowanego od 18 lat festiwalu jest popularyzacja chóralistyki jako formy wykonawczej, a także upowszechnianie bogatej, wartościowej literatury chóralnej obejmującej różnorodną stylistykę.
Festiwal promuje także dokonania artystyczne łódzkiego środowiska kompozytorskiego.
Jest imprezą konkursową, a biorące w nim udział chóry i zespoły wokalne prezentują muzykę rozrywkową oraz gospel.
Od początku trwania festiwalu udział w nim wzięło około 450 chórów i zespołów wokalnych krajowych i zagranicznych.

Międzynarodowy Łódź Tango Salon Festival

Największy w Europie Festiwal Tanga Salon połączony z warsztatami, pokazami mistrzowskimi oraz koncertami. 
Organizowany nieprzerwanie od roku 2011, jest znanym i cenionym festiwalem tanga za granicą, gromadzącym tysiące wielbicieli tego tańca. Podczas każdej edycji organizatorzy zapewniają: milongi przez niemal całą dobę, szeroki wybór warsztatów tanga, koncerty, wystawy fotograficzne i malarskie oraz specjalne wieczory dla wielbicieli argentyńskich tańców ludowych.
Co roku zapraszają dwie orkiestry - polską
i argentyńską - oraz starannie dobranych DJ-ów
z całego świata i niesamowitych maestros - międzynarodowych mistrzów tanga salon
z Argentyny i Urugwaju.
Celem festiwalu jest dotarcie do jak najszerszej grupy adresatów i zainteresowanie ich tangiem, które stanowi niezwykle ciekawą i rozwijającą formę spędzania wolnego czasu. Festiwal oferuje szerokie spektrum bezpłatnych wydarzeń towarzyszących, umożliwiających aktywne zapoznanie się z kulturą tanga: koncert otwarcia festiwalu, warsztaty dla początkujących, milongi śniadaniowe U Milscha, wykłady i prelekcje
o tangu, wystawę fotografii. Łódź Tango Salon Festival to także promocja Łodzi i Polski na arenie międzynarodowej. Wielokulturowość Tanga doskonale wpisuje się w historię również wielokulturowej, tolerancyjnej Łodzi i nawiązuje do najlepszych kosmopolitycznych tradycji naszego miasta.

Od początku festiwalu organizatorzy pragnęli, by w środowisku tangowym - liczącym sobie kilkadziesiąt tysięcy członków w samej Europie - Łódź stała się ośrodkiem znanym i cenionym. W tym celu przykładają wielką wagę, nie tylko do jakości organizowanych wydarzeń, ale również do miejsc, w których się one odbywają. Ukazują w ten sposób przyjezdnym najpiękniejsze, reprezentacyjne łódzkie wnętrza, trwale związane z historią miasta m.in. Filharmonię Łódzką, Centralne Muzeum Włókiennictwa, Pałac Poznańskich czy Hotel Grand.

Adi Jazz Festival

Adi Jazz Festival to ciesząca się uznaniem w Łodzi i regionie impreza w całości poświęcona muzyce jazzowej. Festiwal konfrontuje jazz klasyczny i współczesny pozostawiając zaproszonym muzykom szerokie pole do improwizacji. Atmosferę twórczych spotkań tworzą towarzyszące koncertom wystawy malarstwa, grafiki, fotografii artystycznej związanych z tym rodzajem muzyki, spotkania z ikonami jazzu, projekcje filmów dokumentalnych. Za pierwszą edycję, która odbyła się w 2013 r. Festiwal otrzymał Jazzową Perłę Łodzi.
IV edycja odbędzie się we wrześniu 2017 roku.

Festiwal Taneczne Zderzenia

Głównym założeniem organizowanego od pięciu lat festiwalu jest konfrontacja stylów tańca poprzez różnorodne działania sceniczne, które „zderzają” ze sobą wiele nurtów i stylów współczesnego tańca oraz prezentują dorobek łódzkich tancerzy i choreografów.

Łódzkie Spotkania Baletowe

Międzynarodowy festiwal baletowy, który odbywa się od roku 1968 w cyklu biennale w Teatrze Wielkim w Łodzi. Jego celem jest prezentacja aktualnych trendów w sztuce baletowej oraz najważniejszych osiągnięć współczesnej choreografii. To także propagowanie tańca klasycznego, jak i różnorodnych nurtów tańca współczesnego.  W dotychczasowych edycjach udział wzięły zespoły z całej niemal Europy, a także z USA, Kanady, Kuby i Izraela.

Wojewódzki Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodzieży "Pięciolinia Marzeń"

Wojewódzki Festiwal Muzyczny Dzieci Młodzieży "Pięciolinia Marzeń” adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 19 lat - uczestników zajęć wokalnych oraz nauki gry na instrumentach w placówkach kulturalnych i oświatowych. Celem festiwalu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów oraz zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz promocja młodych talentów. Festiwal odbywa się w Bałuckim Ośrodku Kultury "Lutnia", najmłodszej placówce BOK, której priorytetem są różnego rodzaju projekty upowszechniające kulturę, z dziedziny edukacji i animacji kulturalnej oraz działania wspierające integrację społeczną.

Łódzkie Konfrontacje Taneczne

Film

Festiwal Mediów "Człowiek w Zagrożeniu"

Festiwal prezentujący wszystko, co najciekawsze w polskim i europejskim filmie dokumentalnym. Jedyny w Polsce festiwal koncentrujący się wyłącznie na filmie dokumentalnym, który nie jest sekcją towarzyszącą. Twórcy to doceniają, chętnie spotykając się z publicznością. Filmy rywalizują w konkursie o nagrody łącznej wartości blisko 40 tys. zł. Główną nagrodą jest Nagroda Miasta Łodzi - Grand Prix Festiwalu. Każdej edycji festiwalu towarzyszy wystawa związana z jego charakterem.

Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Puchalskiego

Największy przegląd filmów przyrodniczych w Polsce, a jednocześnie święto ekologów, filmowców przyrodników, fotografów i malarzy, którym nie są obce problemy dzisiejszego świata i otaczającej nas przyrody. Festiwal odbywa się co 2 lata w Łodzi, począwszy od roku 1980, a od roku 2001 jest realizowany w formule międzynarodowej. Główny organizator imprezy - Wytwórnia Filmów Oświatowych od ponad sześćdziesięciu lat specjalizuje się w produkcji filmów przyrodniczych i edukacyjnych, realizowanych we współpracy z wybitnymi twórcami filmowymi. Festiwal ma formułę konkursu; mogą w nim brać udział filmy krótko i średniometrażowe, poświęcone zagadnieniom przyrody, ochrony środowiska, koegzystencji człowieka ze światem przyrody.

Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej "Kamera Akcja"
 • organizator: Fundacja FKA
 • termin: październik
 • strona: Kamera Akcja

Kamera Akcja to innowacyjne wydarzenie filmowe skierowane do wszystkich miłośników kina
i jedyne wydarzenie w Europie poświęcone działalności krytyków filmowych. Organizowany od 2010 roku festiwal przyczynia się do rozwoju krytyki filmowej, edukuje, uczy krytycznego odbioru sztuki filmowej. 
Podczas Festiwalu prezentowane są filmy, które nie pozwalają o sobie zapomnieć – rodzą polemikę. Organizatorzy dbają również
o podtrzymywanie pamięci o polskich dokonaniach w dziedzinie kinematografii,
a przede wszystkim krytyki filmowej. Przypominają sylwetki znakomitych postaci takich jak Bolesław Lewicki, Bolesław Michałek. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej "Kamera Akcja" od
6 lat ściśle współpracuje ze środowiskiem akademickim w całej Polsce. Stawia duży nacisk na charakter edukacyjny i jest wysoko cenionym przez środowisko filmowe, jako wydarzenie na najwyższym poziomie merytorycznym, organizacyjnym i edukacyjnym. W programie przeglądy filmów, panele dyskusyjne, konkursy, warsztaty. 

Teatr

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

Cykliczna teatralna impreza, odbywająca się corocznie w Łodzi od 1999 roku. Jeden z najstarszych festiwali zawodowego teatru w kraju, podczas którego prezentowane są najciekawsze spektakle minionego sezonu, zrealizowane w kraju i ważne wypowiedzi teatrów europejskich. Głównym jego celem jest konfrontowanie najciekawszych polskich i zagranicznych przedstawień, ale program ma charakter interdyscyplinarny i oferuje - poza spektaklami - liczne działania towarzyszące takie jak: panele dyskusyjne z udziałem gości z kraju i zagranicy, wystawy i koncerty. Na Festiwalu rolę jury pełni publiczność, to ona w plebiscycie, wybiera Najlepszą Aktorkę, Najlepszego Aktora i Najlepszy Spektakl.

Festiwal Szkół Teatralnych

Organizowany od 1983 roku w Łodzi, pierwsza okazja dla młodych adeptów sztuki teatralnej do konfrontacji z wymagającą, festiwalową publicznością i światem teatralnej krytyki, ale i szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności i nawiązanie pierwszych zawodowych kontaktów. Festiwal ma tradycję środowiskowego, międzypokoleniowego spotkania ludzi Teatru - spotykają się na nim młodzi aktorzy, twórcy teatralni o uznanym dorobku, dyrektorzy artystyczni teatrów i reżyserzy filmowych castingów.

Wśród laureatów Festiwalu są m.in. Zbigniew Zamachowski, Michał Żebrowski czy Robert Więckiewicz. Festiwalowymi lokalizacjami są: Teatr Studyjny Szkoły Filmowej w Łodzi, Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi oraz Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych. Laureaci wyłonieni przez Jury otrzymują Nagrody Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrody przyznaje również publiczność - aktorzy ubiegają się o tytuł Najbardziej Elektryzującej Aktorki i Najbardziej Elektryzującego Aktora. Tradycyjnie przyznawana jest również Nagroda Machula „Bądź orłem, nie zniżaj lotów” - nagroda ufundowana przez Jana Machulskiego w 1991 roku, wręczana do dzisiaj największej indywidualności Festiwalu.

Letnia Scena
 • organizator: Dom Literatury w Łodzi
 • termin: lipiec-sierpień
 • strona: Letnia Scena

Unikalny cykliczny projekt realizowany od kilkunastu lat, mający charakter ogólnopolskiego festiwalu - Konkursu Teatrów Małych Form, ze szczególnym uwzględnieniem teatrów pozainstytucjonalnych i samodzielnych inicjatyw artystycznych. To płaszczyzna konfrontacji tradycji i nowoczesności w kontekście prezentacji różnorodnych form teatralnych (monodramy, spektakle muzyczne i realizacje małoobsadowe) i poszukiwań tematycznych, uwzględniających aspekty kultury polskiej i światowej.

Przegląd Małych Form Teatralnych ma formułę konkursową. Teatry co roku walczą o główną nagrodę. Podczas trwania Letniej Sceny widzowie mają okazję obejrzeć spektakle konkursowe oraz przedstawienia towarzyszące. Poprzez coroczną edycję Letniej Sceny, organizator - Dom Literatury w Łodzi realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury ze szczególnym uwzględnieniem literatury.

Międzynarodowy Festiwal Teatralna Karuzela

 

Największy w województwie łódzkim przegląd współczesnej sztuki teatralnej odbywający się co rocznie na przełomie maja i czerwca. Począwszy od 2011 roku, program artystyczny jak i edukacyjny Festiwalu skierowany jest do całych rodzin. Daje on możliwość spędzenia czasu dzieciom i ich opiekunom razem, w kreatywny i nieszablonowy sposób. W każdym programie corocznej edycji Festiwalu, Teatr Pinokio podejmuje działania z zakresu korespondencji sztuk, stykając ze sobą różne obszary ekspresji jak: spektakle, improwizacje, videoart, akcje performatywne, działania społeczne, warsztaty, a także debiuty reżyserskie czy koncerty.

Festiwal jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi.

Dotknij Teatru
 • operator projektu: Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi
 • termin: 27.03-3.04 2017
 • strona: Dotknij Teatru

Ogólnopolski interdyscyplinarny projekt z zakresu powszechnej edukacji teatralnej organizowany od 2010 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru z inicjatywy grupy łódzkich artystów i animatorów kultury. Jego celem jest stworzenie możliwości twórczego spotkania artystów teatru i widzów. Dotknij Teatru w promuje i popularyzuje sztukę teatru i czyni ją dostępną w przestrzeni miasta, tym samym zakłada aktywizację kulturalną mieszkańców Łodzi, a szczególnie środowisk defaworyzowanych społecznie.

W programie wydarzenia artystyczne (spektakle, performance, koncerty, wystawy, spotkania autorskie) i edukacyjne ( warsztaty, panele dyskusyjne, otwarte wykłady). Projekt wyróżnia się oddolnym charakterem inicjatywy - organizatorem pozostaje wspólnota środowiska kulturalnego miasta Łodzi (27 podmiotów, w tym Poleski Ośrodek Sztuki w Łodzi jako Operator projektu).

Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora MonoFest
 • organizator: POS
 • termin: październik 2017

Posiadające markę i bogatą historię cykliczne wydarzenie artystyczno-edukacyjne, skierowane do osób podejmujących działania w obrębie profesjonalnych działań teatralnych. Organizowane od 2011 roku przez łódzki Teatr Szwalnia. Ideą festiwalu jest stworzenie przestrzeni spotkania i wymiany doświadczeń osób badających zjawisko monodramu, adeptów sztuki aktorskiej oraz artystów profesjonalnych i mistrzów tej dziedziny. MonoFest promuje twórczość artystów profesjonalnych, którzy z różnych przyczyn pracują poza teatrem instytucjonalnym. Spektakle teatru jednego aktora są często realizowane przez aktorów jako niezależne wypowiedzi artystyczne i nieczęsto są wpisywane w repertuar teatrów instytucjonalnych.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy

Organizowany w cyklu dwuletnim od 2010 roku
z udziałem wybitnych międzynarodowych grup teatralnych festiwal to pole konfrontacji artystycznych teatru niezależnego oraz platforma spotkań i dyskusji o przemianach zachodzących w teatrze XXI wieku.

Festiwal Off Północna

Nowy festiwal, którego główną ideą jest prezentacja najciekawszych propozycji repertuarowych teatrów przyjezdnych w zakresie małych form muzyczno-wokalno-aktorskich oraz umożliwienie młodym twórcom, realizatorom i wykonawcom skonfrontowania warsztatu i pomysłów z szeroką publicznością.
W programie prezentacja pięciu spektakli oraz inscenizowany koncert piosenki aktorskiej.
Po każdym spektaklu w kawiarni teatralnej
odbędą się spotkania z wykonawcami i realizatorami. W trakcie festiwalu będzie trwał plebiscyt na najciekawszy spektakl oraz najciekawszą indywidualność artystyczną festiwalu.

Szwalnia kultury
 • organizator: Stowarzyszenie Targowa 62
 • termin: wrzesień–listopad
 • strona: Teatr Szwalnia

Cykl wydarzeń artystyczno-edukacyjnych z dziedziny teatru, działania warsztatowe, spotkania autorskie, udział w prezentacjach artystycznych; realizacja spektakli, koncertów, warsztatów.

Festiwal Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla

Festiwal adresowany do dziecięcych grup teatralnych działających w przedszkolach (miejskich, prywatnych, społecznych). Swoim zasięgiem obejmuje teren miasta Łodzi i odbywa się w dwóch etapach, na które składają się eliminacje dzielnicowe organizowane w przedszkolach miejskich oraz eliminacje łódzkie organizowane w Bałuckim Ośrodku Kultury „Na Żubardzkiej”. W ramach Festiwalu odbywają się przeglądy konkursowe i spotkania metodyczne dla nauczycieli oraz konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym „Moja ulubiona postać bajkowa”.  

Festiwal Teatru Młodych/Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Dziatwa”

"Dziatwa" jest projektem edukacyjno-animacyjnym oraz artystycznym o wieloletnich tradycjach skierowanym do dzieci oraz młodzieży - członków amatorskich grup teatralnych, animatorów działań twórczych w szkołach, pedagogów, nauczycieli, instruktorów teatralnych, specjalistów teatru dziecięcego jak również do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych „Więcej niż teatr”

Wieloetapowe wydarzenie artystyczne tworzone dla młodzieży z całego kraju i z jej udziałem - konkursowy przegląd teatrów młodzieżowych z całej Polski organizowany od 1982 roku.  Imprezie towarzyszą: spektakle gościnne, warsztaty, wystawy, projekty filmowe i happeningi uliczne. Program odwołuje się do osiągnięć uznanych polskich twórców ( Leon Schiller, Witold Gombrowicz, Bogusław Schaeffer) przybliżając młodzieży istotne walory polskiej kultury teatralnej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć polskiej awangardy.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji AnimArt

To jedyna tego typu impreza w Polsce, poświęcona kompleksowo sztuce animacji - zarówno tej filmowej, jak i teatralnej, a jednocześnie jeden z największych festiwali teatrów lalkowych w Polsce. Jego misją jest prezentowanie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnej animacji oraz konfrontowanie dokonań polskich i zagranicznych artystów związanych z teatrem lalek i filmem animowanym. Impreza jest w pewnym sensie kontynuacją organizowanych przez teatr od ponad 16 lat dwóch potężnych festiwali: Międzynarodowego Festiwalu Solistów Lalkarzy i Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Ulicznej „TrotuArt”. Festiwal stara się prezentować szerokie spektrum technik animacyjnych (np.: marionetki, teatr cieni, bunraku, lalki żyworękie, maska, lalki stolikowe, kukły, mupety lalki trickowe) oraz form - od maleńkich, pudełkowych scen czy mistrzów teatrów rękawiczkowych po przedstawienia plenerowe w otwartej przestrzeni.

Program festiwalu obejmuje warsztaty animacji, pokazy i projekcje filmowe (także w plenerze), masterclass - spotkania z mistrzami oraz specjalne panele branżowe - dla specjalistów i profesjonalistów animacji.

AnimArt jest adresowany w dużej mierze do widzów dorosłych, uwzględnia jednak także potrzeby widza dziecięcego. Pierwsza edycja festiwalu AnimArt odbyła się w 2015 roku.

Literatura

Literatura dostępna - Puls Języka 2017
 • organizator: Dom Literatury w Łodzi
 • termin: czerwiec, wrzesień, październik
 • strona:

Cykl kompleksowych działań realizowanych w różnych przestrzeniach miast, miasteczek i wsi województwa łódzkiego (takich jak szkoły, instytucje kultury, biblioteki), których celem jest promocja literatury i sztuk pokrewnych wśród odbiorców mających problem z dostępem do kultury. Projekt został podzielony na trzy elementy, każdy z nich skierowany jest do innego typu odbiorców - dzieci i młodzież - działania paraliterackie, warsztaty - osoby dorosłe - działania artystyczno-literackie i teatralne oraz seniorzy - działania aktywizująco-artystyczne.

Festiwal Story - Opowieści
 • organizator: Dom Literatury
 • termin: początek czerwca 2017
 • strona:

Festiwal Story - Opowieści jest interdyscyplinarnym wydarzeniem złożonym z trzech komponentów: 1. Forum Twórczego Pisania, 2. Forum Młodej Literatury oraz wielopokoleniowego Konkursu Baśni i Opowieści "Dziecinada", który będzie się odbywał w różnych miejscach Łodzi, każdorazowo przyporządkowanych danej kategorii wiekowej - od dzieci w wieku szkolnym, po seniorów. Głównym hasłem festiwalu i jednocześnie kategorią wiążącą wszystkie komponenty jest "opowieść", zarówno w formie tekstowej jak i oralnej. Festiwal będzie się składał z następujących modułów: konferencji pod hasłem "Granice opowieści", warsztatów dla uczestników - studentów i początkujących pisarzy, prezentacji artystycznych najlepszych uczestników Forum Młodej Literatury, paneli dyskusyjnych nauczycieli twórczego pisania i krytyków zajmujących się młodą literaturą, koncertów muzycznych oraz Konkursu Baśni i Opowieści dla różnych grup wiekowych mieszkańców Łodzi i okolic.

Festiwal Puls Literatury w Łodzi

Festiwal Puls Literatury jest prestiżowym dorocznym wielodniowym spotkaniem, bogatym w różnorodne wydarzenia kulturalne, mającym na celu upowszechnianie literatury oraz rozwijanie czytelnictwa. Nazwa nawiązuje do wychodzącego w latach 77-81 w Łodzi nieregularnego kwartalnika „Puls”, ważnego pisma literackiego opozycji demokratycznej. W swoim założeniu festiwal łączy dalszą i bliższą tradycję literacką ze współczesnym „pulsem” literatury, głównie w miejscowościach mających problemy z dostępem do tzw. kultury wysokiej. Do udziału w Festiwalu zapraszani są wybitni pisarze, krytycy, tłumacze, literaturoznawcy z Polski i zagranicy, zaś na festiwalowe wydarzenia składają się spotkania autorskie, konkursy, panele krytycznoliterackie, warsztaty, koncerty, projekcje i działania multimedialne. Adresatami poszczególnych spotkań są: dzieci, młodzież i dorośli. Każda edycja Festiwalu ma wyrażony hasłem temat wiodący: w roku 2017 będzie to: "W AWANGARDZIE".

Folklor

Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych "Folkowe Inspiracje"

Międzynarodowe wydarzenie popularyzujące dziedzictwo kultur ludowych i tradycyjnych w twórczości młodych artystów z regionu łódzkiego, kraju i zagranicy w dziedzinie tańca, muzyki, fotografii i projektowania. Ideą festiwalu jest prezentacja oraz propagowanie szczególnie wśród młodych ludzi bogactwa tradycji kulturowej różnych narodów i grup etnicznych na świecie.

Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne

Cykl koncertów, parad i działań warsztatowych na terenie Łodzi i województwa łódzkiego zespołów folklorystycznych z całego świata. W programie także międzypokoleniowe warsztaty tańca ludowego, konkurs plastyczny i fotograficzny, pikniki rodzinne, integracyjne spotkania międzykulturowe, prelekcje, koncerty muzyczne oraz pokazy mody inspirowane kulturą ludową. Organizowane od 1989 roku.

Interdyscyplinarne

Festiwal Łódź Czterech Kultur

Festiwal Łódź Czterech Kultur organizowany jest od 2010 roku i stanowi kontynuację Festiwalu Dialogu Czterech Kultur stworzonego przez Witolda Knychalskiego w 2002 roku. To wydarzenie interdyscyplinarne, łączące elementy muzyki, teatru, literatury, filmu i sztuk wizualnych. Skierowane jest do bardzo szerokiej publiczności w różnym wieku.

Nazwa festiwalu odnosi się do czterech kultur, które wywarły wpływ na historię Łodzi: niemieckiej, żydowskiej, polskiej i rosyjskiej. Idea zrodziła się z historycznego dialogu kultur, który w Łodzi toczył się nieprzerwanie przez wiele dziesięcioleci. Ale obecnie rozszerza swą ideę na inne dziedziny i kultury, które są obecne w mieście.  Z jednej strony festiwal ma pokazać  potencjał środowiska artystycznego Łodzi, z drugiej – poprzez zapraszanie gości z Polski i zagranicy – chce współtworzyć  nowe wydarzenia kulturalne o znaczeniu nie tylko lokalnych, ale ogólnopolskim i międzynarodowym.

Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi

MFKiG to miejsce spotkań twórców i miłośników komiksów i gier. Organizowany od 1991 roku festiwal jest największą tego typu imprezą w Europie Środkowo-Wschodniej. Corocznie gromadzi ponad setkę artystów i twórców, przyciągając kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających.W programie imprezy są spotkania z grafikami, rysownikami, scenarzystami, wydawcami gier i komiksów, turnieje i rozgrywki konsolowe, warsztaty, wystawy, a także międzynarodowy konkurs na krótką formę komiksową.  Organizowana jest także strefa targowa, gdzie można kupić stare i nowe komiksy z całego świata,gry, książki oraz profesjonalny sprzęt dla grafików.

Igrzyska wolności

Interdyscyplinarne wydarzenie kulturalne, organizowane od 2014 roku, którego celem jest kreowanie twórczej przestrzeni spotkania ludzi kultury, biznesu i życia publicznego różnych branż oraz rozwijanie kapitału kulturowego mieszkańców Łodzi i województwa, to spotkania wybitnych światowych intelektualistów i dyskusja o najważniejszych wyzwaniach przed jakimi stoją społeczeństwa Zachodu w XXI wieku. Formuła zakłada różnorodne formy uczestnictwa w wydarzeniu od klasycznych wykładów, wystaw i koncertów po innowacyjne, nieszablonowe warsztaty, kameralne spotkania i okrągłe stoły. Wydarzenie organizowane jest corocznie w pięknych przestrzeniach w centrum Łodzi wpisując się w strategie rewitalizacji miasta.

Łódź Miastem Kobiet

Organizowane od 2011 roku ponad 2-tygodniowe wydarzenie składa się ze spotkań z artystami, koncertów, warsztatów oraz spektakli i inicjatyw ukazujących nowe zjawiska, będące w kontrze do tradycyjnych środków przekazu (blogosfera, twórcy internetowi).Jest także forum  prezentacji wszelkich form sztuki niezależnej, wymykającej się tradycyjnym kontekstom kulturowy, które stanowią nową jakość w kulturze.

"Moja sztuka - moje życie". Przegląd twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych
 • organizator: BOK Lutnia
 • termin: październik
 • strona:

Celem festiwalu jest rozwijanie zainteresowań i stwarzanie możliwości prezentacji umiejętności wokalnych, teatralnych, recytatorskich, muzycznych, kabaretowych i plastycznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; konfrontacja i wymiana doświadczeń uczestników i opiekunów, mobilizująca do dalszej pracy w zakresie kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych; działania na rzecz integracji i zainteresowania różnych środowisk społecznych działalnością na rzecz osób niepełnosrawnych.

Impreza adresowana do organizacji i instytucji zrzeszających osoby niepełnosprawne (stowarzyszenia, fundacje, warsztaty terapii zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej, ośrodki adopcyjne, świetlice środowiskowe, szkoły specjalne) oraz osób prywatnych.

Odbywa się w dwóch kategoriach: prac plastycznych, rękodzielniczych i prezentacji artystycznych.

Przeglądowi towarzyszą wystawa pokonkursowa prac plastycznych twórców niepełnosprawnych; warsztaty twórcze i plastyczne dla uczestników oraz instruktorów.

Wojewódzki Festiwal Twórczości Abstynentów "Nadziejo prowadź"
 • organizator: BOK
 • termin: październik 2017

Celem festiwalu jest: prezentacja dorobku artystycznego twórców amatorów, propagowanie ruchu trzeźwościowego, pobudzanie do twórczości osób uzależnionych i pokazanie im alternatywnych form spędzania wolnego czasu, festiwal odbywa się w czterech kategoriach: twórczość muzyczna, twórczość plastyczna, twórczość fotograficzna oraz twórczość poetycka.

Rejs na Bergamuty - festiwal filmowej piosenki dziecięcej
 • organizator: WDK
 • termin: luty 2017
 • strona:

Festiwal skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Jego celem  jest umożliwienie dzieciom prezentacji umiejętności wokalnych, popularyzacja idei śpiewu i rozwijanie talentów estradowych wśród dzieci, oraz zapoznanie uczestników z bogatym dorobkiem kompozytorów muzyki filmowej obecnej w produkcjach filmowych skierowanych do młodych widzów.

Dni Twardojańskie - Łódzki Festiwal Twórczości ks. Jana Twardowskiego
 • organizator: WDK
 • termin:
 • strona:

Gimnazjum nr 29 im. ks. Jana Twardowskiego oraz Dom Kultury "502" dla uczczenia dorobku twórczego i osoby patrona 29 Gimnazjum w Łodzi w roku 2008 powołały do życia I Łódzki Festiwal Twórczości Ks. Jana Twardowskiego organizowany rokrocznie pod nazwą „Dni Twardojańskie”. Zadaniem festiwalu jest szerokie upowszechnianie twórczości poety.

Kalendarz
Kontakt