Zniżki i bezpłatne wejścia

By dotrzeć ze swoją ofertą do jak najszerszego grona odbiorców oraz by zapewnić łodzianom łatwy dostęp do kultury łódzkie instytucje oferują szereg stałych ulg, zniżek i promocji.

Zniżki i bezpłatne wejścia w muzeach

Ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje po okazaniu stosownych dokumentów (legitymacja szkolna, studencka, pracownicza etc):

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie;
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo- -wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznakà honorowà „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • kombatantom

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje po okazaniu stosownych dokumentów:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
 • dzieciom do lat 7.

Zgodnie z Ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. w jednym dniu tygodnia wstęp na wystawy stałe muzeów jest nieodpłatny.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Bilety ulgowe:

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • dla posiadaczy Miejskiej Karty Seniora

Wejścia bezpłatne:

 • Noc Muzeów (maj)
 • wystawy stałe w każdy czwartek

Muzeum Kinematografii

Bilety ulgowe:

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dla członków programów Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oraz Łódzka Karta Dużej Rodziny;

Wstęp bezpłatny:

 • wystawy stałe w każdy wtorek,
 • wszystkie wernisaże
 • wydarzenia specjalne, m.in. Noc Muzeów (20/21 maja); Urodziny Łodzi (lipiec); 25. Europejskie Dni Dziedzictwa (wykłady, prelekcje; pokazy filmowe; niespodzianki. Wrzesień); Filmowe spotkania (spotkania z osobistościami polskiego i światowego kina; styczeń – grudzień); Festiwal Mediów "Człowiek w Zagrożeniu"(listopad) i in.

Muzeum Miasta Łodzi

Bilety ulgowe:

 • zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wstęp bezpłatny:

 • na wystawy stałe w każdą środę

Muzeum Tradycji Niepodległościowych

Zwiedzanie indywidualne (bez przewodnika) i w zorganizowanych grupach jest bezpłatne.

Zniżki w teatrach

Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi

Ulgi na przedstawienia repertuarowe Teatru Lalek Arlekin przysługują od cen z obowiązującego w danym sezonie cennika. Zniżki te nie obejmują premier, wydarzeń specjalnych, współorganizowanych, impresaryjnych oraz Sceny Prezentacji Aktorskich, chyba, że dana oferta stanowi inaczej.

 • Miejska Karta Seniora - bilety na spektakle dla dorosłych w cenie 15 zł. Karta upoważnia do zakupu jednorazowo maksymalnie 2 biletów w promocyjnej cenie.
 • Karta Dużej Rodziny - bilet w cenie 10 zł za wstęp dla każdego dziecka - użytkownika Karty - we wszystkie dni tygodnia, oprócz "Niedzieli z Arlekinem".
  Bilet w cenie 15 zł za wstęp dla każdego dziecka - użytkownika Karty - na spektakle w ramach "Niedzieli z Arlekinem".
 • Migawka - 2 zł rabatu na zakup biletów na przedstawienia dla dzieci, 10 zł rabatu na przedstawienia dla dorosłych.
 • Łódzka Kolej Aglomeracyjna - bilet normalny w cenie ulgowego dla pasażerów ŁKA. Dotyczy spektakli dla widzów dorosłych.
 • Karta rabatowa COSINUS - 2 zł rabatu na zakup biletów na przedstawienia dla dzieci, 10 zł rabatu na przedstawienia dla dorosłych.
 • Karta Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego - 10 zł zniżki na spektakle dla dorosłych. Jedna osoba może kupić jednorazowo maksymalnie 4 bilety.
 • Karta SELGROS - 2 zł rabatu na zakup biletów na przedstawienia dla dzieci, 10 zł rabatu na przedstawienia dla dorosłych.

Teatr Powszechny w Łodzi

Bilety ulgowe dostępne są dla: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich oraz studentów, emerytów i rencistów oraz żołnierzy Wojska Polskiego.

Ulgi specjalne:

 • Spektakle dla emerytów - na wybrane spektakle repertuarowe bilety w cenie 10 złotych.
 • Spektakle dla bezrobotnych - osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą na podstawie aktualnego zaświadczenia kupić bilet w cenie 1 zł na wskazane przedstawienie.

Teatr Muzyczny w Łodzi

Bilety ulgowe przysługują uczniom i studentom na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz emerytom, rencistom, pracownikom innych teatrów.

Inne zniżki:

 • Seniorzy 60+ - comiesięczna oferta biletów na spektakle w cenie 15 zł dla osób 60+;
 • Ceny Klubowicza - obniżone ceny biletów dla członków Klubu Przyjaciół TM oraz seniorów z Fundacji Aktivius;
 • Zniżki okazjonalne dla różnych grup wiekowych przy okazji ważnych wydarzeń (pokazy przedpremierowe, Senioralia, Dzień Dziecka, Wampiriada);
 • Bezpłatne zaproszenia dla uczestników konkursów ogłaszanych przez teatr oraz jego patronów medialnych.

Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

Po okazaniu ważnej legitymacji bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom i rencistom, pracownikom instytucji oświatowych i kulturalnych, członkom stowarzyszeń twórczych oraz osobom niepełnosprawnym.

Inne zniżki:

 • dla studentów wszystkich uczelni artystycznych z terenu całej Polski bilety w specjalnej cenie 10 zł;
 • bilet dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna grupy zorganizowanej powyżej 15 osób w cenie 1 zł;
 • bilety dla osób 70+ w cenie 15 zł;
 • posiadacze Karty Seniora - bilet w cenie 25 zł na wszystkie spektakle oprócz spektakli premierowych, gościnnych i imprez obcych;
 • posiadacze Łódzkiej Karty Dużej Rodziny - bilety w cenie 15 zł od osoby na wszystkie spektakle z wyjątkiem premier, imprez gościnnych i pokazów specjalnych;
 • posiadacze elektronicznej Migawki MPK-Łódź - bilety ulgowe na wszystkie spektakle z wyjątkiem premier, pokazów specjalnych i imprez gościnnych.

Teatr Pinokio w Łodzi

 • Posiadacze Karty Dużej Rodziny - bilet na niedzielne przedstawienia na Dużej Scenie w cenie 15 zł.
 • Posiadacze migawki - bilet na niedzielne przedstawienia na Dużej Scenie w cenie 17 zł.
 • Posiadacze Karneu Stałego Widza - bilet w cenie 18 zł.

Bezpłatne wejściówki na okazjonalne wydarzenia: spektakle, wydarzenia plenerowe, warsztaty, finansowane ze środków grantowych pozyskanych na realizację naszych projektów lub instytucji partnerskich, o czym informujemy na stronie internetowej, Facebooku, w newsletterach oraz telefoniczne.

Miejskie biblioteki publiczne w Łodzi

Wszystkie zajęcia dodatkowe, wydarzenia specjalne, warsztaty są bezpłatne.

Domy kultury w Łodzi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022