Lasy

Utworzone w 1994 r. Leśnictwo Miejskie Łódź powołane zostało w celu prowadzenia gospodarki leśnej w lasach komunalnych oraz nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Miasta Łodzi. Jednym z głównych zadań Leśnictwa Miejskiego jest zachowanie równowagi przyrodniczej przy jednoczesnym przystosowaniu lasów miejskich do celów wypoczynku i rekreacji. Obecnie do zadań statutowych Leśnictwa należy także sprawowanie opieki nad zwierzętami dziko żyjącymi.

Konkurs "Co w lesie piszczy?"

Leśnictwo Miejskie ma ogromną przyjemność ogłosić i zachęcić wszystkich miłośników i obserwatorów przyrody, zarówno młodszych jak i starszych, do udziału w konkursie edukacyjno - plastycznym "Co w lesie piszczy?". 

Na prace wykonane dowolną techniką, obrazujące piękno i bogactwo lasu, czekamy do 14 czerwca 2018 r. Do tego czasu zapraszamy na pełne wrażeń leśne wędrówki i do dzieła! Powodzenia!

Szczegóły dostępne są w Regulaminie Konkursu:


Skontaktuj się z nami

Do pobrania

Opłatę skarbową można zrealizować przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku mieszczących się w siedzibach Urzędu Miasta Łodzi: ul. Zachodnia 47, ul. Krzemieniecka 2b, ul. Sienkiewicza 5, ul. Piotrkowska 110 - ŁCKzM (wejście od pasażu Schillera), al. Piłsudskiego 100, al. Politechniki 32 oraz w pozostałych oddziałach GETIN NOBLE BANKU S.A. wyszczególnionych na stronie internetowej www.getinbank.pl.

Kontakt