Urząd Miasta Łodzi

Usługi

Na terenie Palmiarni Ogrodu Botanicznego w Łodzi można fotografować bezpłatnie, ale tylko na potrzeby własne. Poniżej zamieściliśmy informacje m.in. dotyczące warunków i kosztów dla zorganizowanych sesji fotograficznych. Świadczymy też komercyjne usługi wynajmu sali dydaktycznej oraz pawilonów Palmiarni (spotkania okolicznościowe po godzinach otwarcia Palmiarni).

Fotografowanie i filmowanie

Wykonywanie zdjęć lub wideofilmowanie na potrzeby osobiste poza wykonywaniem zdjęć okolicznościowych w trakcie zwiedzania Palmiarni jest bezpłatne.

Opłata za wykonywanie zdjęć okolicznościowych (tj. śluby, komunie, chrzty) na terenie Palmiarni, powyżej 1 godz. wynosi 50,00 zł  (zwolniona z VAT).

Opłata za sesje fotograficzne, podczas których wykonywane będą zdjęcia profesjonalne związane z usługami reklamowymi lub inną działalnością komercyjną na terenie Palmiarni  wynosi 250,00 zł (zwolniona z VAT) - opłata za 1 godz.

Do deklarowanego czasu należy każdorazowo dodać 1 godz. jako czas na obsługę sesji fotograficznej potrzebny na przygotowanie i posprzątanie pawilonów Palmiarni.

Sesje fotograficzne mogą odbywać się wyłącznie po godzinach otwarcia Palmiarni dla zwiedzających. Każda sesja fotograficzna musi być wcześniej uzgodnione z kierownikiem działu roślin szklarniowych.

Spotkania okolicznościowe

Opłata za wynajęcie pawilonów Palmiarni w celu organizowania spotkań okolicznościowych wynosi:

150,00 zł (w tym 23% VAT) + bilety wstępu – opłata za 1 godz. bez wykorzystania sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu Palmiarni, lub
220,00 zł (w tym 23% VAT) bez względu na ilość osób (nie więcej jednak niż 80 osób) – opłata za 1 godz. bez wykorzystania sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu Palmiarni.

Do deklarowanego czasu wynajmu należy każdorazowo dodać 1 godz. jako czas na obsługę spotkania okolicznościowego potrzebny na przygotowanie i posprzątanie pawilonów Palmiarni.

Spotkania okolicznościowe mogą odbywać się wyłącznie po godzinach otwarcia Palmiarni dla zwiedzających. Każde spotkanie okolicznościowe musi być wcześniej uzgodnione z kierownikiem działu roślin szklarniowych.

Kalendarz
Kontakt