Zarząd Zieleni Miejskiej

Zarząd Zieleni Miejskiej jest jednostka budżetową miasta Łodzi, powstałą w 2012 roku. W skład Zarządu wchodzą następujące wydziały:

Szczegółowy zakres działalności Zarządu Zieleni Miejskiej zawiera statut.

Pliki do pobrania:

Wycinka drzew

Skontaktuj się z nami

Kontakt