Las Młodej Łodzi

Las Młodej Łodzi to inicjatywa pro społeczna i pro ekologiczna, której pomysłodawcą jest radna Małgorzata Moskwa-Wodnicka. Akcja ma na celu zachęcenie do sadzenia drzew i powrót do tradycji ich sadzenia, jako pamiątki z okazji narodzin lub adopcji dziecka.

Pierwsze sadzenie drzew odbyło się w maju 2017, natomiast następne planowane są na jesień. Akcja ma mieć charakter cykliczny i powtarzanie nasadzeń ma odbywać się na wiosnę i jesień każdego następnego roku.

Drzewa sadzą mieszkańcy Łodzi, którym w obecnym roku urodziło się dziecko. W przypadku chłopca będzie to dąb, w przypadku dziewczynki będzie to lipa.  Inicjatywa realizowana jest na terenie uroczyska Lublinek, a sadzonki drzew kupowane są z własnych środków Zarządu Zieleni Miejskiej.

Do posadzenia przewidziano ok. 100 sadzonek drzew (ok. 50 dębów i 50 lip), a o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, dla których nie wystarczy drzewek będą mogły wziąć udział w kolejnej edycji. Każdy, kto zasadzi drzewo, będzie mógł sam zakupić tabliczkę upamiętniającą sadzenie (będzie to jedyny koszt ponoszony przez zainteresowanych), jednak jej treść będzie wymagała akceptacji Zarządu Zieleni Miejskiej. Montażu tabliczki w terenie dokonają pracownicy Leśnictwa Miejskiego.

Pomysłodawcy przewidzieli również powstanie dedykowanej strony internetowej z mapą posadzonych drzew.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Tegoroczna edycja jest już zakończona, następna planowana jest na wiosnę.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij wszystkie pola, aby przesłac formularz

Kontakt