Urząd Miasta Łodzi

Edukacja

Oferta edukacyjna Miejskiego Ogrodu Zoologicznego obejmuje zajęcia w zoo w cyklu całorocznym. Ze względu na posiadanie ogrzewanych pawilonów lekcje przyrody/ biologii są możliwe do przeprowadzenia w zoo także w okresie jesienno – zimowym. Niezależnie od pory roku poniższa oferta zajęć oferuje spacer po zoo w towarzystwie indywidualnego przewodnika dydaktycznego. Wykorzystywana jest także  sala konferencyjna, w większości do pokazów filmów edukacyjnych i prelekcji multimedialnych wzbogacających wizytę w Zoo.

Wszystkie formy organizowanych zajęć, imprez masowych czy pomocy dydaktycznych znajdujących się na terenie zoo są gruntownie przygotowywane pod względem merytorycznym i metodologicznym przez pracowników Działu Dydaktycznego przy stałej współpracy z kadrą naukową Katedry Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji Uniwersytetu Łódzkiego. W proponowanych zajęciach bardzo duży nacisk kładziemy na treści związane z głównym problem współczesnej cywilizacji, jakim jest zapewnienie trwałości zasobów przyrody. Edukacja w zakresie ochrony gatunkowej zwierząt,  z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej, jest podstawowym obowiązkiem każdego, zatwierdzonego przez Ministerstwo Środowiska, ogrodu zoologicznego. Realizacja tego celu jest też jednym z głównych kryteriów przyjęcia Zoo do prestiżowego, Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) i jego funkcjonowania w obrębie tej organizacji. Nie bez dumy uważamy, że mamy duży udział w kształtowaniu właściwych postaw wobec ochrony przyrody u większości naszych odbiorców.Poprzez użycie emocjonalnego nośnika naszych zajęć terenowych, jakim jest kontakt z żywymi zwierzętami, pomagamy w bezpośrednim zrozumieniu funkcjonowania świata przyrody, a także w złożoności procesów nim rządzących.

Mamy nadzieję, że nasza tegoroczna oferta zainteresuje tak stałych bywalców naszych spotkań, jak i nowych odbiorców. Zapraszamy do nas!

Rodzaje zajęć

Lekcje programowe

Zajęcia terenowe w zoo są wspaniałym uzupełnieniem lekcji biologii przeprowadzanych w szkołach.

Pracownicy Działu Dydaktycznego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym przybliżają dzieciom i młodzieży zagadnienia biologiczne objęte aktualną podstawą programową, która obowiązuje w przedszkolach oraz szkołach wszystkich poziomów (łącznie z uczelniami)

Pokazy zwierząt w ZOO

Atrakcyjna forma zajęć wykorzystująca spotkania z oswojonymi zwierzętami Działu Dydaktycznego. Podczas takich lekcji przyrody dzieci mają możliwość przyjrzenia się z bliska przedstawicielom niektórych gatunków ssaków, gadów, płazów, czy bezkręgowców. Podczas pokazu zwierząt odpowiadamy dzieciom na wiele pytań i na nurtujące je wątpliwości.

Przedstawiamy nieprawdziwe stereotypy myślowe związane z poszczególnymi gatunkami zwierząt. Kontakt z żywymi zwierzętami spotyka się z bardzo emocjonalnym odbiorem słuchaczy, dlatego niektóre elementy pokazów staramy się wplatać w każde zajęcia programowe.

Ścieżki dydaktyczne w ZOO

Poza oferowanymi zajęciami programowymi, dla wszystkich odbiorców przygotowaliśmy na naszym terenie serię ścieżek dydaktycznych, które są przykładem bardzo atrakcyjnej, interaktywnej edukacji połączonej z rekreacją

Wykorzystując pomysłowe formy pomocy dydaktycznych, poprzez ruch i zabawę zachęcamy naszych małych gości do lepszego poznawania świata zwierząt. Natomiast dla studentów specjalizujących się w dydaktyce biologii, a także dla nauczycieli, ścieżki są szansą na stworzenie autorskich, terenowych  programów edukacyjnych.

Mini ZOO w edukacji ekologicznej

Wielką popularnością i sympatią uczniów, zwłaszcza najmłodszych, cieszy się mini zoo, dające możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami gospodarskimi. Na czterech dużych wybiegach przebywa kilkadziesiąt udomowionych zwierząt działu dydaktycznego: owce, kozy, świnie, kury ozdobne, kaczki i gęsi.

To miejsce stworzono z myślą o dzieciach miejskich, które w większości znają te gatunki tylko z podręczników, filmów, czy książek. Na naszym wiejskim podwórku uczniowie mogą zobaczyć je z bliska, nauczyć się rozróżniania poszczególnych gatunków i ras zwierząt; niektóre z nich można pogłaskać, nakarmić, czy nawet przytulić.

Pracownicy dydaktyczni opowiadają o ich biologii i ogólnie o procesach udomowienia zwierząt. W tym miejscu zabawa nierozerwalnie wiąże się z edukacją, więc jest to obowiązkowe miejsce do zwiedzania dla wszystkich grup szkolnych.

Warsztaty ekologiczne

Zajęcia realizowane są w zoo (w terenie i w sali konferencyjnej). Mogą być częścią cyklicznych spotkań, lub stanowić odrębny temat lekcji przyrody/biologii.

Przygotowane są z myślą o przedszkolakach, uczniach wszystkich poziomów szkół i studentach.

Masowe imprezy edukacyjne

Na terenie zoo odbywają się cykliczne imprezy masowe, najczęściej o charakterze pikników rodzinnych. Każda z nich ma przesłanie edukacyjne i ma na celu zapoznanie zwiedzających z tematem tytułowym. Wykaz imprez przewidzianych na rok bieżący prezentujemy w Kalendarzu Wydarzeń

OFERTA EDUKACYJNA DLA PRZEDSZKOLI I KLAS I-III

Nie taki wąż straszny

Zajęcia terenowe, podczas których dzieci, spacerując po Ogrodzie, mają możliwość zobaczenia z bliska, dotknięcia, a także pogłaskania oswojonych zwierząt dydaktycznych.

Celem zajęć jest przełamywanie u dzieci negatywnych emocji (niechęć, strach) wobec zwierząt. Prowadzący w rozmowie z dziećmi wyjaśnia błędne, lecz obecne w naszej świadomości, stereotypy związane ze zwierzętami, np. śliski wąż, śmierdzący skunks, jeż noszący jabłka, sarna jako żona jelenia.

Obecność żywych zwierząt podczas tej lekcji przyrody ułatwia nawiązywanie kontaktów z uczestnikami zajęć.

Ortograficzne zwierzęta

Zajęcia, podczas których dzieci, obserwując i nazywając różne gatunki zwierząt krajowych i egzotycznych, uczą się poprawnej wymowy pojęć przyrodniczych oraz (dzieci klas II i III) prawidłowej pisowni nazw i pojęć zoologicznych zawierających „u”, „ó”, „rz”, „ż”, „h”, „ch”, np. żółw, niedźwiedź, żubr, ssaki. poroże, pancerz.

Podczas spaceru dzieci starają się wspólnie z prowadzącym odpowiadać na wiele pytań dotyczących świata mieszkańców Zoo i dowiadują się o nich wielu ciekawostek

Przyjaciele Kubusia Puchatka

Podczas zajęć dzieci poznają i obserwują zwierzęta będące bohaterami popularnych i lubianych książek A.A. Milne o Kubusiu Puchatku. Prowadzący przekazuje uczestnikom zajęć wiedzę o prawdziwej naturze niedźwiedzia, sowy, osła, tygrysa, kangura i innych przyjaciół sympatycznego misia. Dzieci aktywnie uczestniczą w lekcji, odpowiadając na proste pytania dotyczące życia omawianych zwierząt. Uświadamiają sobie także potrzebę dbania o zwierzęta i o całą przyrodę.

Puc, Bursztyn i gąska Małgosia - ZOO domowe Jana Grabowskiego

Zajęcia, podczas których najmłodsi mają okazję, by poznać niektórych bohaterów opowiadania Jana Grabowskiego. Prowadzący czyta dzieciom wybrane fragmenty opowiadań, zachęcając tym samym do samodzielnego zapoznania się z tą ciekawą lekturą. Dzięki obserwacji zwierząt w mini-zoo i możliwości bezpośredniego kontaktu z nimi, uczestnicy dowiadują się wielu ciekawostek o biologii kur, gęsi i świń, dostrzegają różnice między kaczkami, a gęsiami, potrafią odróżnić kozy od owiec. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach, odpowiadają na proste pytania prowadzącego, opowiadają o swoich zwierzętach domowych i rozumieją konieczność troszczenia się o nie. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik ma okazję do samodzielnego nakarmienia kózki lub owieczki.

Zielona wiosna w ZOO

Zajęcia, podczas których dzieci obserwują przyrodę i wspólnie z prowadzącym rozmawiają o zmianach zachodzących wiosną w świecie zwierząt. Utrwalają sobie oznaki tej pory roku – przyloty ptaków (np. bociany, gęsi, żurawie), zakładanie gniazd (obserwowanie miejsc gniazdowania ptaków mieszkających w łódzkim Zoo) i łączenie się zwierząt w pary, budzenie się ze snu zimowego (niedźwiedź, jeż), narodziny młodych i opiekowanie się potomstwem.

Prowadzący zwraca także uwagę na głosy zwierząt – śpiew ptaków, kumkanie żab.

Słoneczne lato w ZOO

Zajęcia realizowane w okresie letnim, umożliwiające najpełniejszą obserwację zwierząt w Ogrodzie. Podczas spaceru prowadzący wskazuje charakterystyczne cechy oglądanych zwierząt - ich budowę, sposób poruszania się, odżywiania oraz tłumaczy, jak funkcjonują poszczególne części ciała. Dzieci mają możliwość porównania wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa i wykazania różnic w ich zachowaniu. Prowadzący opowiada, na czym polega praca opiekuna zwierząt i wyjaśnia, jak można pomóc zwierzętom przetrwać upalne lato. Dzieci dowiadują się, jaką rolę zwierzęta odgrywają w środowisku i umieją scharakteryzować zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka (np. wypalanie łąk, pożary lasów, kłusownictwo). Uczniowie wiedzą, w jakim celu zakłada się miejsca ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody) i rozumieją konieczność dbania o środowisko.

Dużą atrakcją tych zajęć jest możliwość rozpoznania przez dzieci tropów wybranych gatunków zwierząt (np. jelenia, zająca, wilka, itp.) i odciskania ich na piasku przy pomocy gotowych odlewów.

Złota jesień w ZOO

Podczas zajęć dzieci wskazują i nazywają oznaki jesieni, obserwując zarówno zwierzęta, jak i otaczającą roślinność. Wraz z prowadzącym określają zmiany fenologiczne w świecie zwierząt: zmiany barw sierści u ssaków, gromadzenie zapasów tłuszczu, hibernację. Wymieniają nazwy ptaków odlatujących z naszego kraju (np. bociany. żurawie) i przylatujących do nas (np. gil, jemiołuszka).

Dzieci podziwiają piękno przyrody i rozumieją konieczność dbania o nią.

Biała zima w ZOO

Zajęcia, podczas których dzieci obserwują zwierzęta na wybiegach oraz w ogrzewanych pomieszczeniach. Spacerując po Zoo, podziwiają piękno zimowego pejzażu. Prowadzący opowiada, jak zwierzęta w Ogrodzie spędzają zimę – które żyją aktywnie, a które zapadają w sen zimowy, pokazuje i tłumaczy konieczność funkcjonowania w zoo zimowiska dla ptaków i wymienia gatunki, które tam przebywają. Dzieci dowiadują się, w jaki sposób człowiek pomaga zwierzętom przetrwać zimę (możliwość bezpośredniej obserwacji karmników i paśników) oraz rozmawiają z prowadzącym, jak zwierzęta spędzają zimę poza Ogrodem - w mieście, lesie, na polu.

Dużą atrakcją tych zajęć jest możliwość rozpoznania przez dzieci tropów wybranych gatunków zwierząt (np. jelenia, zająca, wilka, itp.) i odciskania ich na śniegu przy pomocy gotowych odlewów. Dzieci przyswajają nową wiedzę podczas zabawy na świeżym powietrzu.

Skrzydlate bractwo

Zajęcia w pełni przeznaczone na omawianie gromady ptaków. Podczas spaceru po Ogrodzie dzieci zapoznają się z różnorodnością świata ptaków - od egzotycznych mieszkańców pawilonu „Świat Ptaków”, poprzez wielkie sępy, krzykliwe papugi, tajemnicze sowy, mieszkające na stawach bociany i żurawie, aż po wzbudzające zachwyt pawie swobodnie przemierzające alejki Ogrodu. Prowadzący charakteryzuje podstawowe cechy budowy zewnętrznej i wewnętrznej ptaków - upierzenie, skrzydła, kości pneumatyczne, wyjaśnia jaką rolę pełni dziób w procesie zdobywania pokarmu (dzieci mają możliwość obserwacji ary jedzącej orzechy), uświadamia dzieciom zależności między nocnym trybem życia sowy (bezszelestny lot, doskonały wzrok i słuch), a niektórymi elementami budowy ciała.

Uczniowie wsłuchują się w głosy ptaków - uczą się rozpoznawać nawoływanie pawi, gęganie gęsi, klangor żurawi. Poznają wiele ciekawostek na temat obserwowanych gatunków (np. zwyczaje godowe kazuarów i dzioborożców). Wraz z prowadzącym wymieniają nazwy ptaków odlatujących na zimę i przylatujących do Polski, rozumieją rolę zimowiska  dla ptaków w zoo,  konieczność i sposoby dokarmiania ptaków zimą. Uświadamiają sobie potrzebę ochrony ptaków i całej przyrody.

Ptasie radio - zwierzęta w wierszach Juliana Tuwima

Podczas zajęć dzieci obserwują zwierzęta przedstawione w wierszach Juliana Tuwima, małpy („Gdyby...”), zasępione sępy („Figielek”), figlarne kozy w mini-zoo („Skakanka”) oraz wybrane gatunki ptaków („Mowa Ptaków”, „Ptasie Radio”). Przedstawiając ciekawostki z życia oglądanych zwierząt, prowadzący przytacza fragmenty wierszy i rozmawia z dziećmi o biologii wybranych gatunków. Uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach, odpowiadając na proste pytania.

Zajęcia mają na celu wzbudzenie pozytywnych emocji w stosunku do całej przyrody. Dzieci uświadamiają sobie potrzebę dbania o zwierzęta żyjące w najbliższym otoczeniu.

ZOO Pana Brzechwy

Podczas spacerowania z dziećmi po Ogrodzie prowadzący omawia wybrane gatunki zwierząt obecne w wierszach Jana Brzechwy. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach, powtarzając rymowane historyjki o misiu, małpie, żyrafie, panterze i innych gatunkach. Odpowiadając na proste pytania, utrwalają wiedzę o zwyczajach i naturze obserwowanych zwierząt.

Spacer po Ogrodzie połączony jest z odkrywaniem piękna otaczającej przyrody. Prowadzący kształtuje u dzieci pozytywne nastawienie do świata zwierząt i uzasadnia konieczność ochrony wielu ginących gatunków.

Zwierzęta wokół nas

Podczas zajęć dzieci poznają i obserwują wybrane gatunki, a prowadzący ukazuje rolę zwierząt w życiu człowieka - zwierzę jako przyjaciel i obrońca, jako siła robocza, jako źródło pożywienia i surowców. Dzieci uświadamiają sobie obecność zwierząt w historii człowieka, rozróżniają zwierzęta udomowione i dzikie. Odpowiadając na proste pytania prowadzącego, uczniowie wymieniają zwierzęta, które najczęściej występują w lasach, na łąkach, na polach, w gospodarstwie domowym, rozumieją konieczność troski o zwierzęta domowe. Zajęcia pomagają rozwijać pozytywną świadomość ekologiczną poprzez obserwowanie, słuchanie i bezpośredni kontakt ze zwierzętami - karmienie kóz i owiec w mini zoo oraz głaskanie oswojonych zwierząt dydaktycznych. Uczniowie dowiadują się, jaką rolę pełni ogród zoologiczny i jak na co dzień można chronić zwierzęta i całe środowisko.

OFERTA EDUKACYJNA DLA KLAS IV-VI

Woda naszym żywiołem - ryby

Podczas zajęć uczniowie dowiadują się lub powtarzają wiadomości o podstawowych cechach przystosowawczych ryb do środowiska (budowa zewnętrzna, pokarm, rozmnażanie). Dokonują samodzielnych obserwacji, określają jak i gdzie określony gatunek ryby pobiera pokarm (kształt ciała i umieszczenie otworu gębowego), uzyskują odpowiedzi na pytania: dlaczego i w jaki sposób chronimy ryby.

Królestwo Nemo i Dory - rafa koralowa

Podczas spotkania uczniowie poznają rafę koralową jako ekosystem (pojęcia: producenci, konsumenci, symbioza) i jego zróżnicowanie biologiczne (m. in. koralowce, szkarłupnie, ryby), dowiadują się o problemie zagłady raf koralowych (gazy cieplarniane, ścieki, turystyka) i sposobach ich czynnej ochrony.

W wodzie żyją nie tylko ryby - przystosowanie zwierząt do życia w wodzie

Podczas spaceru po zoo uczniowie zapoznają się z różnymi zwierzętami żyjącymi pierwotnie lub wtórnie w środowisku wodnym (ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki) i poznają ich charakterystyczne cechy budowy ułatwiające im życie w wodzie (skrzela, płetwy, okrywa tłuszczowa itp.), jednocześnie poznają bioróżnorodność środowiska wodnego oraz wpływ człowieka na ten typ środowiska.

Życie w wodzie i na lądzie - płazy

W trakcie zajęć uczniowie poznają charakterystyczne cechy płazów, (budowa zewnętrzna, wodno - lądowy tryb życia, rozmnażanie i sposoby zdobywania pożywienia), nabywają umiejętności umiejscowienia gatunku w określonym rzędzie (zastosowanie uproszczony klucza - beznogie, ogoniaste, bezogonowe), uzyskują odpowiedzi na pytania: dlaczego i w jaki sposób chronimy płazy.

A gdy wody jest mało - przystosowanie zwierząt do życia na lądzie

Podczas spaceru po zoo uczniowie zapoznają się z różnymi zwierzętami żyjącymi w środowisku lądowym (płazy, gady, ptaki i ssaki) i poznają ich charakterystyczne cechy budowy ułatwiające im życie na lądzie (płuca, okrywa ciała, charakterystyczna osłona jaja, jajożyworodność, żyworodność itp.), jednocześnie poznają bioróżnorodność środowiska lądowego oraz wpływ człowieka na to środowisko.

Pierwsi zdobywcy lądu - gady

Podczas zajęć uczniowie dowiadują się lub powtarzają wiadomości o charakterystycznych cechach gadów (budowa zewnętrzna, lądowy tryb życia, pokarm, rozmnażanie), nabywają umiejętności umiejscowienia gatunku w określonej grupie systematycznej (zastosowanie uproszczonego klucza - krokodyle, żółwie wodne i lądowe, jaszczurki, węże), uzyskują odpowiedzi na pytania: dlaczego i w jaki sposób chronimy gady.

Pióra, skrzydła i dzioby - różnorodność świata ptaków

Podczas zajęć uczniowie dowiadują się lub powtarzają wiadomości o charakterystycznych cechach ptaków (budowa zewnętrzna, lądowy tryb życia, pokarm, jajorodność), nabywają umiejętności umiejscowienia gatunku w określonej grupie systematycznej (zastosowanie uproszczonego klucza - np. brodzące, blaszkodziobe, drapieżne, sowy, kuraki, papugi), uzyskują odpowiedzi na pytania: dlaczego i w jaki sposób chronimy ptaki.

Sierść, zęby pazury i... czyli co wyróżnia ssaki

Podczas zajęć uczniowie rozszerzają szkolne wiadomości na temat charakterystycznych cech ssaków (budowa zewnętrzna, tryb życia, pokarm, żyworodność, opieka nad potomstwem) nabywają umiejętności umiejscowienia gatunku w określonym rzędzie (zastosowanie uproszczonego klucza - naczelne, parzysto- i nieparzystokopytne, drapieżne, gryzonie i zajęczaki, owadożerne), uzyskują odpowiedzi na pytania: dlaczego i w jaki sposób chronimy ssaki.

W wodzie, w powietrzu i na lądzie - przystosowanie zwierząt do środowiska

Podczas spaceru po zoo uczniowie zapoznają się ze zwierzętami żyjącymi w różnorodnych środowiskach (w wodzie, w powietrzu, na drzewach, skałach, na powierzchni ziemi, pod ziemią) oraz poznają ich charakterystyczne cechy budowy ułatwiające im życie w danym środowisku (kończyny, okrywa ciała, kształt ciała itd.), poznają również bioróżnorodność charakteryzującą życie naszej planety.

Na polach, łąkach i w ogrodach - zwierzęta krajobrazów rolniczych

Podczas zajęć uczniowie poznają zwierzęta żyjące w przekształconym przez człowieka krajobrazie rolniczym Polski (ropucha, bocian, bażant, myszołów, badylarka, wiewiórka, zając, lis, sarna) oraz dowiadują się o wzajemnych zależnościach między człowiekiem i zwierzęciem, poznają również podstawowe zasady ekologicznego rolnictwa i hodowli zwierząt uwzględniających bioróżnorodność środowiska wiejskiego (zalesienia śródpolne, oczka wodne).

W parkach i wśród kamienic - zwierzęta krajobrazu miejskiego

Podczas zajęć uczniowie poznają polskie zwierzęta synantropijne (wróbel, gołąb miejski, szpak, sroka, szczur, lis, sarna), oraz dowiadują się dlaczego zwierzęta żyją coraz bliżej aglomeracji miejskich, a także o wzajemnych zależnościach między człowiekiem i zwierzęciem (zwierzęta pożyteczne, obojętne i szkodniki).

Gorąco i wilgotno - zwierzęta lasów równikowych

Podczas zajęć uczniowie poznają zwierzęta lasów deszczowych (małpy szerokonose, koczkodany, gibbony, lemury, tapiry, ary i inne papugi, kameleony, drzewołazy, motyle), dowiadują się o warunkach środowiskowych panujących w lasach tropikalnych oraz o zagrożeniach (defragmentacja, pozyskiwanie drewna egzotycznego, plantacje, wydobycie surowców naturalnych) i sposobach ochrony bioróżnorodności tych obszarów.

Gorąco i bardzo sucho - zwierzęta pustyni

Podczas zajęć uczniowie poznają zwierzęta żyjące na pustyniach i półpustyniach (wielbłądy, feneki, oryksy, dikdiki, agamy), dowiadują się o warunkach środowiskowych panujących na pustyniach, oraz o zagrożeniach dla pustyń (nawadnianie, zanieczyszczenia, wydobycie ropy) i ze strony pustyń (pustynnienie) i sposobach ochrony bioróżnorodności tych obszarów.

Dużo trawy i pojedyncze drzewa - zwierzęta sawanny

Podczas zajęć uczniowie poznają zwierzęta sawanny afrykańskiej (żyrafy, zebry, gepardy), dowiadują się o warunkach środowiskowych na sawannach oraz o zagrożeniach (rolnictwo, nadmierny wypas bydła, wypalanie) i sposobach ochrony bioróżnorodności tych obszarów.

Rogaś z doliny Roztoki - poznajemy zwierzęta leśne

Podczas zajęć uczniowie poznają zwierzęta polskich lasów (żubry, sarny, małe ssaki, ptaki, owady), dowiadują się o warunkach panujących w lasach iglastych, liściastych i mieszanych, o wzajemnych zależnościach w biocenozie leśnej oraz o zagrożeniach i sposobach ochrony bioróżnorodności lasów krajowych.

Ibis - ptak święty - zwierzęta w wierzeniach

Podczas spotkania i spaceru uczniowie dowiadują się o tradycyjnych i w większości nieprawdziwych - opiniach o zwierzętach (niedźwiedź żywi się miodem, jeż zjada jabłka, wąż wypija krowie mleko, nietoperz wkręca się we włosy) oraz poznają święte zwierzęta różnych kultur (ibis, krokodyl, byk - Starożytny Egipt, słoń, krowa, - Indie), a także samodzielnie próbują prawidłowo określić prawdziwe oblicze tych zwierząt.

Olimpiada zwierząt - czyli zwierzęcy rekordziści

W czasie spaceru uczniowie poznają liczne „naj-” w świecie zwierząt i mogą zmierzyć się z niektórymi zoologicznymi rekordami (elementy ścieżki dydaktycznej „Prównaj się z...”)

Bioróżnorodność - ginący skarb przyrody

Zajęcia w formie gry terenowej (questing), dostarczają wiedzy na temat czym jest różnorodność biologiczna, z jakich elementów się składa oraz dlaczego warto i należy ją chronić. Uczestnicy pobierają karty pracy, dzięki którym znajdują wskazówki dotyczące przebiegu trasy gry. W określonych punktach zoo znajdują informacje do wykonania danego zadania, dzięki którym mogą wpisać odpowiedzi do karty pracy. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnikom gry zostaje udostępniony kod dostępu do otworzenia Skrzyni Skarbów.

OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Przyjaciel czy wróg - stosunki między gatunkami

Podczas zajęć młodzież na wybranych przykładach poznaje zależności międzygatunkowe(stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne), uczy się określać typy wzajemnych oddziaływań (neutralizm, konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo, mutualizm, protokooperacja, komensalizm), a także poznaje rolę interakcji międzygatunkowych w utrzymaniu równowagi biologicznej w przyrodzie.

W domu rodzinnym - rozmnażanie i wychów młodych

Podczas zajęć młodzież na wybranych przykładach poznaje 3 typy rozmnażania kręgowców(jajorodność, jajożyworodność, żyworodność), a także dowiaduje się w jaki sposób różne gatunki chronią swoje potomstwo.

Zwierzęta zmiennocieplne - ryby, płazy, gady

Podczas zajęć młodzież poznaje przedstawicieli gromad: ryb, płazów i gadów, samodzielnie określa wpływ pokrycia skóry zwierząt na ich biologię życia, a także poznaje charakterystyczne cechy typowych przedstawicieli tych gromad (budowa zewnętrzna, tryb życia, pokarm, rozmnażanie).

W rzekach, jeziorach i morzach - ryby

Podczas zajęć młodzież poznaje ogólną systematykę ryb, obserwuje budowę morfologiczną (w tym ryb chrzęstno i kostnoszkieletowych)i sposoby pływania ryb, poznaje przystosowanie budowy morfologicznej i anatomicznej ryb do środowiska życia, dowiaduje się o zjawisku osmoregulacji u ryb morskich i słodkowodnych.

W wodzie i na lądzie - płazy

W trakcie zajęć młodzież poznaje czynności życiowe płazów, przystosowania w budowie ciała do środowiska życia, dowiaduje się o różnicach w rozwoju płazów beznogich (żyworodność tyflonektesa)oraz ogoniastych i bezogonowych, a także poznaje zasady czynnej ochrony płazów.

Pierwsze kręgowce lądowe - gady

Podczas zajęć młodzież dowiaduje się o przystosowaniu budowy gadów do środowiska życia (w tym przystosowania, które umożliwiają gadom niezależność od środowiska wodnego), poznaje sposób rozmnażania się gadów (owodniowce), systematykę gadów (hatterie, krokodyle, żółwie wodne i lądowe, jaszczurki, węże), krajowe gady chronione, oraz znaczenie gadów w przyrodzie.

Nie tylko latające - różnorodność ptaków

Podczas zajęć młodzież poznaje przystosowanie ptaków do odmiennych środowisk życia (budowa zewnętrzna),  przystosowanie do lotu (np. worki powietrzne, podwójne oddychanie, pióra), poznaje typy opieki nad pisklętami (gniazdowniki i zagniazdowniki)  zarys systematyki  oraz formy ochrony ptaków.

Stekowce, torbacze i łożyskowce - różnorodność ssaków

Podczas zajęć młodzież poznaje charakterystyczne cechy ssaków (np. gruczoły mleczne, potowe, łojowe, pokrywa włosowa, heterodontyzm) i przystosowania do odmiennych środowisk i trybu życia, poznaje typy (sposoby, rodzaje) rozmnażania się i rozwoju ssaków (pojęcia: jajorodność, żyworodność, łożysko, laktacja) , ogólną systematykę ssaków (do poziomu rzędu) oraz konieczność ochrony gatunkowej ssaków na wybranych przykładach (żubr, niedźwiedź brunatny, wilk, ryś).

Rola i znaczenie współczesnych ogrodów zoologicznych

Podczas zajęć młodzież poznaje krótką historię ogrodów zoologicznych (menażerie, zwierzyńce, ogrody zoologiczne, centra hodowli zwierząt)oraz zadania współczesnych ogrodów zoologicznych (ochrona ginących gatunków, badania naukowe, edukacja społeczeństwa, rekreacja) i ich rolę w zachowaniu bioróżnorodności naszej planety(np. żubr, milu, koń Przewalskiego)

CITES jest gites - rola Konwencji Waszyngtońskiej w ochronie bioróżnorodności

Podczas zajęć młodzież poznaje podstawowe zapisy Konwencji Waszyngtońskiej (zakaz lub ograniczenie handlu zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt i przedmiotami z nich wykonanych), w trakcie spaceru spotyka zwierzęta , które są objęte konwencją (m. in. słoń indyjski, lew azjatycki, oryks szablorogi, żuraw mandżurski, orłan, legwan fidżyjski) w tym osobniki odebrane przemytnikom (kakadu Goffina, żółw olbrzymi) oraz poznaje negatywne skutki nie stosowania się do przepisów CITES (grzywna, więzienie).

Przywracane naturze - europejskie programy hodowlane EEP

Podczas zajęć młodzież poznaje rolę współczesnych ogrodów zoologicznych w ochronie ginących gatunków zwierząt, zasady międzynarodowej współpracy ogrodów (WAZA - Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, EAZA- Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, EEP - europejskie programy hodowlane, księgi rodowodowe. Podczas spaceru zwiedzający spotykają gatunki objęte programami EEP (m. in. słoń indyjski, wari rudy, tamaryna białoczuba i cesarska, makak wanderu, lew azjatycki, tygrys amurski) oraz dowiaduje się o roli ogrodów zoologicznych w restytucjach i  reintrodukcjach ginących gatunków zwierząt.

Bioróżnorodnie - znaczy modnie

Zajęcia, których tematem przewodnim są dzikie gatunki zwierząt stanowiących lokalną bioróżnorodność terenu zoo (bezkręgowce, płazy, ptaki, ssaki). Celem zajęć jest zwrócenie uwagi uczestników na tematykę zagrożenia wyginięciem wybranych gatunków zwierząt w środowisku miasta. Pomocą w realizacji przedsięwzięcia są tablice edukacyjne znajdujące się na terenie zoo, wycieczka fenologiczna po zoo oraz wizyta na Owadziej Łące (sezon letni), gdzie znajdują się hotele dla dzikich owadów zapylających.

OFERTA DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW BIOLOGICZNYCH

Fauna krajowa

Zajęcia służące opracowaniu autorskiego projektu edukacyjnego dla szkół ponadpodstawowych. Przegląd gatunków fauny krajowej z uwzględnieniem zagadnień związanych z biologią rozrodu, skalami zagrożenia wyginięciem i metod czynnej ochrony gatunkowej (np. ryś, żbik, żubr, bocian czarny)

Rola ścieżek edukacyjnych w ogrodach zoologicznych w nauczaniu szkolnym

Przegląd ścieżek dydaktycznych funkcjonujących w łódzkim zoo (patrz: „Ścieżki dydaktyczne w łódzkim Zoo”) oraz propozycje metod ich wykorzystania w nauczaniu wczesnoszkolnym i ponadpodstawowym. Opis zabawek edukacyjnych (niektóre przykłady) w postaci puzzli zoologicznych z postaciami zwierząt (płaskie i obrotowe), pokaz skoczni w dal do pomiaru długości skoków, drabinki do naśladowania sposobu poruszania się gibbona, linijki do pomiaru rozpiętości skrzydeł niektórych ptaków, tablicy z minami kapucynek, gdzie dodatkowo zamontowano lustro. Zajęcia służą opracowaniu autorskich programów edukacyjnych.

Przywracane naturze - europejskie programy hodowlane EEP

Podczas zajęć studenci poznają rolę współczesnych ogrodów zoologicznych w ochronie ginących gatunków zwierząt, zasady międzynarodowej współpracy ogrodów (WAZA – Światowe Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, EAZA- Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów, EEP – europejskie programy hodowlane, księgi rodowodowe), ze szczególnym uwzględnieniem głównego celu EEP jakim jest utrzymanie samowystarczalnej, stabilnej genetycznie i demograficznie populacji określonego gatunku. Podczas zajęć zwiedzający dowiadują się o roli ogrodów zoologicznych w przeprowadzonych przez nie restytucjach i reintrodukcjach ginących gatunków zwierząt.

Bioróżnorodność - poznać, zrozumieć, chronić

Uczestnicy zajęć zapoznają się z pojęciami poziomów różnorodności biologicznej (genetyczny, gatunkowy, ekosystemów), w czym wyraża się ubożenie bioróżnorodności, jakie ma ona znaczenie dla ewolucji i jak oddziałuje na człowieka. Ponadto zapoznają się z założeniami Konwencji o różnorodności biologicznej (Convention on Biological Diversity, CBD) oraz Planu Strategicznego dla Bioróżnorodności (The UN`s Strategy Plan for Biodiversity 2011 – 2020).

WARSZTATY EKOLOGICZNE

Dzień Wierzby - warsztaty wiklinowe

Tylko sezonowo, w proponowanym przez Zoo terminie.

Oferta dla uczniów klas III szkoły podstawowej. Własnoręczne wyplatanie ptasich gniazd z wikliny, wystawa prac, prelekcja na temat gniazd i jaj ptaków, obserwacja zachowań rozrodczych u ptaków z trakcie wycieczki terenowej.

Szukanie Zajączka Wielkanocnego

Tylko sezonowo, w proponowanym przez Zoo terminie.

Zabawa terenowa dla przedszkolaków --  szukanie na terenie zoo zagródek z żywymi króliczkami, kompletowanie przy nich naklejek, słodkie niespodzianki, konkurs plastyczny ogłoszenie wyników konkursów.

Futro czy pióra, łuski czy skóra, czyli co komu dała natura

Zajęcia mogą być częścią cyklicznych spotkań lub stanowić odrębny temat lekcji przyrody/biologii. Prowadzący prezentuje skóry zwierząt (np. tygrysa, kangura, kajmana), poroża i rogi, pióra wybranych gatunków ptaków, wylinki węża, czy też ptasie jaja. Dzieci i młodzież w aktywny sposób zdobywają wiedzę zoologiczną – dotykając skóry uczą się rozróżniać typy włosów u ssaków, rozumieją jaka jest różnica między porożem, a rogami, dowiadują się dlaczego wąż linieje a pióra ptaków są tak wielobarwne. Dodatkową atrakcją dla uczniów jest umiejętność przyporządkowania konkretnych eksponatów dydaktycznych do przygotowanych przez prowadzącego zdjęć wybranych gatunków.

Warsztaty kampanijne

Miejski Ogród Zoologiczny bierze udział w międzynarodowych kampaniach na rzecz ratowania przyrody i jej zasobów, organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA). Oferta warsztatowa dla wszystkich rodzajów szkół i dla studentów kierunków biologicznych, poświęcona tematyce ochrony wybranej grupy zwierząt, bądź regionu świata. Obejmuje prelekcję i spacer po zoo z poznaniem wybranej grupy/ grup zwierząt. Realizujemy zagadnienia dotyczące m. in.:

- Kampanii Na Rzecz Ratowania Tygrysów

- Kampanii Na Rzecz Ratowania Lasów Tropikalnych

- Kampanii Na Rzecz Ratowania Europejskich Zwierząt Drapieżnych

- Kampanii Na Rzecz Ratowania Małp Człekokształtnych

- Kampanii Na Rzecz Ratowania Bioróżnorodności Azji Południowo – Wschodniej

- Kampania "Let It Grow - Co w trawie piszczy"

Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022