Urząd Miasta Łodzi

Atuty Łodzi

Dlaczego Łódź

Doskonała lokalizacja w sercu Europy, świetnie wykwalifikowana w priorytetowych branżach kadra, konkurencyjne koszty wynajmu powierzchni biurowych, w porównaniu do innych dużych miast polskich, a także bogata oferta wydarzeń kulturalnych to tylko niektóre atuty Łodzi. Łódź to miasto zlokalizowane w samym centrum Polski, a zarazem Europy, otoczone siecią autostrad i dróg ekspresowych, które zapewniają miastu doskonałe połączenie z polskimi i europejskimi miastami. Bliskość dwóch międzynarodowych lotnisk, w tym jednego zlokalizowanego tylko 15 minut od centrum Łodzi, stanowią niewątpliwe atuty miasta na tle innych lokalizacji. Łódź dysponuje dużymi zasobami absolwentów wykształconymi w pożądanych przez pracodawców dziedzinach przy konkurencyjnych kosztach zatrudnienia w porównaniu z innymi lokalizacjami w Polsce. Miasto jest silnym ośrodkiem edukacyjnym i naukowym z bardzo dobrze rozwiniętą współpracą z ponad 20 uczelniami, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi, wśród których wiodące są Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny. Konkurencyjne są także koszty wynajmu powierzchni biurowych w nowoczesnych obiektach zlokalizowanych w atrakcyjnych punktach miasta. Łódź posiada szeroką ofertę zachęt w ramach pomocy publicznej, a także wsparcie dedykowanego opiekuna z Biura Obsługi Inwestora, jak i władz Miasta, mające na celu pomoc w sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji zgodnie z założeniami inwestora. W wyniku wypracowania założeń Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ za kluczowe dla inwestycyjnego rozwoju Łodzi uznano branże logistyki i transportu, a ponadto sektory BPO, IT, AGD, R&D oraz działalność targowo-wystawienniczą i turystykę, w szczególności biznesową i naukowo-edukacyjną.

Lokalizacja

Łódź znajduje się w samym centrum Polski oraz w sercu Europy. W promieniu 500 km znajduje się 7 stolic: Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Bratysława, Budapeszt i Wilno. Najbliższe otoczenie Łodzi to punkt przecięcia najważniejszych krajowych i europejskich szlaków komunikacyjnych - skrzyżowanie autostrad A-1 i A-2 w Strykowie pod Łodzią zapewnia szybkie połączenie z Warszawą, Poznaniem, Gdańskiem, Toruniem, a bliskość S8, S14 oraz innych dróg ekspresowych daje możliwość szybkiego połączenia m.in. z aglomeracją śląską i regionem Dolnego Śląska. Dzięki takiemu układowi dróg miasto zostanie otoczone obwodnicą, dzięki której odciążone zostanie jego centrum oraz ułatwiony będzie tranzyt wokół miasta.

Bliskość dwóch międzynarodowych lotnisk - Lotniska Reymonta i Lotniska Chopina, pierwszego z nich zlokalizowanego tylko 15 minut od centrum Łodzi, stanowią niewątpliwe atuty miasta na tle innych lokalizacji.

Łódź jest także ważnym węzłem komunikacji kolejowej. Posiada częste i szybkie połączenia z Warszawą. Posiadamy również dogodne połączenia z innymi ośrodkami miejskimi kraju.

Odległości do ważniejszych miast w Polsce: Warszawa – 110 km, Kraków – 248 km, Wrocław – 232 km, Poznań – 202 km, Gdańsk – 331 km, Katowice – 194 km, Odległości do ważniejszych miast zagranicznych: Berlin – 465 km, Praga – 547 km, Bratysława – 579 km, Lwów – 500 km, Mińsk – 665 km, Wilno – 577 km, Moskwa – 1 374 km.

Ważne w kontekście inwestycji w mieście, szczególnie pod kątem dostępności wykwalifikowanej kadry z regionu łódzkiego, jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która połączyła 11 głównych miast regionu oraz obejmuje obszar 5 powiatów.

Ludność

Łódź jest czwartym co do wielkości miastem w Polsce (293,2 km2) oraz trzecim pod względem liczby mieszkańców (703 tys. osób). Wysoka liczba ludności w wieku produkcyjnym (ponad 60% ludności Miasta) oraz wysoka liczba studentów, stanowią potencjał społeczno-ekonomiczny świetnie wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. Łódź posiada duże zasoby absolwentów wykształconych w pożądanych przez pracodawców dziedzinach przy konkurencyjnych kosztach zatrudnienia w porównaniu z innymi lokalizacjami w Polsce. Znajdują się tu 23 uczelnie wyższe, zarówno państwowe, jak i prywatne. Najważniejsze państwowe ośrodki akademickie to Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Medyczny. Dodatkowo, w większych miastach województwa łódzkiego znajduje się jeszcze 10 uczelni (Pabianice, Zgierz, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Zduńska Wola, Skierniewice, Łowicz, Sieradz, Kutno). Około 100.000 studentów uczy się w Łodzi, a mury łódzkich uczelni opuszcza rokrocznie około 25.000 absolwentów. Aby sprostać oczekiwaniom pracodawców łódzkie uczelnie oferują studia w językach angielskim, m.in. w zakresie specjalizacji American Studies and Mass Media czy International Marketing Management, i francuskim. Miasto kładzie ponadto duży nacisk na utrwalanie pozytywnych relacji między biznesem a nauką, a w rezultacie współpracy między tymi trzema stronami powstały np. kierunki studiów, które kształcą specjalistów w dziedzinach pożądanych przez pracodawców w mieście – m.in. SSC/BPO i IT. Dzięki ŁKA i silnym powiązaniom między miastami, Łódź posiada dostęp do dużego zaplecza pracowników z całego regionu – blisko 1,5 mln. osób w promieniu 30 km.

Edukacja

Łódź jest jednym z ważniejszych ośrodków akademickich w kraju.

W mieście zlokalizowane są łącznie 21 placówek szkolnictwa wyższego oraz 30 instytucji B+R.

Rocznie na Łódzkich uczelniach studiuje około 100.000 studentów, a dyplom uzyskuje około 25.000.

Największymi publicznymi uczelniami w Łodzi są:

 • Uniwersytet Łódzki - ok. 40 000
 • studentów Politechnika Łódzka - ok. 20 000 studentów
 • Uniwersytet Medyczny - ok. 9 000 studentów

Największymi prywatnymi uczelniami w Łodzi są:

 • Społeczna Akademia Nauk - ok. 15 400 studentów
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi - ok. 3 200 studentów 

Wśród czołowych uczelni w Łodzi jest Uniwersytet Łódzki oferujący 68 kierunków i ponad 150 specjalności.Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi można studiować na kierunkach, których ukończenie gwarantuje otrzymanie dyplomów dwóch uczelni. W ramach programu Socrates/Erasmus studenci Uniwersytetu Łódzkiego mogą kontynuować naukę w 23 krajach Europy.

Politechnika Łódzka od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni technicznych. Jest laureatem konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. Jedna z najchętniej wybieranych wyższych szkół technicznych, której dyplom cieszy się uznaniem polskich i zagranicznych pracodawców.

Uniwersytet Medyczny to jedna z największych uczelni medycznych w Polsce. Kształci lekarzy, stomatologów, farmaceutów, specjalistów usług medycznych i jako jedyna uczelnia w Polsce prowadzi studia oficerów lekarzy dla wojskowej służby zdrowia we współpracy z MON. Łódzki Uniwersytet Medyczny zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni, a zaplecze dydaktyczne, badawcze i laboratoryjne jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce.

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi posiada 4 wydziały: Wydział Grafiki i Malarstwa, Wydział Tkaniny i Ubioru, Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz oraz Wydział Sztuk Wizualnych. Jest to nowoczesna uczelnia, w której mimo podążania za postępem, nie zapomniano o tym, że u podstaw współczesnej sztuki i projektowania leży tradycja.

Akademia Muzyczna w Łodzi należy do wiodących uczelni w Polsce, jest otwarta na nowe formy rozwoju pasji i talentów oraz promocji kultury, i edukacji muzycznej. Bogata oferta dydaktyczna obejmuje blisko 40 specjalności na czterech wydziałach.

W Łodzi znajduje się także Szkoła Filmowa, jedna z najstarszych uczelni filmowych na świecie, w której kształcą się specjaliści z zakresu sztuki filmowej, telewizyjnej, fotograficznej oraz aktorskiej. Duży nacisk kładziony jest na nabywanie umiejętności praktycznych, stąd oprócz teorii duża część zajęć poświęcona jest praktycznym zajęciom warsztatowym. Uczelnia została założona w 1948 r., a jej absolwentami są m.in. Andrzej Wajda, Roman Polański, Kazimierz Kutz, Witold Sobociński, czy Jan Machulski oraz Janusz Gajos.

Zachęty dla inwestora

Łódzka strategia przyciągania inwestorów została dostrzeżona przez fDi Intelligence, sekcję Financial Times zajmującą się bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi. Łódź zajęła pierwsze miejsce w kategorii FDI Strategy rankingu Polish Cities of the Future 2015/16. FDI Strategy była jedyną, spośród sześciu, kategorią jakościową, w ramach której wybrano najbardziej atrakcyjną strategię przyciągania biznesu – spośród 31 zgłoszeń. Panel sędziów, złożony z ekspertów, docenił zachęty dla inwestorów, które oferuje miasto, a także był pod wrażeniem poszczególnych inicjatyw, które są w nim prowadzone.

Każdy strategiczny inwestor w Łodzi może liczyć na kompleksową pomoc w przeprowadzeniu inwestycji dzięki pomocy dedykowanego danemu projektowi Opiekunowi z Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą.

Zebranie podstawowych informacji:

 • dane dotyczące zasobów ludzkich w Łodzi
 • dostępna powierzchnia biurowa
 • niezbędne pozwolenia
 • pomoc publiczna, informacje dotyczące finansowania inwestycji

Nieruchomości:

 • wsparcie przy wyborze lokalizacji
 • przygotowanie oferty dotyczącej biurowców, dostępnej powierzchni i kosztów
 • umawianie wizyt w biurowcach

Rekrutacja:

 • kontakt i organizacja spotkań z: uniwersytetami, biurami karier, agencjami rekrutacyjnymi, urzędami pracy

Organizacja i współpraca z Urzędem:

 • organizacja wizyty w Mieście
 • spotkania z Prezydentem
 • spotkania z reprezentantami urzędu
 • wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego

Wsparcie w kampanii PR:

 • organizacja konferencji prasowych
 • umieszczenie informacji o firmie w ulotkach promujących miasto w trakcie konferencji, targów branżowych i targów pracy

 W ramach współpracy miasta z biznesem i uczelniami, biorąc pod uwagę potencjał drzemiący w młodych ludziach, powstał program Młodzi w Łodzi, mający na celu zachęcenie młodych ludzi do wiązania swojej przyszłości z Łodzią oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta sprzyjającego rozwojowi zawodowemu. Realizatorem programu jest Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Łodzi, które przy współpracy z największymi łódzkimi uczelniami oraz wiodącymi pracodawcami realizuje inicjatywy programu, m.in. takie jak: portal praktyk i staży, program stypendialny, bezpłatne szkolenia czy konkurs dla młodych przedsiębiorczych. W ramach programu współpracuje aktywnie już ponad 100 łódzkich firm oraz trzy największe łódzkie uczelnie publiczne: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Za pośrednictwem portalu www.praktyki.lodz.pl młodzi ludzie mogą zdobywać doświadczenie zawodowe w najlepszych łódzkich firmach. Strona pozwala na bezpłatne umieszczanie swojego CV jak i przeglądanie ogłoszeń zamieszczanych przez pracodawców.

Szeroką gamę przywilejów oferuje także Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Prowadząc działalność gospodarczą na terenie ŁSSE inwestor korzysta z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych, może także być zwolniony z podatku od nieruchomości. Poziom wsparcia jest zależny od wielkości przedsiębiorstwa i sięga nawet 55% w przypadku małych firm.

Kalendarz
Kontakt