RAMOWY HARMONOGRAM BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018/2019

od 12 lutego 2018 r.
do 26 marca 2018 r.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

osobiste (od 800 pierwszego dnia do 1600 ostatniego dnia)

pocztą (decyduje data stempla pocztowego)

mailem (od 800 pierwszego dnia do 1600 ostatniego dnia)

od 12 lutego 2018 r.
do 11 maja 2018 r.

analiza propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego przez merytoryczne jednostki

od 28 maja 2018 r.
do 11 czerwca 2018 r.

spotkania osiedlowe z mieszkańcami: zbieranie opinii, uwag
i zastrzeżeń

od 12 czerwca 2018 r.
do 21 lipca 2018 r.

POSIEDZENIA DORAŹNEJ KOMISJI DS. PARTCYPACJI SPOŁECZNEJ I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(możliwość słuchania posiedzeń online)

od 25 lipca 2018 r.
do 23 sierpnia 2018 r.

ponowna analiza propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego pozytywnie zaopiniowanych przez Doraźną Komisję ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej w Łodzi przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne UMŁ albo miejskie jednostki organizacyjne

do 31 sierpnia 2018 r.

ogłoszenie:

listy punktów do głosowania

list zadań zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania

od 15 września 2018 r.
do 30 września 2018 r.

GŁOSOWANIE PAPIEROWE

od 15 września 2018 r.
do 7 października 2018 r.

GŁOSOWANIE INTERNETOWE

do 21 października 2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

do 6 listopada 2018 r.

ogłoszenie raportu z konsultacji społecznych

do 30 listopada 2018 r.

przeprowadzenie ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2018/2019

do 14 grudnia 2018 r.

ogłoszenie wyników ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2018/2019

 

 

Kontakt