mapa własności terenu

Sprawdź, czy możesz zgłosić projekt na interesującym Cię terenie. Pamiętaj - działka musi należeć do miasta.

Jednym z warunków realizacji zadania zgłoszonego do budżetu obywatelskiego jest jego odpowiednia lokalizacja. Miasto może realizować zadania na działkach, na których jest to prawnie możliwe, w szczególności ze względu na rodzaj własności lub sposób władania.

W jaki sposób sprawdzić czy jest to możliwe? Poniżej zamieszczamy link do specjalnie przygotowanej mapy mającej charakter pomocniczy obejmującej teren miasta Łodzi. Kolor fioletowy oznacza, że teren jest własnością albo we władaniu miasta Łodzi, a tym samym, że działka, która Państwa interesuje, może być tą właściwą! To dobra wiadomość, ale nie przesądza ona w 100 % o tym, że można w danym miejscu zrealizować zadanie do budżetu obywatelskiego.

Dlaczego?

Dlatego, że własność lub władanie Miasta stanowi warunek konieczny, ale niewystarczający aby móc zrealizować dane działanie na wskazanej działce. Należy zwrócić uwagę na to, iż działki często podlegają szeregowi ograniczeń i obciążeń, które mogą utrudnić bądź uniemożliwić realizację zadania. Dane o tych ograniczeniach, w tym obciążeniach na rzecz osób trzecich, są ze względu na wielu dysponentów (także spoza UMŁ), rozproszone oraz dotyczą stanu, który cały czas podlega zmianom. Z tych powodów wykluczenie istnienia ograniczeń dla realizacji danego zadania na wskazanej działce jest zadaniem złożonym, wymagającym wnikliwego sprawdzenia danych w co najmniej kilku różnych komórkach UMŁ, oddzielnie dla każdej jednostkowej sytuacji. Pomóc w tym mogą osoby wyznaczone do kontaktu z mieszkańcami.

Kontakt