Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

 

Nie ma placu zabaw na Twoim osiedlu?
A może chodnik jest krzywy?
Przydałaby się siłownia plenerowa w Twoim parku?
Nie ma na co czekać – weź długopis i spisz swoje pomysły!

POBIERZ WNIOSEK

OPISZ SWÓJ POMYSŁ. WYSTARCZY CI NA TO 15 MIN.

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK? - krok po kroku

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK? (w nawiasach podano nr pola w formularzu zgłoszeniowym)

 1. Nadaj nazwę swojemu pomysłowi – tj. TYTUŁ ZADANIA (pkt. 1).
 2. Określ, w którym miejscu ma być zrealizowany projekt – np. jeśli chcesz nowy plac zabaw – określ, w którym parku miałby powstać lub np. w rejonie jakich ulic (pkt. 2).
 3. Opisz, co ma być zrobione w ramach zadania (pkt. 4)
 4. Określ, czy zadanie będzie ponadosiedlowe (czyli dla mieszkańców więcej niż jednego osiedla), czy osiedlowe – dla mieszkańców jednego osiedla.
 5. Oszacuj (pkt. 5) – ile będzie kosztował Twój pomysł. A pomoże Ci w tym nasz CENNIK
 6. Powinieneś też uzasadnić (pkt. 7) – dlaczego warto zrealizować Twój pomysł (np. w pobliżu nie ma żadnego placu zabaw, a na osiedlu mieszka dużo rodzin z dziećmi).
 7. Jeśli Twój projekt dotyczy przestrzeni, która będzie zamknięta (np. szatni dla uczniów w szkole) – trzeba też wskazać dla kogo jest ten projekt i w jakich godzinach, czy dniach tygodnia przestrzeń będzie dostępna (pkt.8).
 8. Jednym z ostatnich punktów jest zaznaczenie – do kogo w szczególności adresowany jest projekt (pkt 9.) – i tak, jeśli będzie to plac zabaw można zaznaczyć „dzieci" i „rodziny".
 9. Ostatnim, równie ważnym elementem wypełniania wniosku jest wpisanie swoich danych do kontaktu (autorem wniosku może być jedna lub więcej osób) i ZEBRANIE MINIMUM 15 PODPISÓW – sąsiadów, znajomych, którzy popierają pomysł.


Co ważne!!! Każdy mieszkaniec Łodzi może złożyć więcej niż jeden projekt i podpisać się pod więcej niż jednym projektem.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSKI?

 1. Wniosek można przynieść osobiście do UMŁ.
 2. Poniżej lista miejsc, gdzie można składać wnioski:
  • ul. Zachodnia 47
  • al. Politechniki 32
  • ul. Krzemieniecka 2b
  • al. Piłsudskiego 100
  • ul. Piotrkowska 104
  • ul. Piotrkowska 110
  • ul. Piotrkowska 153
  • ul. Piotrkowska 175
  • ul. Sienkiewicza 5
 3. Wniosek można też wysłać pocztą – na adres:
  Kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  albo mailowo na adres: projekt.bo@uml.lodz.pl

 

 

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI?

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI?


Zaczynamy 12 lutego, ostatni termin na składanie wniosków to 12 marca (w przypadku wniosków przysyłanych pocztą – decyduje data stempla pocztowego).

O CZYM PAMIĘTAĆ?
 1. Nie będą brane pod uwagę projekty dotyczące:
  • kolejnych stacji roweru miejskiego,
  • przeprowadzenia ankiet, konsultacji, sond,
  • budowy pomników.
 2. Wnioski złożone do Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane, jeśli dotyczą terenów należących do MIASTA.
  Jeśli nie jesteś pewien, czy miejsce, które chcesz zmienić należy do Miasta, sprawdź to na przygotowanej do tego celu MAPIE WŁASNOŚCI TERENU.
 3. Jeden projekt nie może dotyczyć kilku różnych inwestycji – np. nie możesz złożyć wniosku na wybudowanie dziesięciu boisk w mieście.
  Ale możesz złożyć dziesięć wniosków na każde z proponowanych przez Ciebie boisk.

BUDŻET OBYWATELSKI NIE JEST Z GUMY! MAMY 40 MLN ZŁ

BUDŻET OBYWATELSKI NIE JEST Z GUMY! MAMY 40 MLN ZŁ


Twoje pomysły nie mogą też przekroczyć określonych kwot – jeżeli nie wiesz, jaka kwota przypada na Twoje osiedle lub na zadania ponadosiedlowe – sprawdź PODZIAŁ ŚRODKÓW.

 

 

OSOBY DO KONTAKTU

Jednostka merytoryczna

Imię i nazwisko

Telefon

e-mail

Biuro ds. Rewitalizacji

Ewa Grabarczyk

(42) 638-51-39

e.grabarczyk@uml.lodz.pl

Justyna Szymańska

(42) 638-57-54

j.szymanska@uml.lodz.pl

Biuro Inżyniera Miasta

Martyna Wajerowicz

(42) 638-48-82

m.wajerowicz@uml.lodz.pl

Marcin Kazimierski

(42) 272-64-58

m.kazimierski@uml.lodz.pl

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Iwona Sosnowska-Kowalska

(42) 638-42-33

i.sosnowska@uml.lodz.pl

Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą

Kamil Fabjanowski

(42) 638-49-05

k.fabjanowski@uml.lodz.pl

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki

Joanna Papuga-Rakowska

(42) 638-58-64

j.papuga@uml.lodz.pl

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Magdalena Fatyga

(42) 638-54-60

m.fatyga@uml.lodz.pl

Biuro Strategii Miasta

Mateusz Szczeciński  

(42) 638 44 58

m.szczecinski@uml.lodz.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Eliza Ziółkowska- Lewandowicz

(42) 685-43- 43

e.lewandowicz@mops.lodz.pl     

Arkadiusz Kowalski

(42) 685-43-51

a.kowalski@mops.lodz.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Anna Dębińska

(42) 272-14-18

a.debinska@mosir.lodz.pl

Piotr Wolniakowski

(42) 272-14-12

p.wolniakowski@mosir.lodz.pl

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Beata Jarząb

(42) 638-44-62

b.jarzab@uml.lodz.pl mailto:a.sliz@uml.lodz.pl

Anna Śliz

(42) 638-44-89

a.sliz@uml.lodz.pl

Straż Miejska

Maria Śmiechowska

609 127 400

msmiechowska@strazmiejska.lodz.pl

Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Barbara Zawadzka

(42) 638-40-41

rem_inw@uml.lodz.pl

Zarząd Lokali Miejskich

Małgorzata Pietrasik

(42) 611-01-25

m.pietrasik@zlm.lodz.pl

Wydział ds. Zarządzania Projektami

Bartłomiej Zieliński

(42)  272-62-31

b.zieliński@uml.lodz.pl

Wydział Dysponowania Mieniem

Ewa Kin

(42) 638-53-87

e.kin@uml.lodz.pl

Wydział Edukacji

Tamara Wielkopolan

(42) 638-48-57

k.wielkopola@uml.lodz.pl

Paweł Więcior

(42) 638-48-54

p.wiecior@uml.lodz.pl

Hanna Belke – Markiewicz

(42) 638-48-28

h.markiewicz@uml.lodz.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej

Irmina Szostek

(42) 638-49-01

i.szostek@uml.lodz.pl     

Monika Kacprzak

(42) 638-49-87

mo.kacprzak@uml.lodz.pl     

Andrzej Szlaski

(42) 638-57-65

a.szlaski@uml.lodz.pl     

Rafał Walaszczyk

(42) 638-49-02

r.walaszczyk@uml.lodz.pl

Przemysław Jurkowski

(42) 638-52-38

p.jurkowski@uml.lodz.pl

Janusz Wojech

(42) 638-49-95

kominwest@uml.lodz.pl

Magdalena Bombalska

(42) 638-48-93

m.bombalska@uml.lodz.pl

Katarzyna Pajerska

(42) 638-49-03

k.pajerska@uml.lodz.pl

Agnieszka Lis

(42) 638-54-53

a.lis@uml.lodz.pl

Anna Piaseczna

(42) 638-54-53

ann.cieslak@uml.lodz.pl       

Stanisław Dębowski

(42) 638-49-43

s.debowski@uml.lodz.pl

Wydział Informatyki

Wojciech Ciesielski

(42) 638-41-62

wojtekc@uml.lodz.pl

Wydział Kultury

Marta Wybraniec

(42)638- 43-75

m.wybraniec@uml.lodz.pl

Beata Kołacz

(42) 638-43-58

b.kolacz@uml.lodz.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Emilia Ciupińska

(42) 638-53-73

e.ciupinska@uml.lodz.pl

Katarzyna Robak

(42) 638-47-08

k.robak@uml.lodz.pl

Krzysztof Honkisz

(42) 638-47-16

k.honkisz@uml.lodz.pl

Wydział Sportu

Zadania miękkie:

Bartłomiej Mielczarek

(42) 638 48 75

b.mielczarek@uml.lodz.pl

Zadania inwestycyjne:

Henryk Mendrzak

(42) 638 47 93

h.mendrzak@uml.lodz.pl

Wydział Urbanistyki i Architektury

Katarzyna Jarczak

(42) 638-56-47

k.jarczak@uml.lodz.pl

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

Tomasz Malecha

(42) 272-60-30

t.malecha@uml.lodz.pl

Joanna Bajerska

(42) 638-57-97

j.bajerska@uml.lodz.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo publiczne:            

Marek  Białkowski

 

(42) 638-46-64

czk.sekretariat@uml.lodz.pl

Ochrona przeciwpożarowa:

Jan Gutarowski

(42) 638-51-36

czk.sekretariat@uml.lodz.pl

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Magdalena Hryniewicz

(42) 638-42-90

znn@uml.lodz.pl

Ewa Piechota

(42) 638-46-96

znn@uml.lodz.pl

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Anna Tyzler - Sujecka

(42) 638-47-34

wzp@uml.lodz.pl

Zarząd Dróg i Transportu

Wydział Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem:

Beata Skoczna(42) 638-58-42

 

 

b.skoczna@zdit.uml.lodz.pl      

Wydział Transportu Zbiorowego:

Robert Wdowiak

 

(42) 272-63-26

 

r.wdowiak@zdit.uml.lodz.pl

Wydział Transportu Zrównoważonego
(Stojaki rowerowe i stacje naprawy rowerów):

Paulina Cyniak

 

 


(42) 272-63-33

 

 


p.cyniak@zdit.uml.lodz.pl

Wydział Eksploatacji:

Bałuty:

Aleksander Ciułany,

Iwona Pecyna

 

 

(42) 638-49-36

 

 

a.ciulany@zdit.uml.lodz.pl   
i.pecyna@zdit.uml.lodz.pl  

Widzew:

Kamil Czupryn

Sebastian Raczyński

 

(42) 638-49-75

 

k.czupryn@zdit.uml.lodz.pl     
s.raczynski@zdit.uml.lodz.pl

Górna:

Tomasz Szewczyk

Piotr Wesołowski

 

(42) 638-49-39

 

t.szewczyk@zdit.uml.lodz.pl   
p.wesolowski@zdit.uml.lodz.pl

Polesie:

Marek Nowak

Łukasz Klunder

Szymon Zalewski

 

(42) 272-64-41

 

m.nowak@zdit.uml.lodz.pl   
l.klunder@zdit.uml.lodz.pl

sz.zalewski@zdit.uml.lodz.pl    

Śródmieście:

Artur Zalepa

 

 

 

(42) 272-63-25

 

a.zalepa@zdit.uml.lodz.pl   

Oświetlenie:

Grzegorz Lefik

Andrzej Sobiech

 

(42) 272-63-22

 

g.lefik@zdit.uml.lodz.pl

a.sobiech@zdit.uml.lodz.pl       

Wiaty przystankowe, ławki:

Adam Gałązka

 

(42) 272-64-42

 

adam.galazka@zdit.uml.lodz.pl

Zarząd Inwestycji Miejskich

Inwestycje infrastrukturalne:

Agata Bednarek

(42) 638-49-23

a.bednarek@zim.uml.lodz.pl

Inwestycje infrastrukturalne:

Mariola Fraszek

(42) 638-49-23

m.fraszek@zim.uml.lodz.pl

Inwestycje kubaturowe:

Iwona Lato

(42) 638-59-07

i.lato@zim.uml.lodz.pl

Inwestycje drogowe i infrastruktura rowerowa:

Adam Ochmański

(42) 272-63-29

a.ochmanski@zim.uml.lodz.pl

Polityka ekologiczna przy realizacji inwestycji:

Marta Turtoń

(42) 272-63-17

m.turton@zim.uml.lodz.pl

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi:

Bartosz Zimny

(42) 272-64-91

b.zimny@zim.uml.lodz.pl

Zarząd Zieleni Miejskiej

Wojciech Wróblewski

 (42) 632-77-26 wew. 210

w.wroblewski@zzm.lodz.pl

Wiesława Grochulska

 (42) 632-77-26 wew. 210

w.grochulska@zzm.lodz.pl

Anna Jóźwiak

 (42) 632-77-26 wew. 210

a.jozwiak@zzm.lodz.pl

Anna Maksymiuk

 (42) 632-77-26 wew. 220

a.maksymiuk@zzm.lodz.pl

Monika Wojtyra

 (42) 632-77-26 wew. 220

m.wojtyra@zzm.lodz.pl

Marzena Przepiórkiewicz

 (42) 632-77-26 wew. 220

m.przepiorkiewicz@zzm.lodz.pl

 

Mariola Serwik 

 (42) 632-77-26 wew. 293

m.serwik@zzm.lodz.pl

Tomasz Ziółkowski 

 (42) 632-77-26 wew. 293

t.ziolkowski@zzm.lodz.pl

Bogusława Osetek  

 (42) 632-77-26 wew. 296

b.osetek@zzm.lodz.pl

Katarzyna Miksa 

 (42) 632-77-26 wew. 296

k.miksa@zzm.lodz.pl

Zieleń Towarzysząca Śródmieście

Magdalena Müller

632-75-09 w. 413

m.muller@zzm.lodz.pl

Zieleń Towarzysząca Bałuty

Magdalena Barwaśna

632-75-09 w. 410

m.barwasna@zzm.lodz.pl

Zieleń Towarzysząca Górna

Mariusz Puchała

632-75-09 w. 411

m.puchala@zzm.lodz.pl

Zieleń Towarzysząca Polesie

Ewelina Frydrysiak

632-75-09 w.418

e.frydrysiak@zzm.lodz.pl

Zieleń Towarzysząca Widzew

Monika Bednarek

632-75-09 w.414

m.bednarek@zzm.lodz.pl

Ogród Botaniczny

Grażyna Retelewska  

 (42) 688-44-20

g.retelewska@zzm.lodz.pl

Wydarzenia kulturalno-sportowe

Łukasz Janczar

797 995 099

l.janczar@zzm.lodz.pl

Wydarzenia kulturalno-sportowe

Małgorzata Kubica

797 995 098

m.kubica@zzm.lodz.pl

Leśnictwo Miejskie

Jarosław Białek

(42) 659-02-49

j.bialek@zzm.lodz.pl, lesnictwo@las.lodz.pl

Sekretariat

(42) 632-13-83

sekretariat@zzm.lodz.pl

MASZ JESZCZE WĄTPLIWOŚCI? CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?


DZWOŃ – 42 638 46 00 – Biuro ds. Partycypacji Społecznej UMŁ

Informacja dla składających formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019
 1. Wnioski można składać w punktach informacyjno-kancelaryjnych (lista punktów w ogłoszeniu), przesyłać pocztą lub mailem na adres: projekt.bo@uml.lodz.pl.
 2. W przypadku przesłania nieczytelnego formularza mailem (np. zdjęcia formularza, a nie skanu), Biuro może wezwać wnioskodawcę do złożenia go w formie czytelnej dla mieszkańców.
 3. UMŁ potwierdza przyjęcie formularza wysłanego mailem odrębną wiadomością zwrotną. Prosimy o kontakt z Biurem ds. Partycypacji Społecznej w momencie nie otrzymania takiej informacji w czasie dłuższym niż 7 dni.
 4. Punkty 10 i 11 formularza zgłoszeniowego propozycji zadania do budżetu obywatelskiego, tj. tabela z danymi autorów propozycji zadania oraz lista osób popierających zadanie, powinny być wydrukowane na odrębnej stronie.
 5. W uzasadnionych przypadkach Urząd Miasta Łodzi zastrzega sobie możliwość:
  1. korekty nazwy osiedla, którego dotyczy zgłoszone zadanie, jeśli podana nazwa jest niezgodna z podaną lokalizacją,
  2. skrócenia tytułu zadania do 15 wyrazów (w porozumieniu z wnioskodawcą),
  3. skrócenia opisu zadania do 60 wyrazów (w porozumieniu z wnioskodawcą),
  4. wprowadzenia w tytule zadania, lokalizacji oraz opisie zadania zwyczajowo stosowanych skrótów np. PM (przedszkole miejskie), SP (szkoła podstawowa), LO (liceum ogólnokształcące), PG (publiczne gimnazjum), ZSO (zespół szkół ogólnokształcących), ZSP (zespół szkół ponadgimnazjalnych), ul., al., pl.,
  5. niewpisywania numerów działek wymienionych w lokalizacji zadania do zestawień wniosków, które będą informacjami dla mieszkańców; do wpisania numerów działek służy pkt 2b formularza,
  6. wykreślenia z tytułu zadania danych o jego lokalizacji (jeśli takie same znajdują się w punkcie ”Lokalizacja”) albo przeniesienia tych danych z punktu ”Tytuł” do punktu ”Lokalizacja” (jeśli te dane zostały wymienione wyłącznie w tytule zadania).Każdy z wnioskodawców jest uprawniony do dokonywania zmian we wniosku łącznie z możliwością jego wycofania.
 6. Wszelkie informacje dotyczące zgłoszonych propozycji zadań, posiedzeń Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego (posiedzenia są planowane w okresie od 12 czerwca do 15 lipca br.), oraz głosowania dostępne są na stronie internetowej www.lodz.pl/budzet_obywatelski/2017_2018. Prosimy o sprawdzanie na bieżąco strony internetowej, na której będą sukcesywnie zamieszczane ww. informacje.
 7. Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze ds. Partycypacji Społecznej pod numerem telefonu (42) 638 46 00.
Kalendarz
Kontakt