Górna

BO 2018/2019 Górna

G0001RO - „Kup nam Piękną książkę” – zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej.
Lokalizacja: Filia nr 73 Biblioteki Miejskiej Publicznej Łódź-Górna, ul. Piękna 35/39
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0001RO.pdf
Skan karty analizy: kG0001RO.pdf
G0002CH Zakup krzeseł kąpielowych dla mieszkańców 3 DPS.
Lokalizacja: 3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: G0002CH.pdf
Skan karty analizy: kG0002CH.pdf
G0003CH Zakup wyposażenia do działu terapeutycznego w 3 DPS.
Lokalizacja: 3 DPS dla psychicznie chorych, ul. Paradna 36.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: G0003CH.pdf
Skan karty analizy: kG0003CH.pdf
G0004GO Nowe książki dla Filii nr 68 dla Dzieci i Młodzieży BM.
Lokalizacja: G4-138/2.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Górniak
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0004GO.pdf
Skan karty analizy: kG0004GO.pdf
G0005RO Komfortowa nawierzchnia - utwardzenie drogi wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych pomiędzy blokami na ul. Komfortowej 2 i 4.
Lokalizacja: Plac pomiędzy blokami zlokalizowanymi przy ul.Komfortowej 2 i 4 działka G10, 15/11.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0005RO.pdf
G0006RO Nowa ul. Komfortowa – modernizacja chodnika i parkingu wzdłuż ul. Komfortowej wraz z wymianą nawierzchni.
Lokalizacja: ul. Komfortowa wraz z chodnikiem na odcinku od Rogozińskiego do Brzozowskiego.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0006RO.pdf
G0007RO Bezpieczny chodnik na Jana Pawła II – budowa oświetlenia za ekranami na odcinku Obywatelska-Pabianicka.
Lokalizacja: Ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż Jana Pawła II na odcinku od Obywatelskiej do Pabianickiej.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0007RO.pdf
Skan karty analizy: kG0007RO.pdf
G0008CD-Zakup sprzętu nagłaśniającego do SP 174, uf. Gałczyńskiego 6.
Lokalizacja: ul. Gałczyńskiego 6.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: G0008CD.pdf
Skan karty analizy: kG0008CD.pdf
G0009CD-Budowa wiaty rowerowej przy SP 174, ul. Gałczyńskiego 6.
Lokalizacja: ul. Gałczyńskiego 6.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: G0009CD.pdf
Skan karty analizy: kG0009CD.pdf
G0010CD-Podniesienie bezpieczeństwa - remont chodnika przy SP 174,ul. Gałczyńskiego 6.
Lokalizacja: ul. Gałczyńskiego 6.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0010CD.pdf
Skan karty analizy: kG0010CD.pdf
G0011CD - Kompleks boisk przy SP 174, ul. Gałczyńskiego 6.
Lokalizacja: ul. Gałczyńskiego 6.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: G0011CD.pdf
Skan karty analizy: kG0011CD.pdf
G0012RO-Remont drogi osiedlowej, wykonanie parkingu osiedlowego -7-9 stanowisk, w tym wyznaczenie stanowiska dla osób niepełnosprawnych, instalacja stojaka na rowery.
Lokalizacja: ul. Komfortowa 2.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Uwagi: Wniosek wycofany przez autora.
Skan wniosku: G0012RO.pdf
G0013GO-Zakup nowych książek dla Filii nr 65 BM.
Lokalizacja: ul. Przybyszewskiego 46/48. Nr działki G4-120/8.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Górniak
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0013GO.pdf
Skan karty analizy: kG0013GO.pdf
G0014CD-"Młynek - cudowny odpoczynek" cz.3 - rewitalizacja i doposażenie placu zabaw.
Lokalizacja: Park na Młynku (przy ul. Śląskiej).
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: G0014CD.pdf
G0015CD-Rewitalizacja skwerku wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej).
Lokalizacja: Rewitalizacji poddany by został teren zieleni biegnący wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej - od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: G0015CD.pdf
Skan karty analizy: kG0015CD.pdf
G0016RO-Bezpieczne schody dla przedszkolaków z PM 88.
Lokalizacja: ul. Rogozińskiego 4.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: G0016RO.pdf
Skan karty analizy: kG0016RO.pdf
G0017PK-„Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego ". Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej 24.
Lokalizacja: Filia 69 BM, ul. Bednarska 24.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Piastów-Kurak
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0017PK.pdf
Skan karty analizy: kG0017PK.pdf
G0018CH-„STAWY JANA" - etap VI - ZAMKNIĘCIE PĘTLI MIĘKKIEJ ŚCIEŻKI BIEGOWEJ / NORDIC WALKING WOKÓŁ STAWÓW.
Lokalizacja: OBIEKT REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY MOSIR-U „STAWY JANA".
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: G0018CH.pdf
G0019CH-„STAWY JANA" - etap VI - POWIĘKSZENIE TERENU WYPOCZYNKOWEGO OBIEKTU. POŁĄCZENIE ALEJĄ UL.KOSYNIERÓW GDYŃSKICH Z UL.PARADNĄ.
Lokalizacja: Chojny-obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy MOSIR-u „Stawy Jana". Powiększenie dostępnego dla mieszkańców terenu zielonego w kierunku zachodnim o dwie przylegające działki - obok Chojeńskiego Klubu Sportowego.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: G0019CH.pdf
G0020CH-Nowoczesny plac zabaw na Chojnach Zatorzu. Modernizacja i powiększenie placu zabaw przy ul. Kongresowej. Plac przyjazny dla dzieci niepełnosprawnych.
Lokalizacja: Plac zabaw zlokalizowany przy ul. Kongresowej w Łodzi, niedaleko skrzyżowania z ul.Jana Bożego.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: G0020CH.pdf
G0021WI-Odgrzybienie, ocieplenie i elewacja budynku PM 233.
Lokalizacja: PM 233, ul. Kolumny 301.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Wiskitno
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: G0021WI.pdf
Skan karty analizy: kG0021WI.pdf
G0022CD-Nowy chodnik przy ul. Gojawiczyńskiej 7.
Lokalizacja: Projekt zlokalizowany byłby przy bloku nr 321 na ul. Gojawiczyńskiej 7.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0022CD.pdf
Skan karty analizy: kG0022CD.pdf
G0023CD-Nowe książki, audiobooki dla Filii 72 BM, ul. Kadłubka 40.
Lokalizacja: Projekt zrealizowany byłby w Filii nr 72 BM przy ul. Kadłubka 40.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0023CD.pdf
Skan karty analizy: kG0023CD.pdf
Skan karty zmian: zG0023CD.pdf
G0024NN-Zakup zestawu ratownictwa drogowego LUKAS dla OSP Łódź-Łaskowice.
Lokalizacja: OSP, ul. Łaskowice 180.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Nad Nerem
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0024NN.pdf
Skan karty analizy: kG0024NN.pdf
G0025CD-Zakup nowości wydawniczych dla Filii 75 BM.
Lokalizacja: BM Filia 75, ul. Podhalańska l.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0025CD.pdf
Skan karty analizy: kG0025CD.pdf
G0026RU-Zakup książek dla czytelników Filii 79 BM.
Lokalizacja: BM Filia 79, ul. Rudzka 7.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Ruda
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0026RU.pdf
Skan karty analizy: kG0026RU.pdf
G0027CH-Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4.
Lokalizacja: Filia 66 BM, ul. Natalii 4 blok 308.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0027CH.pdf
Skan karty analizy: kG0027CH.pdf
G0028CH-Zielony pasaż wypoczynkowy z ławkami, wzdłuż ul. Łazowskiego, dla mieszkańców Chojen Zatorza.
Lokalizacja: Działki miejskie wzdłuż ulicy Łazowskiego w obrębie prostokąta ul. Mieszkalnej, Łazowskiego, Żywotnej, do zabudowań prywatnych domów i ogrodów przy blokach.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0028CH.pdf
Skan karty analizy: kG0028CH.pdf
G0029CH-Remont chodników Żywotna, Mieszkalna
Lokalizacja: ul. Żywotna, Mieszkalna.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0029CH.pdf
G0030CH-Dokończenie remontu chodnika na ul. Łazowskiego.
Lokalizacja: Łazowskiego: 1). Od ul. Tuszyńskiej do Kongresowej str. prawa, 2) od Kongresowej do Żywotnej str. lewa od Przedświt do Kosynierów str. lewa.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0030CH.pdf
G0031CH-Remont chodnika Gładka.
Lokalizacja: ul. Gładka między ul.Pryncypalna - Jana Bożego, Jutrzenki - Łazowskiego.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0031CH.pdf
G0032CH-Remont chodnika ul. Jana Bożego.
Lokalizacja: ul. Jana Bożego od ul. Kongresowej do ul. Przedświt.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0032CH.pdf
G0033CH-Integracja mieszkańców osiedla Chojny – Józefów.
Lokalizacja: Stawy Jana, SP 109 ul. Pryncypalna 74.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0033CH.pdf
Skan karty analizy: kG0033CH.pdf
G0034CD-Zakup książek- nowości wydawniczych i lektur dla Fili 78 BM ul. Tatrzańska 124.
Lokalizacja: Filia 78 BM ul. Tatrzańska 124 (filia dla Dzieci i Młodzieży, pawilon Dąbrówka).
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0034CD.pdf
Skan karty analizy: kG0034CD.pdf
G0035CD-PROSTO NA PRZYSTANEK – WYBUDOWANIE ŚCIEŻKI DO PRZYSTANKU TRAMWAJU.
Lokalizacja: Północno -wschodni róg ul. Śląskiej i Niższej.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0035CD.pdf
Skan karty analizy: kG0035CD.pdf
G0036RO-Sygnalizacja świetlna ma przejściu dla pieszych.
Lokalizacja: ul. Pabianicka przy ul. Karpackiej ( przy parku Sielanka).
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Rokicie
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0036RO.pdf
G0037GO-"Zazieleńmy Górną".
Lokalizacja: ul. Zarzewska i Przybyszewskiego (od ul. Kilińskiego do ul. Piotrkowskiej).
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Górniak
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: G0037GO.pdf
G0038CD-TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. LECZNICZEJ.
Lokalizacja: Proponowana lokalizacja zadania - teren Parku Miejskiego przy ul. Leczniczej. Róg ulic; Podmiejskiej i Słowackiego.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: G0038CD.pdf
Skan karty analizy: kG0038CD.pdf
G0039CD-Nowe chodniki przy Leczniczej.
Lokalizacja: ul. Lecznicza.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0039CD.pdf
G0040CH- Bezpieczne Chojny - bariery trawnikowe na ul. Powszechnej naprzeciw SP 162.
Lokalizacja: ul. Powszechna pomiędzy ul. Wdzięczną a Socjalną - naprzeciw SP 162, strona północna.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0040CH.pdf
Skan karty analizy: kG0040CH.pdf
Skan karty zmian: zG0040CH.pdf
G0041CD-Oaza na Podmiejskiej -zagospodarowanie patio przy ul. Podmiejskiej 21.
Lokalizacja: uI. Podmiejska 21.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: G0041CD.pdf
Skan karty analizy: kG0041CD.pdf
G0042CD-Remont łazienek w SP 83 im. St. Jachowicza.
Lokalizacja: uI. Podmiejska 21.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: G0042CD.pdf
G0043CH-KOLOROWA SZKOŁA -malowanie korytarzy i wymiana drzwi w SP 109 im. L. Wawrzyńskiej.
Lokalizacja: uJ. Pryncypalnej 74.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: G0043CH.pdf
Skan karty analizy: kG0043CH.pdf
G0044CD-Rewitalizacja Parku im. J. Dąbrowskiego.
Lokalizacja: Park im. J. Dąbrowskiego
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: G0044CD.pdf
Skan karty analizy: kG0044CD.pdf
Skan karty zmian: zG0044CD.pdf
G0045CD - Zakup nowości wydawniczych dla Filii 76 BM.
Lokalizacja: Filia 76 BM, ul. Lenartowicza 16.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: G0045CD.pdf
Skan karty analizy: kG0045CD.pdf
Skan karty zmian: zG0045CD.pdf
G0046NN- Remont chodników Chocianowice, Łaskowice + chodnik dla pieszych i rowerów do Lublinka -etap 4.
Lokalizacja: ul. Chocianowicka ul. Łaskowice i ul. Sanitariuszek.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Nad Nerem
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0046NN.pdf
G0047CD-ALEJKA MIĘDZY UL. BRONIEWSKIEGO A UL. ODYNCA.
Lokalizacja: Zachodnia (tylna) strona bloku Odyńca 66 pomiędzy ul. Broniewskiego a ul. Odyńca.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Chojny-Dąbrowa
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: G0047CD.pdf
G0048PK-Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego łącznie z ogrodzeniem terenu ZSEiU ul. Astronautów 19.
Lokalizacja: ul. Astronaut6w 19.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Piastów-Kurak
Kategoria:
Skan wniosku: G0048PK.pdf
Skan karty analizy: kG0048PK.pdf
G0049NN-Remont chodników Chocianowice, Łaskowice + chodnik dla pieszych i rowerów do Lublinka -etap 3.
Lokalizacja: ul. Chocianowicka ul. Łaskowice i ul. Sanitariuszek.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Nad Nerem
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: G0049NN.pdf
G0050NN-Remont chodników Chocianowice, Łaskowice + chodnik dla pieszych i rowerów do Lublinka -etap I.
Lokalizacja: ul. Chocianowicka ul. Łaskowice i ul. Sanitariuszek.
Rejon: Górna
Nazwa osiedla: Osiedle Nad Nerem
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: G0050NN.pdf
wygeneruj PDF
Kontakt