Polesie

BO 2018/2019 Polesie

P0001SP - O!siłka - minisiłownia szkolna.
Lokalizacja: ul. kpt.St.Pogonowskiego 27/29 - SP 26.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Stare Polesie
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: P0001SP.pdf
Skan karty analizy: kP0001SP.pdf
P0002SP - Ulica Legionów dziękuje za Oscara: kamień z tablicą upamiętniającą film IDA.
Lokalizacja: Ul. Legionów 39.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Stare Polesie
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Uwagi: WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Skan wniosku: P0002SP.pdf
P0003SP - Różany ogród z fontanną w tle.
Lokalizacja: Ul. Św. Jerzego 11 oraz działki przylegające.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Stare Polesie
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: P0003SP.pdf
P0004KO - Remont nawierzchni chodnika (strona południowa) ul. Lorentza na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka.
Lokalizacja: Obręb P-7 działki 227/27, 227/25, 227/29, 218/24, 218/26, 218/28, 128/29, 218/31.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Koziny
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: P0004KO.pdf
Skan karty analizy: kP0004KO.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zP0004KO.pdf
P0005KR - Projekt zmian nad torami.
Lokalizacja: Chodnik CH Retkinia Maratońska 24 do przejazdu kolejowego. Zielony teren rekreacyjny.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Uwagi: WNIOSEK ZŁOŻONY NIEZGODNIE Z WYMOGAMI FORMALNYMI.
Skan wniosku: P0005KR.pdf
P0006SP - Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki Miejskiej Filia nr 29.
Lokalizacja: Biblioteka Miejska Filia nr 29 ul. Więckowskiego 32.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Stare Polesie
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: P0006SP.pdf
Skan karty analizy: kP0006SP.pdf
P0007MM - Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki Miejskiej Filia nr 23 z Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego.
Lokalizacja: Biblioteka Miejska Filia nr 23 im. Katarzyny Kobro, ul. Perla 9.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: im. Józefa Montwiłła - Mireckiego
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: P0007MM.pdf
Skan karty analizy: kP0007MM.pdf
P0008KO - Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Babą Jagą z Osiedla Koziny.
Lokalizacja: Biblioteka Miejska, Filia nr 33, ul. Ossowskiego 4.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Koziny
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: P0008KO.pdf
Skan karty analizy: P0008KO.pdf
P0009KO - Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki na Kozinach - Filii 21 Biblioteki Miejskiej.
Lokalizacja: Biblioteka Miejska, Filia 21, ul. Dlugosza 7/9.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Koziny
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: P0009KO.pdf
Skan karty analizy: kP0009KO.pdf
P0010RS - Przedszkolaki - multimedia-nowoczesność w przedszkolu.
Lokalizacja: Ul. Wyszyńskiego 41.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: P0010RS.pdf
Skan karty analizy: kP0010RS.pdf
P0011RS - „Estetyczne osiedle i bezpieczne przedszkolaki” – wymiana ogrodzenia wokół terenu przedszkola nr 55.
Lokalizacja: Ul. Wyszyńskiego 41.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: P0011RS.pdf
Skan karty analizy: kP0011RS.pdf
P0012KR - „Rewolucja w kuchni” – Modernizacja pionu żywieniowego w PM nr 144.
Lokalizacja: Ul. Olimpijska 6, PM Nr 144.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: P0012KR.pdf
Skan karty analizy: kP0012KR.pdf
P0013KR - „Zabawolandia” – wyposażenie placu zabaw dla aktywnych przedszkolaków.
Lokalizacja: Ul.Olimpijska 6.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: P0013KR.pdf
Skan karty analizy: kP0013KR.pdf
P0014KR - Stop hałasowi drogowemu i kolejowemu.
Lokalizacja: Inwestycja zlokalizowana wzdłuż ul. Maratońskiej (od ul. Maratońska 15-36) i zjazdu z Maratońskiej do ul. Waltera-janke na odcinku 300 metrów od strony osiedla.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: P0014KR.pdf
P0015RS - Żłobek 28. Modernizacja placu zabaw dla maluchów.
Lokalizacja: Ul. Wyszyńskiego 102.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: P0015RS.pdf
Skan karty analizy: kP0015RS.pdf
P0016RS - Remont kładki dla pieszych nad Al. Kard. S. Wyszyńskiego usytuowanej przy pawilonie handlowym „Intermarche”.
Lokalizacja: Kładka dla pieszych usytuowana nad Al. Kard. S. Wyszyńskiego w końcowym odcinku ul. przy pawilonie handlowym "Intermarche". Kladka łączy dwa osiedla: Retkinia Południe z Retkinią Północ.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Uwagi: WNIOSEK ZŁOŻONY NIEZGODNIE Z WYMOGAMI FORMALNYMI.
Skan wniosku: P0016RS.pdf
P0017KR - Zakup książek i audiobooków dla biblioteki na „Piaskach”.
Lokalizacja: Filia nr 30 Biblioteki Miejskiej, ul. Rajdowa 8.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: P0017KR.pdf
Skan karty analizy: kP0017KR.pdf
P0018SP - Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii 28 Biblioteki Miejskiej z Osiedla Stare Polesie.
Lokalizacja: Filia nr 28 Biblioteki Miejskiej, ul. Zielona 77.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Stare Polesie
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: P0018SP.pdf
Skan karty analizy: kP0018SP.pdf
P0019KR - Nasadzenie świerków kłujących na terenie trawników osiedla Retkinia - Zagrodniki.
Lokalizacja: Trawniki gdzie były wycięte drzewa lub okolica, w kwadracie ulic: Wyszyńskiego, Waltera- Janke, Maratońska, Armii Krajowej.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: P0019KR.pdf
P0020ZL - Pierwsza gumowa ulica w Łodzi.
Lokalizacja: Ulica Grenadierów od ul. Rąbieńskiej do końca.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Złotno
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: P0020ZL.pdf
P0021ZL - Oświetlenie ulic na Złotnie.
Lokalizacja: Ul. Rąbieńska, ul. Obronna.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Złotno
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: P0021ZL.pdf
Skan karty analizy: kP0021ZL.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zP0021ZL.pdf
P0022ZL - Przystanki na ul. Rąbieńskiej.
Lokalizacja: Ulica Rąbieńska od Traktorowej do Szczecińskiej.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Złotno
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: P0022ZL.pdf
P0023SP - Zakup nowości książkowych dla użytkowników Filii nr 24 Biblioteki Miejskiej.
Lokalizacja: Ul. Legionów 71/73.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Stare Polesie
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: P0023SP.pdf
Skan karty analizy: kP0023SP.pdf
P0024KO - Budowa osiedlowego parkingu dla mieszkańców między ul. Okrzei i ul Górną.
Lokalizacja: Ul. Okrzei pomiędzy blokami o numerze 26/28, 22 oraz ul. Górną 45.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Koziny
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: P0024KO.pdf
P0025KR - Poprawa bezpieczeństwa w bezpośrednim otoczeniu PM 165.
Lokalizacja: Ul. Hufcowa 14.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: P0025KR.pdf
Skan karty analizy: kP0025KR.pdf
P0026KR - Karolew bezpieczny i przyjazny dla mieszkańców. Uporządkowanie i wyznaczenie nowych miejsc parkingowych.
Lokalizacja: Ul. Wróblewskiego od ul. Maratońskiej do ul. Bratysławskiej.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: P0026KR.pdf
P0027KR - Zakup książek i audiobooków dla Zespołu Bibliotek Publicznych im. Jana Augustyniaka do bezpłatnego wypożyczania.
Lokalizacja: Biblioteka Miejska, filia nr 35 i filia nr 36, ul. Wróblewskiego 67.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: P0027KR.pdf
Skan karty analizy: kP0027KR.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zP0027KR.pdf
P0028KO - Kosz na śmieci ul. Waryńskiego.
Lokalizacja: Ul. Waryńskiego 2, 4.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Koziny
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: P0028KO.pdf
P0029KO - Parking ul. Waryńskiego.
Lokalizacja: Ul. Waryńskiego 4.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Koziny
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: P0029KO.pdf
P0030KR - Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 22 Biblioteki Miejskiej.
Lokalizacja: Ul. Tomaszewicza 2.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: P0030KR.pdf
Skan karty analizy: kP0030KR.pdf
P0031KR - Zakup książek i audiobooków dla „Biblioteki z Kotem” – Filii nr 25 Biblioteki Miejskiej.
Lokalizacja: Ul. Wileńska 59.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: P0031KR.pdf
Skan karty analizy: kP0031KR.pdf
P0032KO - Remont drogi osiedlowej, uporządkowanie miejsc parkingowych.
Lokalizacja: Droga osiedlowa między blokami należącymi do do ul. Wapiennej 39/41, 43/47, 49/51, ul. Ossowskiego 10,12,14. Działki P7 -126/11, P7-449/4, P7-447/1.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Koziny
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: P0032KO.pdf
P0033KR - Zakup ksiązek i audiobooków dla czytelników Filii 32 Miejskiej Biblioteki.
Lokalizacja: Ul. Retkińska 127.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: P0033KR.pdf
Skan karty analizy: kP0033KR.pdf
P0034RS - Dobry i nowy parkiet sportowy dla SP 19 i PG 21.
Lokalizacja: Ul. Balonowa 1, działka P24-307/35.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: P0034RS.pdf
Skan karty analizy: kP0034RS.pdf
P0035KO - Wyrównanie, utwardzenie i wylanie asfaltem lub innym środkiem wjazdu między szczytami bloków.
Lokalizacja: Z lewej strony bloku Pietrusińskiego 24/28 - wjazd do pergol na śmieci. Pomiędzy szczytami budynków Pietrusińskiego 18/22 a Pietrusińskiego 24/28.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Koziny
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: P0035KO.pdf
P0036KO - Wyrównanie - utwardzenie i wyłożenie płytami lub kostką.
Lokalizacja: Plac przy skrzyżowaniu ul. Pietrusińskiego a przejazdem do ul. Odolanowskiej (przy garażach), za Lecznicą dla zwierząt.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Koziny
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: P0036KO.pdf
P0037SP - Zakup ksiązek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki Fantastycznej "Na Piętrze".
Lokalizacja: Biblioteka Miejska Filia nr 34, Al.. Politechniki 3a.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Stare Polesie
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: P0037ZL.pdf
Skan karty analizy: kP0037SP.pdf
P0038SP - Lepszy komfort pobytu seniorów w placówce.
Lokalizacja: DDP al.. 1 Maja 24/26.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Stare Polesie
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
Skan wniosku: P0038SP.pdf
Skan karty analizy: kP0038SP.pdf
P0039ZL - Park na Górce Retkińskiej.
Lokalizacja: Teren zielony przy slrzyżowaniu Juszczakiewicza, Kusocińskiego - kwartał Juszczakiewicza, Kusocińskiego, Konstantynowska, Ogród Botaniczny.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Złotno
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: P0039ZL.pdf
Skan karty analizy: kP0039ZL.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zP0039ZL.pdf
P0040KR - Remont szatni w budynku SP 164.
Lokalizacja: Ul. Wróblewskiego 65.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: P0040KR.pdf
Skan karty analizy: kP0040KR.pdf
P0041KR - Sala językowa dla uczniów SP 164.
Lokalizacja: Ul. Wróblewskiego 65.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: P0041KR.pdf
Skan karty analizy: kP0041KR.pdf
P0042KR - Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy SP 164.
Lokalizacja: Ul. Wroblewskiego 65.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: P0042KR.pdf
Skan karty analizy: kP0042KR.pdf
P0043ZL - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Retkińskiego Pola.
Lokalizacja: Kwartał Juszczakiewicza, Konstantynowska, Kusocińskiego, rzeka Łódka.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Złotno
Kategoria: Inne
Skan wniosku: P0043ZL.pdf
P0044KR - Bezpieczna Maratońska – Pas rozpędowy przy Obywatelskiej.
Lokalizacja: Skrzyżowanie Maratońska-Obywatelska i Maratońska-Przełajowa.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: P0044KR.pdf
P0045RS - Remont Popiełuszki.
Lokalizacja: Ul. Popiełuszki na odcinku od ul. Kusocińskiego do al. Wyszyńskiego.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: P0045RS.pdf
Skan karty analizy: kP0045RS.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zP0045RS.pdf
P0046RS - Poprawa bezpieczeństwa w okolicy szkoły i orlika.
Lokalizacja: P22-73 w okolicach bramy orlika.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: P0046RS.pdf
P0047LP - Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.
Lokalizacja: Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego Lublinek.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Lublinek - Pienista
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: P0047LP.pdf
Skan karty analizy: kP0047LP.pdf
Skan karty zmian we wniosku: zP0047LP.pdf
P0048KR - Modernizacja ul. Gwiazdowej
Lokalizacja: Cała krótka ul. Gwiazdowa - od ul. Wileńskiej.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Karolew - Retkinia Wschód
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: P0048KR.pdf
P0049RS - Cyfrowa Pracownia Językowa w SP 6.
Lokalizacja: Ul. Kusocińskiego 116.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: Retkinia Zachód - Smulsko
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Skan wniosku: P0049RS.pdf
P0050MM - "Sportowcy w 100-lecie dla Niepodległej" projekt sportowo-historyczny.
Lokalizacja: Sp 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. ul. Praussa 2.
Rejon: Polesie
Nazwa osiedla: im. Józefa Montwiłła - Mireckiego
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzież
Uwagi: WNIOSEK WYCOFANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Skan wniosku: P0050MM.pdf
Kontakt