Ponadosiedlowe

BO 2018/2019 ponadosiedlowe

L0001 - A wszystko te czarne oczy - miś panda w łódzkim zoo.
Lokalizacja: Miejski Ogród Zoologiczny ul. Konstantynowska 8/10.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Inne
Skan wniosku: L0001.pdf
L0002 - Piękny Grembach - modernizacja otoczenia osiedla tkaczy.
Lokalizacja: Ul. Czechosłowacka 5.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0002.pdf
L0003 - Ul. Nowokonstytucyjna - przedłużenie do al. Piłsudskiego.
Lokalizacja: Ul. Konstytucyjna / Małachowskiego i dalej teren między Parkiem 3 Maja, a parkiem Baden Powella do al. Piłsudskiego.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0003.pdf
L0004 - Rower towarowy dla rewitalizowanej Łodzi.
Lokalizacja: Dotyczy obszarów objętych rewitalizacją.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: L0004.pdf
L0005 - Zabytkowy Park Julianowski - zaopiekuj się mną.
Lokalizacja: Park Julianowski i ulica Biegańskiego - odcinek od ulicy Zgierskiej do ulicy Orzeszkowej, wzdłuż parku,po obu stronach ulicy.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: L0005.pdf
L0006 - Bezpieczny Julianowski - Oświetlenie głównej alejki i rejonu altany.
Lokalizacja: Pn. część parku im. A. Mickiewicza, rejon altany oraz alejka od ul. Zgierskiej do Folwarcznej z dojściem do altany.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: L0006.pdf
L0007 - Przystanek Arturówek, edukacja historyczna dla wszystkich.
Lokalizacja: Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. Bałuty- Łagiewniki.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: L0007.pdf
L0008 - Przystanek Arturówek, oryginalna kultura i muzyka Romska.
Lokalizacja: Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy w Łodzi. Bałuty- Łagiewniki.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: L0008.pdf
L0009 - Odtworzenie wnętrza kultowej kawiarni świata filmu HONORATKA w Narodowym Centrum Kultury Filmowej.
Lokalizacja: Narodowe Centrum Kultury Filmowej.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: L0009.pdf
L0010 - Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Cityrunner.
Lokalizacja: Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Cityrunner nr tab. 1210, 1213.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0010.pdf
L0011 - Budowa drogi rowerowej w ulicy Dąbrowskiego od al.Śmigłego-Rydza do ul. Gojawiczyńskiej.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Dąbrowskiego po północnej stronie ulicy na odcinku od al.Śmigłego-Rydza do ul. Gojawiczyńskiej wraz z przejazdami rowerowymi przez skrzyżowanie z ulicami Tatrzańską, Kossaka i Podhalańską.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: L0011.pdf
L0012 - Budowa drogi rowerowej w ulicy Dąbrowskiego od ulicy Ossendowskiego do ulicy Puszkina.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Dąbrowskiego po południowej stronie ulicy na odcinku od ulicy Ossendowskiego do ulicy Puszkina wraz z przejazdami rowerowymi przez skrzyżowanie z ulicami Ossendowskiego, Lodowa i Tomaszowska.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: L0012.pdf
L0013 - Budowa drogi rowerowej w ulicy Tomaszowskiej od ulicy Dąbrowskiego do alei Ofiar Terroryzmu 11 Września.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Tomaszowskiej po zachodniej stronie ulicy na odcinku od Dąbrowskiego do alei Ofiar Terroryzmu 11 Września wraz z przejazdami rowerowymi przez skrzyżowania z ulicami Bławatną i Olechowską.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: L0013.pdf
L0014 - Budowa drogi rowerowej w ulicy Wycieczkowej od nr 78 do nr 86.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Wycieczkowej od nr 78 do nr 86.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: L0014.pdf
L0015 - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Okólnej od ulicy Antycznej do granicy miasta.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Okólnej od Antycznej do granicy miasta.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: L0015.pdf
L0016 - Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Okólnej od ulicy Wycieczkowej do ulicy Antycznej.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Okólnej od ulicy Wycieczkowej do ulicy Antycznej.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: L0016.pdf
L0017 - Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Duwag M8C.
Lokalizacja: Przywrócenie tapicerowanych siedzeń w tramwajach Duwag M8C nr tab.: 2499, 2698, 2699, 2796,2797, 2798, 2799.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0017.pdf
L0018 - Budowa drogi rowerowej w ulicy Wycieczkowej od nr 86 do ulicy Okólnej.
Lokalizacja: Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Wycieczkowej od nr 86 do ulicy Okólnej.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura rowerowa
Skan wniosku: L0018.pdf
L0019 - Na straży Lasu Łagiewnickiego - lekki samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Łódź - Łagiewniki.
Lokalizacja: Teren całego miasta Łodzi.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: L0019.pdf
L0020 - Ciszej na działkach w Łagiewnikach (Ekrany akustyczne przy DK71).
Lokalizacja: Południowa strona Drogi Krajowej nr 71 od ul.Antycznej do ul. Przyklasztorze.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0020.pdf
L0021 - Bezpieczniejszy skwerek - oświetlenie skweru przy ul. Julianowskiej i Zgierskiej.
Lokalizacja: Zieleniec pomiędzy ulicami Zgierska l Julianowska - Działka nr; B49-2/3.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Skan wniosku: L0021.pdf
L0022 - 1+2 na bus pasach.
Lokalizacja: Ulice należące do gminy Łódź na których wytyczone zostaly Bus pasy.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0022.pdf
L0023 - Witajcie w Łodzi - mieście nieprzyjaznym dla kierowców. Akcja informacyjna.
Lokalizacja: Ulice wjazdowe do miasta.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0023.pdf
L0024 - Odbudowa historycznego hipodromu - etap I.
Lokalizacja: Kwartał ulic: Konna, Wyscigowa, Długa i Ksawerowska.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Sport i rekreacja
Skan wniosku: L0024.pdf
L0025 - Magia Trzech Stawów.
Lokalizacja: Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu).
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: L0025.pdf
L0026 - Wieża widokowa nad Morzem Zielonym.
Lokalizacja: Las - Brus.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: L0026.pdf
L0027 - Łabędzie jak za dawnych lat.
Lokalizacja: Park im. Józefa Piłsudskiego (Park na Zdrowiu).
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: L0027.pdf
L0028 - Potwór z Neru.
Lokalizacja: Park im. 1 Maja/Stawy Stefańskiego.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
Skan wniosku: L0028.pdf
L0029 - Światełko pamięci - zniczomaty na cmentarzach komunalnych w Łodzi.
Lokalizacja: 1. CK Doły, al. Pałki 9 2. CK Szczecińska ul. Hodowlana 28/30 3. CK Zarzew ul. Przybyszewskiego 325
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Inne
Skan wniosku: L0029.pdf
L0030 - Remont nawierzchni alei głównej na cmentarzu komunalnym Zarzew.
Lokalizacja: Cmentarz Komunalny Zarzew ul. Przybyszewskiego 325.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Inne
Skan wniosku: L0030.pdf
L0031 - Montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych.
Lokalizacja: Przystanki: • Lutomierska - Zachodnia (0484, 0485) • Zachodnia - Limanowskiego (l 397), (l394) • Zachodnia - Lutomierska (l 399), (1393) • Zachodnia -Manufaktura(2316) • Próchnika- Piotrkowska (0870) • Jaracza - Piotrkowska (0225) • Kopcińskiego - Narutowicza (0368), (0364) • Bałucki Rynek (l869,1870) • Struga - Piotrkowska (0248) • Zamenhofa - Piotrkowska (1422) • Włókniarzy - Mickiewicza (1323), (2093) • Bandurskiego - Dw. Łódź Kaliska (l 599) • Brzeźna - Piotrkowska (0080, 0081) • Żeromskiego - Pl. Barlickiego (l 516,1517) • Pałki - Wojska Polskiego (l 114,1092) • Wojska Polskiego - Pałki (1337), (1341) • Kopcińskiego - Rondo Solidarności (1791, 03 66)
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0031.pdf
L0032 - Organizacja koncertu poezji śpiewanej.
Lokalizacja: Park Zródliska I
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
Skan wniosku: L0032.pdf
L0033 - Montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych.
Lokalizacja: Przystanki: Limanowskiego - Pułaskiego (0450, 0436) Limanowskiego — Klonowa (0440, 0447) Limanowskiego - Sierakowskiego (0446, 0441) Limanowskiego - Piwna (0445, 0442) Włókniarzy-Lutomierska(1315, 1306) Włókniarzy - Żubardzka (1305, 1316) Włókniarzy-Długosza (l317, 1304) Piotrkowska - Żwirki (0401), (1522) Piotrkowska - Brzeźna (0770), (0769) Piotrkowska - pl. Katedralny (0772), (0767) Dąbrowskiego - Tatrzańska (0120), (0105) Dąbrowskiego - Kossaka (0118) Dąbrowskiego - Podhalańska (0117) Pomorska - Lumubmby (0848) Pomorska - Tamka (0830), (0849).
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0033.pdf
L0034 - Oświetlenie łódzkich przystanków.
Lokalizacja: Przystanki: • Zgierska - Dolna (1430), (1465) • Zachodnia - Limanowskiego (1395), (1396) • Zachodnia - Lutomierska (1398), (1392) • Zachodnia - Legionów (1401), (1391) • Zachodnia - Zielona (1403) • Kościuszki - Zielona (0394) • Piotrkowska - Brzeźna (0770), (0769) • Piotrkowska - Pl. Katedralny (0772), (0767) • Piotrkowska - Czerwona (0774), (0766) • Pabianicka - Rondo Lotników Lwowskich (0689), (0682) + 100 wiat przystankowych wybranych przez mieszkańców w głosowaniu internetowym.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0034.pdf
L0035 - Wydłużenie linii nr 5 do Chochoła.
Lokalizacja: Pętla tramwajowa Chochoła/
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0035.pdf
L0036 - Bezwzględny, bezapelacyjny i bezkompromisowy priorytet dla trasy ŁTR i WZ.
Lokalizacja: Skrzyżowania znajdujące się w kolizji z trasą tramwajową WZ, ŁTR oraz inne newralgiczne dla pasażerów (wymienione w szczegółowym opisie).
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
Skan wniosku: L0036.pdf
L0037 - Poprawmy ul. Kasprzaka - upłynnienie ruchu przy Drewnowskiej, wyniesione przejście z azylem przy szkole.
Lokalizacja: Ul. Kasprzaka w pobliżu skrzyżowania z Drewnowską oraz przejście dla pieszych w okolicy SP91.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
L0038 - Zdrowy przedszkolak - zakup oczyszczaczy powietrza do łódzkich przedszkoli.
Lokalizacja: Przedszkola Miejskie na terenie miasta Łodzi.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
L0039 - Łódź bez wraków.
Lokalizacja: Miasto Łódź.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Inne
L0040 - Ogródek Jordanowski przy ulicy Józefa - etap l (plac zabaw).
Lokalizacja: Przy ulicy Józefa.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Tereny zielone i ochrona środowiska
L0041 - Wielofunkcyjna sala do zabaw i terapii dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim nr 137 - Integracyjnym w Łodzi.
Lokalizacja: Przedszkole Miejskie nr 137 - Integracyjne. 93-217 Łódź, ul. G. Roweckiego 6.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
L0042 - Budowa sygnalizacji świetlnej.
Lokalizacja: Obywatelska 106.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
L0043 - Wymiana wiaty przystankowej i wymiana chodnika wraz z podłożem związanego z przystankiem i otoczeniem przystanku.
Lokalizacja: Róg ulic Gdańskiej i Zielonej (w sąsiedztwie nieruchomości Gdańska 54).
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura drogowa i komunikacja
L0044 - Mieszkańcy Łodzi czytają bez limitów - dostęp do ebooków dla użytkowników Biblioteki Miejskiej w Łodzi.
Lokalizacja: Biblioteka Miejska w Łodzi z siedzibą al. T. Kościuszki 48,wraz z siecią 73 filii w całym mieście.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Kultura i dziedzictwo
L0045 - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i korytarza piwnicznego.
Lokalizacja: Budynek III Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki 90-009 Łódź ul. Sienkiewicza 46.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Edukacja, dzieci i młodzież
L0046 - Hospicjum Łódzkie w miłym i przyjaznym otoczeniu.
Lokalizacja: Zadanie będzie realizowane na terenie, na którym zlokalizowany jest budynek hospicjum przy ul. Pojezierska 45/51.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
L0047 - Kolorowy Dom - remont pomieszczeń w PPS Dom Kombatanta.
Lokalizacja: Łódź, ul. Przyrodnicza 24/26.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
L0048 - Ogród marzeń dla seniora - stworzenie ogrodu z pięknymi 100-letnimi tulipanowcami w DPS Dom Kombatanta.
Lokalizacja: Łódź, ul. Przyrodnicza 24/26.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
L0049 - W drogę - zakup 7-osobowego samochodu dla mieszkańców DPS Dom Kombatanta.
Lokalizacja: Łódź, ul. Przyrodnicza 24/26.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Zdrowie i pomoc społeczna
L0050 - Patrol Sekcji Konnej Straży Miejskiej dotrze w każdy rejon Łodzi.
Lokalizacja: Miasto Łódź.
Rejon: ponadosiedlowe
Kategoria: Infrastruktura komunalna i bezpieczeństwo
Kontakt