Rada programowa

Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego

Rada Programowa ds. Budżetu Obywatelskiego to stały organ, którego podstawowym zadaniem jest monitorowanie procesu budżetu obywatelskiego, analizowanie przebiegu wdrażania kolejnych edycji budżetu obywatelskiego wraz z opracowaniem rekomendacji zmian w jego procedurze.

Członkami Rady są radni Rady Miejskiej w Łodzi, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Łodzi, przedstawiciele mieszkańców Łodzi, przedstawiciele jednostek pomocniczych miasta Łodzi - rad osiedli, przedstawiciele uczelni wyższych oraz przedstawiciele UMŁ.

Członkami I kadencji Rady Programowej są:

Przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi

 • Grzegorz Justyński - przewodniczący Rady
 • Łukasz Prykowski - wiceprzewodniczący Rady
 • Iwona Dziatlik
 • Krzysztof Lechowicz

Przedstawiciele Rady Miejskiej w Łodzi (radni)

 • Małgorzata Moskwa-Wodnicka
 • Paweł Bliźniuk
 • Tomasz Głowacki

Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Łodzi

 • Przemysław Górski
 • Maciej Sobieraj
 • Maria Magdalena Poulain

Przedstawiciele mieszkańców Łodzi

 • Iwona Kozłowska
 • Adam Wojech
 • Anetta Kietlińska

Przedstawiciele jednostek pomocniczych - rad osiedli

 • Agnieszka Błażejczyk
 • Wojciech Łuszczyński
 • Aneta Benowska

Przedstawiciele uczelni wyższych

 • Aneta Krzewińska
 • Piotr Milczarski

Zarządzenie Nr 2212/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego w Mieście Łodzi.

Kontakt