Konsultacje społeczne

  • Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Konsultacji Społecznych: Pobierz PDF.
  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury określającej zasady i tryb współpracy przy prowadzeniu konsultacji społecznych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi i miejskie jednostki organizacyjne" oraz wzoru Regulaminu pracy Miejskiego Zespołu ds. Konsultacji: Pobierz PDF.

Konsultacje społeczne zakończone

Plany konsultacji społecznych

Wnioski o przeprowadzenie konsultacji społecznych

Kontakt