Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

KDO ds. rewitalizacji

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Rewitalizacji została powołana 31.10.2014r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 7399/VI/14 zmienionym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4190/VII/16. Głównym celem Komisji jest wspieranie działań na rzecz efektywności procesu rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznego oraz możliwie szerokiego wdrożenia idei zrównoważonego rozwoju.

Najbliższe posiedzenie

Najbliższe spotkanie KDO odbędzie się 6 grudnia 2017 r. o godzinie 15.00 w siedzibie Centrum OPUS przy ul. Narutowicza 8/10. Organizacje, które chcą dołączyć do KDO proszone są o przyniesienie ze sobą wypełnionej deklaracji.

Skład KDO

Organizacje wchodzące w skład KDO:

 1. Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom
 2. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 3. Społecznie Zaangażowani
 4. Stowarzyszenie Fabrykancka
 5. Stowarzyszenie Forum dla Ojczyzny
 6. Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego
 7. Fundacja 2035
 8. Fundacja Droga
 9. Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie
 10. Stowarzyszenie Architektów RP
 11. Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56
 12. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódź Polesie im. Jana Dylika
 13. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi
 14. Fundacja Ferso
 15. Wspólnota Chemin-Neuf Łódź
 16. Fundacja Ulicy Piotrkowskiej
 17. Stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia

Przedstawiciele Biura ds. Rewitalizacji Miasta UMŁ wchodzący w skład Komisji:

Praca KDO

Informacje ogólne

Komisje Dialogu Obywatelskiego wpisały się w standardy współpracy w Łodzi. Od wielu lat działają KDO zajmujące się wieloma ważnymi sprawami dla organizacji, dla Miasta, dla mieszkańców. W 2015 roku zostało powołane KDO ds. rewitalizacji. To był moment, gdy Miasto Łódź realizowało pilotażowy projekt, którym powstały 3 duże programy społeczne: Program Animacji Społecznej, Program Partycypacyjny i Program Edukacyjny. Wszystkie programy mocno angażowały organizacje pozarządowe, one były realizatorami i w sporej części beneficjentami tych programów. Rok 2016 to czas tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Łodzi, dyskusji o kształcie projektów w ramach rewitalizacji obszarowej, ustalania zasad powoływania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji. W tym czasie zadania związane z rewitalizacją po raz pierwszy znalazły się w programach współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi, zarówno w rocznym na 2017, jak w wieloletnim programie współpracy. W ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji oraz w ramach planowanego drugiego etapu projektu pilotażowego jest sporo działań, które mogą, a nawet powinny być dyskutowane, konsultowane albo planowane i współrealizowane z NGO’sami. Aby tak się stało powinniśmy zadbać o to w szerokim gronie organizacji.

 

KDO ds. rewitalizacji planuje na rok 2017 włączenie się w te kluczowe dla sektora pozarządowego sprawy. Ale wydaje nam się, że organizacji zainteresowanych tematyką rewitalizacji jest więcej i warto, by włączyły się one w pracę KDO. Dlatego zapraszamy te organizacje:

 • które interesują sie rewitalizacją w Łodzi,
 • dla których rozwój miasta jest ważny,
 • które są zainteresowane rozwiązaniem problemów społecznych, których centrum miasta jest pełne, a w GPR zajmują one ważne miejsce,
 • których obszar działania związany jest z dbaniem o środowisko naturalne i dobrą jakość życia w mieście,
 • które wiedzą, jak poprawić jakość edukacji w szkołach w centrum Miasta,
 • które chcą pracować w KDO ds. rewitalizacji.

Skontaktuj się z nami

Przewodniczący KDO

Przewodnicząca KDO:

Jolanta Woźnicka
Centrum OPUS
tel. (42) 231 31 01
jwoznicka@opus.org.pl

Kalendarz
Kontakt