Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Promocja działań NGO

Współpraca pomiędzy Miastem Łódź a organizacjami pozarządowymi odbywać się może również poprzez udostępnianie nośników promocyjnych na wydarzenia społeczne organizowane przez III sektor. Na tej stronie prezentujemy nośniki będące w dyspozycji Miasta oraz wskazujemy osoby do kontaktu, z którymi należy ustalać szczegóły ich wykorzystania.

Narzędzia promocyjne

Citylighty i gabloty

Nośniki udostępniane są nieodpłatnie (jednorazowo 25 sztuk), zamawiający ponosi jedynie koszt druku plakatów (ok. 50 zł za szt.) Plakaty wiesza firma, z którą Miasto ma podpisaną umowę. Z uwagi na duże zainteresowanie nośnikami, w dużej mierze mogą być one zarezerwowane, dlatego prosimy organizacje zainteresowane ekspozycją o kontakt z wyprzedzeniem. Tutaj znajdziecie Państwo informacje na temat zasad korzystania oraz lokalizacji i parametrów nośników, a tutaj wzór-metkę, który należy wykorzystać podczas projektowania plakatów.

Osoba do kontaktu:
Małgorzata Zwierzyńska-Styczeń
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystki UMŁ
tel. (42) 638 43 28

Miejskie słupy ogłoszeniowe

Są przeznaczone przede wszystkim do promocji wydarzeń i imprez miejskich, w drugiej kolejności udostępniane są instytucjom zewnętrznym. Plakaty powinny być dostarczane na minimum 7 dni roboczych przed ustalonym terminem ekspozycji plakatów. Czas ekspozycji wynosi dwa tygodnie. Szczegółowe zasady udostępniania słupów, wraz wymaganiami dot. wymiarów i wyglądu materiałów promocyjnych oraz lokalizacją dostępnych słupów UMŁ można znaleźć tutaj >>>.

Osoba do kontaktu: 
Katarzyna Królasik
Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ
tel. (42) 638 57 65

Słupy do bezpłatnego plakatowania

W przypadku tego nośnika reklamowego nie ma obowiązku wcześniejszego ustalania z urzędem treści czy wielkości eksponowanych materiałów.  Powszechnych słupów jest znacznie więcej do dyspozycji organizacji i mogą być wykorzystane w różnych sprawach. Wykaz słupów i konstrukcji miasta Łodzi przeznaczonych do bezpłatnego plakatowania można znaleźć w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi.

Osoba do kontaktu:
Anna Cieślak
Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ
tel. (42) 638 54 53

Możliwość dystrybucji plakatów, ogłoszeń w budynkach UMŁ

Miasto nie pobiera zapłaty za rozwieszanie plakatów informacyjnych dot. organizowanych wydarzeń w mieście, natomiast za umieszczanie reklam komercyjnych są zawierane umowy i pobierana opłata zgodnie z przepisami wewnętrznymi. Zawsze można zwrócić się o pomoc do pracownika urzędu, z którym dana organizacja jest w kontakcie w sprawie wydarzenia i jego promocji.

Osoba do kontaktu:
Jerzy Ewert
Wydział Techniczno-Gospodarczy UMŁ
tel. (42) 638 40 77 

Nośniki promocyjne w placówkach oświatowych

Decyzję dot. możliwości rozpowszechnienia plakatów, ulotek bądź innych narzędzi promocyjnych  podejmują dyrektorzy właściwych placówek oświatowych. Organizacja pozarządowa może wystosować pismo o zgodę na bezpłatne udostępnienie powierzchni reklamowej na terenie placówki bezpośrednio do dyrektora i ustalić konkrety bezpośrednio. Wykaz placówek oświatowych w Łodzi. 

Jedynie w przypadkach wydarzeń masowych poinformowany powinien być Wydział Edukacji UMŁ tel. (42) 638 48 04

Nośniki promocyjne w jednostkach kultury

Decyzje o możliwości rozpowszechnienia materiałów podejmują dyrektorzy ośrodków kultury. Jeżeli wydarzenie posiada patronat prezydenta wówczas wystarczy zgłosić się do Wydziału Kultury (tel. (42) 638 43 73), który rozkolportuje plakaty po swoich podległych placówkach – zrobią to bezpłatnie.
Ośrodki kultury posiadają własną politykę finansową (budżet) i decyzja o opłatach lub ich braku zależna jest od sytuacji (np. jeżeli jest to reklama komercyjna).
Wykaz łódzkich domów Kultury, teatrów, galerii, kin i innych ośrodków kultury.

Przestrzeń na ekspozycję siatki wielkoformatowej

Istnieje możliwość skorzystania z miejsca ekspozycji na ścianie budynku dawnej delegatury Łódź Śródmieście, przy ul. Piotrkowskiej 153.

Osoba do kontaktu:
Grażyna Słomczyńska
Wydział Techniczno-Gospodarczy UMŁ
tel. (42) 638 57 56

Nośniki MPK

MPK posiada szeroką ofertę nośników reklamowych (np. powierzchnie reklamowe wewnątrz i na zewnątrz pojazdów, na przystankach, miejsca na bannery na stronie internetowej itp.), możliwych do wykorzystania również przez organizacje pozarządowe. Korzystanie z nośników MPK jest odpłatne. W przypadku współpracy z Miastem czy patronatu Pani Prezydent, można prawdopodobnie liczyć na rabat. Oferta nośników reklamowych MPK >>>

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Hamankiewicz
kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Funduszy
tel. (42) 672 11 33
ahamankiewicz@mpk.lodz.pl

Kalendarz
Kontakt