Skontaktuj się z nami

Serdecznie zapraszamy do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi.

W ramach współpracy z nami możecie Państwo liczyć m.in. na:
- pomoc w działalności merytorycznej, dotyczącej m.in. zasad funkcjonowania, finansowania oraz nawiązywania kontaktów z innymi jednostkami administracji publicznej i instytucjami,
- udzielanie informacji dotyczących współpracy Miasta z sektorem pozarządowym,
- upowszechnianie informacji nt. działalności łódzkich organizacji pozarządowych, w tym za pośrednictwem portalu oraz poprzez listę mailingową organizacji pozarządowych będących w bazie Urzędu.

W powyższych sprawach, jak i w sprawach ogólnych zasad współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi zachęcamy do kontaktu z Biurem ds. Partycypacji Społecznej, które pełni funkcję koordynującą współpracę Miasta z NGO.

Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Piotrkowska 153,
kierownik: Artur Skórzak
pokój: 208, II piętro
tel. (42) 638 46 99

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
ul. Piotrkowska 104,
Łukasz Prykowski
pokój: 104 B, I piętro
tel. (42) 638 46 99

W sprawach branżowych, dotyczących współpracy organizacji pozarządowych w konkretnych obszarach (np. sportu, kultury, edukacji itd.) zachęcamy do kontaktu z właściwymi wydziałami UMŁ.

Współpraca NGO z Wydziałami Urzędu Miasta Łodzi

Kontakt