Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi

Miejski Rzecznik i Konsumentów w Łodzi podejmuje interwencje i udziela porad wyłącznie konsumentom będącym mieszkańcami Łodzi. Mieszkańcy innych powiatów (miast na prawach powiatu) mogą skorzystać z pomocy rzecznika we właściwym Starostwie Powiatowym (Urzędzie Miasta).

DANE ADRESOWE BIURA

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi

ul. Piotrkowska 113 (prawa oficyna, I piętro)

90-430 Łódź

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o podjęcie przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów interwencji u przedsiębiorcy należy składać wyłącznie na piśmie. Integralną częścią wniosku jest oświadczenie konsumenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnioskodawcy albo niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będą rozpatrywane.

Wniosek można wypełnić i złożyć podczas osobistej wizyty w Biurze Rzecznika, przesłać drogą pocztową, złożyć w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami albo przesłać poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego EPUAP).

Rzecznik może uzależnić rozpatrzenie wniosku od uzupełnienia przez konsumenta wniosku o konieczne dokumenty albo od przeprowadzenia z konsumentem osobistej rozmowy.

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, w kolejności wpływu.

Uprzejmie informujemy, że Miejski Rzecznik Konsumentów w Łodzi nie rozpatruje wniosków oraz zapytań przesyłanych e-mailem na adres e-mail mrk@uml.lodz.pl

Pomoc prawną konsumentom za pośrednictwem Internetu świadczy KONSUMENCKIE CENTRUM E-PORAD. W celu uzyskania pomocy należy wysyłać wiadomości na adres e-mail: porady@dlakonsumentow.pl. Pomoc prawna jest bezpłatna.

ZASADY PRZYJMOWANIA KONSUMENTÓW

Biuro Rzecznika jest czynne:

  • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 16.00,
  • we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00

Biuro obsługuje konsumentów codziennie, bez konieczności wcześniejszego umówienia wizyty.

Ze względu na to, że do Biura zgłasza się duża ilość osób zalecamy korzystanie z możliwości zapisania się na wizytę (obecnie okres oczekiwania na termin wizyty nie przekracza jednego tygodnia).

W celu umówienia wizyty prosimy kontaktować się z Biurem pod numerem telefonu: 42 638-46-56.

PORADY i INFORMACJE TELEFONICZNE

Biuro Rzecznika udziela konsumentom porad i informacji telefonicznie:

  • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 8.00 do 16.00,
  • we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00,

pod numerami telefonów: 42 638-46-56, 42 638-46-57, 42 638-46-58, 42 638-54-45.W sprawach prostych, niewymagających analizy dokumentów zalecamy korzystanie z porad telefonicznych Ogólnopolskiej Infolinii Konsumenckiej nr tel. 801 440 220 albo 22 290-89-16 (opłata za połączenie wg taryfy operatora). Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. 

Kontakt