Dla mieszkańców

Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Szkoła Podstawowa nr 120 przy ul. Centralnej 40 w Łodzi
zatrudni od: po zakończonym naborze
stanowisko: starszy referent
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: www.bip.sp120lodz.wikom.pl
kontakt: 42 659-71-20
data złożenia oferty/aktualizacja: 01.08.2017
szkoła Podstawowa nr 199 przy ul. Elsnera 8 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2017 r.
stanowisko: kucharz
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: sp199@gazeta.pl
kontakt: 42 671-03-63 lub 509 694 737
data złożenia oferty/aktualizacja: 28.07.2017
Szkoła Podstawowa nr 199 przy ul. Elsnera 8 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2017 r.
stanowisko: woźny
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: sp199@gazeta.pl
kontakt: 42 671-03-63 lub 509 694 737
data złożenia oferty/aktualizacja: 28.07.2017
Przedszkole Miejskie nr 159 przy ul. Łącznej 53 w Łodzi
zatrudni od: na zastępstwo od 1 września 2017 r.
stanowisko: pomoc kuchenna
wymiar zatrudnienia: etat, na zastępstwo, mile widziane kwalifikacje kucharskie
aplikacje/CV: pm159lodz@wikom.pl
kontakt: 42 682-95-60
data złożenia oferty/aktualizacja: 05.07.2017

Praca dla nauczycieli

Szkoły Edukacji Innowacyjnej w Łodzi: Gimnazjum Umiejętności Twórczych i Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 oraz Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w przy ul. Pomorskiej 83/85
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: JĘZYK FRANCUSKI i JĘZYK WŁOSKI
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: lout@ipt.pl
kontakt: 42 631- 59 - 20
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.08.2017
Przedszkole Miejskie Nr 138 przy ul. Przędzalnianej 40 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 3.50 godz. tygodniowo
aplikacje/CV: przedszkole138.lodz@wp.pl
kontakt: 42 674 - 72 - 39
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.08.2017
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: INFORMATYKA
aplikacje/CV: sekretariat@liceummundurowe.pl
kontakt: 42 681-21-11 lub 571 332 204
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.08.2017
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat - umowa do 31 grudnia 2017 r.
aplikacje/CV: przedszkolemiejskie75@o2.pl
kontakt: 42 636 - 01 - 80
data złożenia oferty / aktualizacja: 22.08.2017
Przedszkole Miejskie nr 75 przy al. Kościuszki 81
zatrudni od: 1 września 2017 r. - na rok szkolny 2017/2018
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI w przedszkolu
aplikacje/CV: przedszkolemiejskie75@o2.pl
kontakt: 42 636 - 01- 80
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.08.2017
Szkoła Mistrzostwa Sportowego Marcina Gortata w Łodzi przy ul. Kadłubka 33
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: TECHNIKA
wymiar zatrudnienia: 5 godzin tygodniowo - w gimnazjum
aplikacje/CV: michal.feter@szkolagortata.pl
kontakt: 604 477 754
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.08.2017
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi przy ul. Klaretyńskiej 9
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: cały etat
aplikacje/CV: sekretariat@liceummundurowe.pl
kontakt: 42 681- 21- 11 lub 571 332 204
data złożenia oferty / aktualizacja: 07.08.2017
Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi przy ul. Klaretyńskiej 9
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: JĘZYK HISZPAŃSKI
wymiar zatrudnienia: 14 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sekretariat@liceummundurowe.pl
kontakt: 42 681- 21-11 lub 571 332 204
data złożenia oferty / aktualizacja: 07.08.2017
Prywatna Szkoła Podstawowa KORNELÓWKA przy ul. Sucharskiego 3 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: ŚWIETLICA
wymiar zatrudnienia: etat tj. 25 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: daredukacji@o2.pl
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.07.2017
Szkoła Podstawowa nr 199 przy ul. Elsnera 8 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej
wymiar zatrudnienia: 18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp199@gazeta.pl
kontakt: 42 671-03-63 lub 509 694 737
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.07.2017
Przedszkole Niepubliczne E- Maluch 3 przy ul. Łódzkiej 106 w Ksawerowie lub E- Maluch 2 w Łodzi przy ul. Starorudzkiej 5/7
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat, umowa o pracę
aplikacje/CV: emaluchzlobek@gmail.com
kontakt: 669 557 485
data złożenia oferty / aktualizacja: 28.07.2017
Przedszkole Miejskie nr 159 przy ul. Łącznej 53 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat, zastępstwo - przewidywany okres zatrudnienia - najbliższy rok szkolny
aplikacje/CV: pm159lodz@wikom.pl
kontakt: 42 682-95-60
data złożenia oferty / aktualizacja: 05.07.2017
Przedszkole Miejskie nr 200 przy ul. Zamkniętej 1 w Łodzi
zatrudni od: od 1 września 2017 r.
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
aplikacje/CV: pm200lodz@o2.pl
kontakt: 42 646-31-20
data złożenia oferty / aktualizacja: 20.06.2017
Szkoła Podstawowa nr 109 przy ul. Pryncypalnej 74 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: TECHNIKA
wymiar zatrudnienia: 0.4 etatu
aplikacje/CV: szkola109@op.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły do 3 lipca 2017 r.
kontakt: 42 640-97-98
data złożenia oferty / aktualizacja: 19.06.2017
Szkoła Podstawowa nr 109 przy ul. Pryncypalnej 74 w Łodzi
zatrudni od: od 1 września 2017 r.
przedmiot: DORADZTWO ZAWODOWE
wymiar zatrudnienia: 0.05 etatu
aplikacje/CV: przesyłać na adres szkola109@op.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły do 3 lipca 2017 r.
kontakt: 42 640-97-98
data złożenia oferty / aktualizacja: 19.06.2017
Szkoła Podstawowa nr 109 przy ul. Pryncypalnej 74 w Łodzi
zatrudni od: od 1 września 2017 r.
przedmiot: BIOLOGIA i PRZYRODA
wymiar zatrudnienia: 0.75 etatu
aplikacje/CV: szkola109@op.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły do 3 lipca 2017 r.
kontakt: 42 640-97-98
data złożenia oferty / aktualizacja: 19.06.2017
Szkoła Podstawowa nr 109 przy ul. Pryncypalnej 74 w Łodzi
zatrudni od: od 1 września 2017 r.
przedmiot: INFORMATYKA
wymiar zatrudnienia: 0.4 etatu
aplikacje/CV: szkola109@op.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły do 3 lipca 2017 r.
kontakt: 42 640-97-98
data złożenia oferty / aktualizacja: 19.06.2017
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: MATEMATYKA ze znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
aplikacje/CV: sekretariat.lodz.sp@smartschool.edu.pl
kontakt: 42 681- 21- 11
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.06.2017
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School przy ul. Klaretyńskiej
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: JĘZYK POLSKI w klasach 4-8
aplikacje/CV: sekretariat.lodz.sp@smartschool.edu.pl
kontakt: 42 681- 21- 11
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.06.2017
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: od 1 września 2017 r.
przedmiot: TECHNIKA ze znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
aplikacje/CV: sekretariat.lodz.sp@smartschool.edu.pl
kontakt: 42 681- 21- 11
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.06.2017
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: od 1 września 2017 r.
przedmiot: GEOGRAFIA ze znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
aplikacje/CV: sekretariat.lodz.sp@smartschool.edu.pl
kontakt: 42 681- 21- 11
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.06.2017
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: od 1 września 2017 r.
przedmiot: BIOLOGIA ze znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
aplikacje/CV: sekretariat.lodz.sp@smartschool.edu.pl
kontakt: 42 681- 21- 11
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.06.2017
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: MUZYKA ze znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
aplikacje/CV: sekretariat.lodz.sp@smartschool.edu.pl
kontakt: 42 681- 21- 11
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.06.2017
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: od 1 września 2017 r.
przedmiot: PLASTYKA ze znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
aplikacje/CV: sekretariat.lodz.sp@smartschool.edu.pl
kontakt: 42 681- 21- 11
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.06.2017
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School przy ul. Klaretyńskiej 9 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: PRZYRODA ze znajomością języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
aplikacje/CV: sekretariat.lodz.sp@smartschool.edu.pl
kontakt: 42 681- 21- 11
data złożenia oferty / aktualizacja: 13.06.2017
Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 83/85
zatrudni od: od września 2017 r.
przedmiot: MATEMATYKA
aplikacje/CV: jbanaszkiewicz@ipt.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły
kontakt: 501-323-257 lub 42 299-56-70
data złożenia oferty / aktualizacja: 09.06.2017
Szkoła Podstawowa przy ul. Szkolnej 3 w Rzgowie
zatrudni od: od 1 września 2017 r.
przedmiot: PLASTYKA I ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
wymiar zatrudnienia: plastyka - 10/18 godz. tygodniowo, zajęcia artystyczne - 3/18 godz. tygodniowo
aplikacje/CV: sp@rzgow.pl
kontakt: 42 214-10-39 / fax. 42 214-28-49
data złożenia oferty / aktualizacja: 07.06.2017
Szkoła Podstawowa przy ul. Szkolnej 3 w Rzgowie
zatrudni od: od 1 września 2017 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI - zastępstwo
wymiar zatrudnienia: zastępstwo, etat tj. 18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp@rzgow.pl
kontakt: 42 214-10-39 / fax. 42 214-28-49
data złożenia oferty / aktualizacja: 07.06.2017
Publiczne Gimnazjum nr 16 przy ul. Syrenki 19a w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: BIBLIOTEKA + kwalifikacje do nauczania języka polskiego i etyki
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: info@gimnazjum16.edu.pl
kontakt: 42 658-94-49
data złożenia oferty / aktualizacja: 24.04.2017
Publiczne Gimnazjum nr 16 przy ul. Syrenki 19a w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: TECHNIKA
wymiar zatrudnienia: 8/18 godzin tygodniowo, umowa terminowa
aplikacje/CV: info@gimnazjum16.edu.pl
kontakt: 42 658-94-49
data złożenia oferty / aktualizacja: 24.04.2017
Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Krochmalnej 21 w Łodzi
zatrudni od: od 1 września 2017 r.
przedmiot: MUZYKA
wymiar zatrudnienia: 8/18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp38lodz@wp.pl
kontakt: 42 663-66-81
data złożenia oferty / aktualizacja: 21.04.2017
Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Krochmalnej 21 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
wymiar zatrudnienia: 2/18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp38lodz@wp.pl
kontakt: 42 663-66-81
data złożenia oferty / aktualizacja: 18.04.2017
Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Krochmalnej 21 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: INFORMATYKA
wymiar zatrudnienia: 6/18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp38lodz@wp.pl
kontakt: 42 663-66-81
data złożenia oferty / aktualizacja: 18.04.2017
Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Krochmalnej 21 w Łodzi
zatrudni od: 1 września 2017 r.
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: 8/18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp38lodz@wp.pl
kontakt: 42 663-66-81
data złożenia oferty / aktualizacja: 18.04.2017
Szkoła Podstawowa nr 110 przy ul. Zamkniętej 3 w Łodzi
zatrudni od: od 1 września 2017 r.
przedmiot: JĘZYK FRANCUSKI I HISZPAŃSKI
wymiar zatrudnienia: 4/18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: spnr110@gazeta.pl
kontakt: 42 646-31-40
data złożenia oferty / aktualizacja: 11.04.2017
Niepubliczna Placówka Zajęć Pozaszkolnych - Szkoły „Alfa i Omega", przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi
przedmiot: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
wymiar zatrudnienia: umowa o pracę ½ etatu lub umowa zlecenie, godziny pracy do uzgodnienia
aplikacje/CV: biuro@szkolyalfaiomega.pl
kontakt: 605 889 473
data złożenia oferty / aktualizacja: 30.03.2017
Niepubliczna Placówka Zajęć Pozaszkolnych - Szkoły „Alfa i Omega", przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi
przedmiot: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I INFORMATYKA - warsztaty z dziećmi
wymiar zatrudnienia: umowa o pracę ½ etatu lub umowa zlecenie, godziny pracy do uzgodnienia
aplikacje/CV: biuro@szkolyalfaiomega.pl
kontakt: 605 889 473
data złożenia oferty / aktualizacja: 30.03.2017
Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022