Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Praca w placówkach oświatowych

Praca dla pracowników niepedagogicznych

Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Wiosennej 1 w Łodzi
zatrudni od: 1 stycznia 2018 r. - po zakończonym naborze
stanowisko: SAMODZIELNY REFERENT ds. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV:
kontakt: 42 684-19-76
data złożenia oferty/aktualizacja: 05.12.2017
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 przy ul. Karolewskiej 30/34 w Łodzi
zatrudni od: lutego 2018 r. do czerwca 2018 r.
stanowisko: POMOC NAUCZYCIELA
wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu
aplikacje/CV:


zss2@toya.net.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły


kontakt: 42 635-17-80
data złożenia oferty/aktualizacja: 24.11.2017

Praca dla nauczycieli

Przedszkole Miejskie nr 71 przy ul.Rewolucji 1905 r. nr 19 w Łodzi
zatrudni od: 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: pm71@neostrada.pl
kontakt: 42 632-00-48
data złożenia oferty / aktualizacja: 15.12.2017
Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Przybyszewskiego 15/21w Łodzi
zatrudni od: zaraz do 22 czerwca 2018 r.
przedmiot: WSPOMAGANIE - uczeń klasy IV z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zespół ASPERGERA
wymiar zatrudnienia: 18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp.nr10@poczta.fm w temacie wiadomości proszę wpisać: „oferta- nauczyciel wspierający”
kontakt: 42 684-17-94
data złożenia oferty / aktualizacja: 15.12.2017
Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Przybyszewskiego 15/21 w Łodzi
zatrudni od: zaraz do 22 czerwca 2018 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI
wymiar zatrudnienia: 20 godzin tygodniowo – umowa na zastępstwo
aplikacje/CV: sp.nr10@poczta.fm w temacie wiadomości proszę wpisać: „oferta-język angielski”
kontakt: 42 684-17-94
data złożenia oferty / aktualizacja: 15.12.2017
Przedszkole Miejskie nr 13 przy ul. Więckowskiego 10 w Łodzi
zatrudni od: zaraz do 30 czerwca 2018 r., z możliwością dalszego zatrudnienia od 1 września 2018 r.
przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI - dzieci w wieku 3-6 lat
wymiar zatrudnienia: godziny pracy: wtorek 9.00-11.00; czwartek 9.00–11.00
aplikacje/CV: pm13lodz@wp.pl
kontakt: 42 633-89-47
data złożenia oferty / aktualizacja: 11.12.2017
Szkoła Podstawowa nr 199 przy ul. Elsnera 8 w Łodzi
zatrudni od: zaraz do 30 czerwca 2018 r.
przedmiot: WSPOMAGANIE z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej
wymiar zatrudnienia: 18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp199@gazeta.pl
kontakt: 42 671-03-63 lub 509-694-737
data złożenia oferty / aktualizacja: 11.12.2017
Przedszkole Miejskie nr 72 przy ul. Unickiej 4 w Łodzi
zatrudni od: 1 stycznia 2018 r.
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: pm72lodz@wikom.pl
kontakt: 42 684-15-93
data złożenia oferty / aktualizacja: 07.12.2017
Przedszkole Miejskie nr 72 przy ul. Unickiej 4 w Łodzi
zatrudni od: 1 stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r. - zastępstwo
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: pm72lodz@wikom.pl
kontakt: 42 684-15-93
data złożenia oferty / aktualizacja: 07.12.2017
Niepubliczne Przedszkole TPD przy ul. Kasprzaka 66a w Łodzi
zatrudni od: od zaraz - umowa o pracę
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: przedszkoletpd@spoko.pl
kontakt: 42 655-02-13
data złożenia oferty / aktualizacja: 05.12.2017
Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Krochmalnej 21 w Łodzi
zatrudni od: zaraz do końca czasu trwania zajęć dydaktycznych
przedmiot: MATEMATYKA
wymiar zatrudnienia: 8/18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp38lodz@wp.pl
kontakt: 42 663-66-81
data złożenia oferty / aktualizacja: 01.12.2017
Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Krochmalnej 21 w Łodzi
przedmiot: WSPOMAGANIE - uczeń klasy IV z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zespół ASPERGERA
wymiar zatrudnienia: etat tj. 18 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp38lodz@wp.pl
kontakt: 42 663-66-81
data złożenia oferty / aktualizacja: 22.11.2017
Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Krochmalnej 21 w Łodzi
zatrudni od: zaraz - na zastępstwo
przedmiot: BIBLIOTEKA
wymiar zatrudnienia: etat - tj. 30 godzin tygodniowo
aplikacje/CV: sp38lodz@wp.pl
kontakt: 42 663-66-81
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.11.2017
Szkoła Podstawowa nr 184 przy ul. Syrenki 19a w Łodzi
zatrudni od: zaraz - na zastępstwo
przedmiot: ŚWIETLICA SZKOLNA
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: sp184@laser.net.pl
kontakt: 42 658-24-01
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.11.2017
Przedszkole Niepubliczne E- Maluch 3 przy ul. Łódzkiej 106 w Ksawerowie lub E- Maluch 2 przy ul. Starorudzkiej 5/7 w Łodzi
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE (dodatkowym atutem będzie stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, oligofrenopedagogika, rewalidacyjna, terapia pedagogiczna lub terapia autyzmu) - praca w przedszkolu E-Maluch 2 przy ul. Starorudzkiej 5/7 w Łodzi
wymiar zatrudnienia: etat, umowa o pracę
aplikacje/CV: emaluchzlobek@gmail.com
kontakt: 669 557 485
data złożenia oferty / aktualizacja: 16.11.2017
Przedszkole Miejskie nr 86 przy ul. Demokratycznej 61/63 w Łodzi
zatrudni od: 01.01.2018 do 31.08.2018
przedmiot: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
wymiar zatrudnienia: etat
aplikacje/CV: pm86lodz@gmail.com
kontakt: 42 684-11-91
data złożenia oferty / aktualizacja: 08.11.2017
Niepubliczna Placówka Zajęć Pozaszkolnych - Szkoły „Alfa i Omega", przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi
przedmiot: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
wymiar zatrudnienia: umowa o pracę ½ etatu lub umowa zlecenie, godziny pracy do uzgodnienia
aplikacje/CV: biuro@szkolyalfaiomega.pl
kontakt: 605 889 473
data złożenia oferty / aktualizacja: 06.11.2017
Niepubliczna Placówka Zajęć Pozaszkolnych - Szkoły „Alfa i Omega", przy ul. Piotrkowskiej 67 w Łodzi
przedmiot: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I INFORMATYKA - warsztaty z dziećmi
wymiar zatrudnienia: umowa o pracę ½ etatu lub umowa zlecenie, godziny pracy do uzgodnienia
aplikacje/CV: biuro@szkolyalfaiomega.pl
kontakt: 605 889 473
data złożenia oferty / aktualizacja: 06.11.2017
Kalendarz
Kontakt
EXPO 2022
Workspace mode