Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Nabór do żłobków

Informacja o naborze

 1. Obszar działania Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi obejmuje teren Miasta Łodzi.
 2. Dzieci przyjmowane są na bieżąco w zależności od ilości wolnych miejsc w placówce. Nie ma rejonizacji, wybór żłobka należy do Rodzica/Opiekuna.
 3. Podstawę do zapisu dziecka do żłobka stanowi wyłącznie "Karta zgłoszenia dziecka do żłobka", wypełniona osobiście przez Rodzica/Opiekuna i złożona w wybranej placówce. 
 4. Pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka mają dzieci:
  • Rodziców(Rodzica)/Opiekunów(Opiekuna) posiadających „Łódzką Kartę Dużej Rodziny” w przypadku, gdy pracują lub uczą się.
  • Matek lub Ojców pracujących lub/i uczących się i samotnie wychowujących dzieci,
  • Rodziców/Opiekunów pracujących lub/ i uczących się,
  • Matek lub Ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź niezdolność do samodzielnej egzystencji.
 5. Jeżeli większość rodziców spełnia powyższe kryteria dodatkowo brana jest pod uwagę sytuacja rodziny:
  • starsze dziecko uczęszcza do danego żłobka,
  • złożenie karty przez rodzica/opiekuna tylko do jednej placówki,
  • miejsce zamieszkania,
  • miejsce pracy rodziców/opiekunów,
  • liczba dzieci w rodzinie – np. dziecko starsze uczęszcza do placówki blisko żłobka,
  • rozmowa z rodzicem o możliwości przyjęcia dziecka w późniejszym terminie niż wrzesień.
 6. W wyjątkowych sytuacjach w trybie pilnym mogą być przyjęte dzieci z rodzin, w których wystąpiły okoliczności szczególne np. śmierć jednego z rodziców/opiekunów, pobyt w szpitalu itp.
 7. Ze względu na duże zainteresowanie Rodziców/Opiekunów przyjęciem dziecka do żłobka od września, zapisy w danym roku na wrzesień prowadzone są w miesiącu kwietniu.
 8. Karty przyjmowane są we wszystkie dni robocze miesiąca kwietnia w danym roku przez kierownika lub osobę go zastępującą.
 9. Po 31 maja danego roku Rodzice/Opiekunowie dziecka mogą uzyskać osobiście od kierownika żłobka informację o przyjęciu dziecka do placówki.
 10. Dzieci pozostające w żłobku na następny rok nie podlegają rekrutacji.
 11. Kolejność składania „Kart zgłoszenia dziecka do żłobka” nie stanowi kryterium przyjęcia dziecka do palcówki.

Formularz zgłoszeniowy

 • Karta zgłoszenia dziecka do żłobka (326 KB)

  Podstawę do zapisu dziecka do żłobka stanowi wyłącznie "Karta zgłoszenia dziecka do żłobka", wypełniona osobiście przez Rodzica/Opiekuna i złożona w wybranej placówce. Karty przyjmowane są we wszystkie dni robocze miesiąca kwietnia w danym roku przez kierownika lub osobę go zastępującą.

Skontaktuj się z nami

Miejski Zespół Żłobków

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

ul. Zachodnia 55a, 91-063 Łódź

tel.: (42) 632 23 61 0 515 062 504

e-mail: biuro@mzz.lodz.pl

Nadzór nad Miejskim Zespołem Żłobków sprawuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi

ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź
tel.: +48 (42) 638-47-34; +48 (42) 638-47-35; fax: +48 (42) 638-47-74
e-mail: wzp@uml.lodz.pl, zp@uml.lodz.pl

Sekretariat: pok. 124

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa - Piątek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 9.00 do 17.00

Kalendarz
Kontakt