Półkolonie

W okresie ferii zimowych Miasto Łódź w 48 szkołach lub placówkach oświatowych będzie realizować zajęcia zamknięte w formie półkolonii

  • zajęcia odbywać się będą w godzinach 8 – 16
  • organizatorzy wypoczynku - szkoły - pobierają opłatę za pobyt dziecka w wysokości
    10 zł za jeden dzień pobytu, która przeznaczana  jest na zapewnienie uczestnikom wyżywienia
  • rekrutacja rozpoczęła się 11 grudnia 2017 roku i prowadzona jest indywidualnie przez każdą placówkę

 

 

Wykaz organizatorów wypoczynku w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych od 29 stycznia do 11 lutego 2018 roku

Kontakt