Łódzka Akademia Sportu - boiska

Letnia Akademia Sportu stanowi uzupełnienie zajęć w ramach półkolonii oraz programu "Trener osiedlowy". Od 1 lipca do 31 sierpnia 26 boisk przy szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ponadpodstawowych jest do dyspozycji uczniów przez siedem dni w tygodniu. W ramach Letniej Akademii Sportu można przyjść dowolnego dnia, o dowolnej godzinie, grupą lub pojedynczo i grać. Na boiskach czekają animatorzy i sprzęt sportowy, a wszystko oczywiście bezpłatnie.

Więcej: Ruszyła Letnia Akademia Sportu

Łódzka Akademia Sportu 2018

Adres Nazwa szkoły/placówki
ul. Sowińskiego 50/56 Publiczne Gimnazjum nr 15
Pokaż na mapie
ul. Janosika 136 Publiczne Gimnazjum nr 33
Pokaż na mapie
ul. Dubois 7/9 Publiczne Gimnazjum nr 38
Pokaż na mapie
ul. Pryncypalna 74 Szkoła Podstawowa nr 109
Pokaż na mapie
ul. Zamknięta 3 Szkoła Podstawowa nr 110
Pokaż na mapie
ul. Florecistów 3 b Szkoła Podstawowa nr 137
Pokaż na mapie
ul. św. Franciszka z Asyżu 53 Szkoła Podstawowa nr 138
Pokaż na mapie
ul. 28 Płk.Strz.Kaniowskich 52/54 Szkoła Podstawowa nr 152
Pokaż na mapie
ul. A. Struga 24a Szkoła Podstawowa nr 160
Pokaż na mapie
ul. Napoleońska 7/17 Szkoła Podstawowa nr 169
Pokaż na mapie
ul. Syrenki 19a Szkoła Podstawowa nr 184
Pokaż na mapie
Malczewskiego 37/47 Szkoła Podstawowa nr 190
Pokaż na mapie
ul. Jugosłowiańska 2 Szkoła podstawowa nr 202
Pokaż na mapie
ul. Gajcego 7/11 Szkoła podstawowa nr 204
Pokaż na mapie
ul. Dąbrówki 1 Szkoła Podstawowa nr 205
Pokaż na mapie
ul. Pogonowskiego 27/ 29 Szkoła Podstawowa nr 26
Pokaż na mapie
ul. Lermontowa 7 Szkoła Podstawowa nr 33
Pokaż na mapie
ul. Szpitalna 9/11 Szkoła Podstawowa nr 37
Pokaż na mapie
ul. Rajdowa 18 Szkoła Podstawowa nr 41
Pokaż na mapie
ul. Kusocińskiego 100 Szkoła Podstawowa nr 44
Pokaż na mapie
ul. Pomorska 105 VIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Pokaż na mapie
ul. Perla 11 XVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
Pokaż na mapie
ul. Sienkiewicza 88/94 Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
Pokaż na mapie
ul. Królewska 13/15 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Łodzi
Pokaż na mapie
ul. Czernika 1/3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi
Pokaż na mapie
ul. Plantowa 7 Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi
Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.