Urząd Miasta Łodzi

Dla mieszkańców

Wakacje wśród zieleni

WYCIECZKI, ZAJĘCIA TERENOWE I WARSZTATOWE W OGRODZIE BOTANICZNYM

Przedszkole

Wiosna w ogrodzie

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia terenowe, podczas których dzieci dowiadują się o zmianach zachodzących w przyrodzie wiosną oraz zapoznawane są z roślinami, których kwitnienie przypada na tę porę roku. Podczas spaceru po Ogrodzie dzieci obserwują przyrodę i odkrywają jej piękno. Po zajęciach rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Kolorowe lato w ogrodzie

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia terenowe prowadzone w okresie letnim, podczas których dzieci odwiedzają najbardziej kolorowe zakątki Ogrodu. Prowadzący zajęcia pokazuje dzieciom rośliny kwitnące, zwraca uwagę na ich barwę i zapach. Spacer po Ogrodzie jest połączony z obserwacją przyrody i odkrywaniem jej piękna. Po zajęciach rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Jesień w ogrodzie

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia, podczas których dzieci spacerując po Ogrodzie obserwują oznaki jesieni. Prowadzący zwraca dzieciom uwagę na kolory oraz kształty liści i owoców, pokazuje również jesienne kwiaty a także opowiada o zmianach zachodzących o tej porze roku w przyrodzie. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach (np. szukają owoców i nasion wybranych roślin) oraz starają się udzielić odpowiedzi na proste pytania prowadzącego. Po zajęciach rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Zima w przyrodzie

Temat realizowany w sali dydaktycznej.

Zajęcia, podczas których dzieci dowiadują się jak przebiega zima w przyrodzie i co się dzieje z roślinami i zwierzętami o tej porze roku. Prowadzący rozmawia z dziećmi o dokarmianiu ptaków podczas zimy oraz opowiada o śladach i tropach zostawianych zimą przez zwierzęta. Podczas zajęć dzieci otrzymują kolorowanki oraz proste zadania do wykonania związane z tematem lekcji.


Przyroda moim domem

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Podczas zajęć dzieci obserwują przyrodę, używając do jej poznania zmysłów, takich jak: wzrok, słuch, dotyk i węch. Prowadzący pokazuje dzieciom piękno przyrody i mówi o tym jak wielką ma ona wartość. Dzieci dowiadują się, że są częścią przyrody i że należy ją chronić. Zajęcia mają na celu wzbudzenie w dzieciach pozytywnych emocji w stosunku do przyrody, w tym radości z odkrywania jej tajemnic.


Poznajemy rośliny chronione

Temat realizowany na terenie Ogrodu (w sezonie otwarcia Ogrodu) oraz w sali dydaktycznej (poza sezonem).

Zajęcia, podczas których dzieci zapoznawane są z tematyką roślin chronionych. Prowadzący wyjaśnia w jakim celu chroni się rośliny oraz pokazuje przykłady roślin chronionych. Dzieci dowiadują się czym jest ogród botaniczny i w jaki sposób można chronić przyrodę. Celem zajęć jest uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o przyrodę, w tym o świat roślin. Po zajęciach rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Wyczarowane z natury

Temat realizowany w sali dydaktycznej.

Zajęcia plastyczne dla najmłodszych, z wykorzystaniem materiału roślinnego i przy użyciu różnych technik plastycznych. Podczas zajęć prowadzący przedstawia dzieciom w formie prezentacji fotografie przyrodnicze. Dzieci zainspirowane pięknem przyrody wykonują prace plastyczne. Zajęcia mają na celu rozwój zdolności manualnych, a także rozwój wyobraźni i sfery emocjonalnej.


Wycieczka po Ogrodzie Botanicznym

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Spacer po Ogrodzie, łączący obserwację przyrody ze zwiedzaniem najbardziej atrakcyjnych dla dzieci zakątków Ogrodu. Prowadzący pokazuje dzieciom różne działy Ogrodu i opowiada o roślinach rosnących na ich terenie. Podczas spaceru po Ogrodzie dzieci obserwują przyrodę i odkrywają jej piękno.

Szkoła podstawowa klasy I - III

Wiosna w ogrodzie

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia terenowe, podczas których dzieci obserwują przyrodę i wspólnie z prowadzącym rozmawiają o zmianach zachodzących w świecie roślin i zwierząt w okresie trwania wiosny. Podczas spaceru po Ogrodzie dzieci poznają gatunki roślin charakterystyczne dla tej pory roku i dowiadują się o nich wielu ciekawostek. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy z rebusami i zagadkami związanymi z tematem lekcji.


Kolorowe lato w ogrodzie

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia terenowe prowadzone w okresie letnim. Dzieci odbywając spacer po Ogrodzie, odwiedzają jego najbardziej kolorowe zakątki. Prowadzący zajęcia pokazuje uczniom rośliny kwitnące, zwraca uwagę na ich barwę i zapach, nazwę i wybrane właściwości. Podczas spaceru po Ogrodzie dzieci obserwują przyrodę i starają się wspólnie z prowadzącym odpowiadać na wiele pytań dotyczących świata przyrody. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy z rebusami i zagadkami związanymi z tematem lekcji.


Jesień w ogrodzie

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia, podczas których dzieci spacerując po Ogrodzie obserwują oznaki jesieni. Prowadzący pokazuje uczniom rośliny, których kwitnienie i owocowanie przypada na tę porę roku, zwracając uwagę na ich kolory, kształty oraz inne cechy i właściwości. Wspólnie z dziećmi, w oparciu o poczynione obserwacje, rozmawia o zachodzących jesienią zmianach w przyrodzie. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy z rebusami i zagadkami związanymi z tematem lekcji.


Zima w przyrodzie

Temat realizowany w sali dydaktycznej.

Zajęcia, podczas których dzieci dowiadują się o tym jak przebiega zima w przyrodzie i co się dzieje z roślinami i zwierzętami o tej porze roku. Prowadzący rozmawia z uczniami o dokarmianiu ptaków podczas zimy oraz opowiada o śladach zostawianych zimą przez zwierzęta. Podczas zajęć dzieci otrzymują proste zadania do wykonania, związane z tematem lekcji.


Poznajemy rośliny chronione

Temat realizowany na terenie Ogrodu (w sezonie otwarcia Ogrodu) oraz w sali dydaktycznej (poza sezonem).

Zajęcia, podczas których dzieci zapoznawane są z tematyką roślin chronionych. Prowadzący rozmawia z dziećmi o powodach, celach i sposobach ochrony roślin oraz prezentuje niektóre gatunki roślin chronionych. Uczniowie dowiadują się jaką rolę pełni ogród botaniczny i jak na co dzień można chronić przyrodę. Celem zajęć jest ukształtowanie u dzieci odpowiedniej postawy, polegającej na świadomym rozumieniu potrzeby dbania o przyrodę, w tym o świat roślin. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy z rebusami i zagadkami związanymi z tematem lekcji.


Podziwiam i chronię przyrodę

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia terenowe, podczas których dzieci obserwują przyrodę, odkrywają jej piękno oraz rozmawiają z prowadzącym o tym jak wielką ma ona wartość. Uczniowie dowiadują się, że są częścią przyrody i że powinno się ją chronić. W trakcie trwania spaceru dzieci odkrywają różnorodność świata roślin i dowiadują się wielu ciekawostek z nią związanych. Zajęcia mają na celu wzbudzenie w dzieciach pozytywnych emocji w stosunku do przyrody, w tym radości z odkrywania jej tajemnic.


Poszukiwacz skarbów

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia kształtujące spostrzegawczość i zmysł orientacji w terenie oraz poszerzające u dzieci wiedzę ogólnoprzyrodniczą. Uczestnicy zajęć poszukują „Kamiennego Strażnika” strzegącego skarbu, idąc szlakiem wyznaczonym na mapce. W trakcie zajęć dzieci zatrzymują się przy różnych roślinach, o których opowiada prowadzący. Zajęcia stanowią połączenie zabawy z edukacją przyrodniczą.


Wyczarowane z natury

Temat realizowany w sali dydaktycznej.

Zajęcia, podczas których dzieci wykorzystując materiał roślinny i różne techniki twórcze, samodzielnie wykonują prace plastyczne. Podczas zajęć prowadzący przedstawia dzieciom w formie prezentacji fotografie przyrodnicze obrazujące piękno przyrody, które stanowią inspirację i natchnienie dla młodych artystów. Zajęcia mają na celu rozwój zdolności manualnych, a także rozwój wyobraźni i sfery emocjonalnej uczniów.


Pożyteczny świat roślin

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia terenowe zapoznające dzieci z rolą roślin w przyrodzie. Prowadzący omawia na przykładach funkcje pełnione przez rośliny oraz opowiada o wielu ciekawostkach związanych m.in. z ich wzrostem, rozmnażaniem, wyglądem i właściwościami leczniczymi. Dzieci obserwują różnorodność roślin i odkrywają ich piękno oraz dowiadują się jak ważne są one dla istnienia życia na Ziemi. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy z rebusami i zagadkami związanymi z tematem lekcji.


Wycieczka po Ogrodzie Botanicznym

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Spacer po Ogrodzie, łączący obserwację przyrody ze zwiedzaniem najbardziej atrakcyjnych dla dzieci zakątków Ogrodu. Prowadzący pokazuje dzieciom różne działy Ogrodu i opowiada o roślinach rosnących na ich terenie. Podczas spaceru po Ogrodzie uczestnicy zajęć obserwują przyrodę i odkrywają jej piękno.

Szkoła podstawowa klasy IV - VI

Wiosna w ogrodzie

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia terenowe, podczas których dzieci obserwują przyrodę i wspólnie z prowadzącym rozmawiają o zmianach zachodzących w świecie roślin i zwierząt w okresie trwania wiosny. Podczas spaceru po Ogrodzie dzieci poznają wiele gatunków roślin charakterystycznych dla tej pory roku oraz zdobywają interesujące informacje na ich temat. Razem z prowadzącym próbują też wyjaśniać różne zagadki i zjawiska przyrodnicze. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Kolorowe lato w ogrodzie

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Wycieczka po Ogrodzie, podczas której prowadzący opowiada o przyrodzie i pokazuje dzieciom gatunki roślin, których pełnia kwitnienia i wegetacji przypada na okres letni. Uczestnicy zajęć poznają wiele ciekawostek na temat obserwowanych roślin, zwiedzając poszczególne działy Ogrodu. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Jesień w ogrodzie

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia terenowe, podczas których dzieci obserwują oznaki jesieni oraz omawiają z prowadzącym zmiany zachodzące o tej porze roku w przyrodzie. Uczestnicy zajęć poznają różnorodność owoców i nasion, zdobywając o nich wiele interesujących informacji. Podczas lekcji dzieci oglądają także gatunki roślin, których kwiaty lub barwa liści są szczególnie atrakcyjne jesienią, a także próbują wyjaśnić różnorodne zjawiska zachodzące w przyrodzie o tej porze roku. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Jakie to drzewo?

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia zapoznające dzieci z podstawowymi gatunkami rodzimych drzew iglastych i liściastych. Podczas lekcji dzieci podchodzą do okazów poszczególnych gatunków drzew i obserwują ich charakterystyczne cechy. Prowadzący omawia z dziećmi kształt blaszki liściowej, kolor kory, sylwetkę drzewa oraz w zależności od pory roku wygląd pąków, kwiatostanów, owoców lub szyszek. Dzieci dowiadują się także wielu ciekawostek związanych z drzewami oraz poznają gatunki drzew objęte ochroną. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Jakie to zioło?

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia terenowe, podczas których prowadzący przybliża dzieciom świat roślin zielnych. Uczestnicy zajęć dowiadują się o właściwościach leczniczych wielu roślin oraz poznają pospolite gatunki chwastów. Dzieci oglądają i wąchają rośliny aromatyczne oraz dowiadują się o istnieniu roślin trujących. Prowadzący zwraca także uwagę na gatunki objęte ochroną. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Ciekawostki z życia roślin

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia zapoznające dzieci z tajnikami świata roślin. Prowadzący przedstawia dzieciom wiele ciekawostek związanych m.in. ze wzrostem, rozmnażaniem i odżywianiem się roślin. Dzieci poznają rośliny o interesującym wyglądzie, budowie i ciekawych właściwościach. Uczestnicy zajęć dowiadują się również o zastosowaniu roślin w życiu człowieka oraz ich roli w przyrodzie. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Żyjący ogród

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia przyrodnicze, stanowiące połączenie wiedzy botanicznej z zoologią i ochroną przyrody. Podczas spaceru w terenie dzieci obserwują rośliny i zwierzęta żyjące w Ogrodzie oraz dowiadują się wielu ciekawostek na ich temat. Prowadzący opowiada o przyrodzie jako o całości i podkreśla znaczenie istnienia różnych zależności między organizmami, w tym pomiędzy roślinami a zwierzętami. Uczestnicy zajęć dowiadują się również jakie cechy powinien mieć ogród przyjazny przyrodzie.


Młody geograf

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia ogólnoprzyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy z zakresu geografii. Podczas zajęć dzieci odwiedzają różne zakątki Ogrodu, w tym ścieżki dydaktyczne: „Czasoprzestrzeń przyrodnicza” oraz „Skały Ogrodu Botanicznego”. Prowadzący przedstawia poszczególne obiekty na ścieżkach i razem z uczestnikami zajęć omawia wiele zagadnień związanych m.in. z obrotowym i obiegowym ruchem Ziemi, procesami powstawania skał oraz pogodą. Podczas lekcji, dzieci uczą się także orientacji w terenie oraz posługiwania się mapą. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Jak chronić przyrodę?

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia terenowe poświęcone zagadnieniom ochrony przyrody. Podczas lekcji dzieci rozmawiają z prowadzącym o powodach, celach i sposobach ochrony przyrody. Prowadzący opowiada o gatunkach chronionych i zagrożonych wyginięciem, roli ogrodów botanicznych w ochronie różnorodności biologicznej oraz o istnieniu różnych form ochrony przyrody. Uczestnicy zajęć obserwują i odkrywają piękno przyrody oraz uświadamiają sobie potrzebę jej ochrony. Zajęcia mają na celu wzbudzenie w dzieciach pozytywnych emocji w stosunku do przyrody, radości z odkrywania jej tajemnic oraz świadomej potrzeby dbania o nią.


Przyroda i sztuka

Temat realizowany w sali dydaktycznej.

Zajęcia, w trakcie których dzieci samodzielnie wykonują prace plastyczne, używając do ich zrobienia materiału roślinnego. Prowadzący przedstawia dzieciom krótką prelekcję o inspiracji przyrodą w sztuce. Prezentuje również fotografie, ukazujące piękno przyrody. Uczestnicy zajęć po obejrzeniu prezentacji wykonują, za pomocą określonych technik plastycznych, własne prace. Zajęcia rozwijają zdolności manualne i wyobraźnię, pozwalają wyrazić emocje oraz uświadamiają, iż przyroda stanowi ogromną inspirację twórczą.


Odkrywamy świat za pomocą mikroskopu

Temat realizowany w sali dydaktycznej.

Zajęcia, podczas których dzieci uczą się jak korzystać z mikroskopu oraz poznają jego budowę. Uczestnicy zajęć samodzielnie wykonują preparat mikroskopowy oraz obserwują wybrane obiekty pod powiększeniem. Podczas lekcji dzieci rozwiązują wiele zadań związanych z tematem zajęć oraz wypełniają otrzymane karty pracy.


Wycieczka po Ogrodzie Botanicznym

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Spacer po Ogrodzie, łączący obserwację przyrody ze zwiedzaniem najbardziej atrakcyjnych dla dzieci zakątków Ogrodu. Prowadzący pokazuje dzieciom różne działy Ogrodu i opowiada o roślinach rosnących na ich terenie. Podczas spaceru po Ogrodzie dzieci obserwują przyrodę i odkrywają jej piękno.

Gimnazjum

Rośliny prawnie chronione

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia zapoznające uczniów z tematyką prawnej ochrony roślin. Podczas lekcji w terenie młodzież dowiaduje się o głównych powodach zagrożenia rodzimej flory oraz o sposobach jej ochrony. W trakcie spaceru po Ogrodzie prowadzący prezentuje gatunki podlegające ochronie ścisłej lub częściowej, przedstawia wiele ciekawostek na ich temat oraz zwraca uwagę na motywy ich ochrony. Uczniowie dowiadują się o istnieniu różnych form ochrony przyrody oraz poznają sposoby ochrony roślin poza miejscem ich występowania. Pod koniec zajęć młodzież otrzymuje karty pracy związane z tematem lekcji.


Przystosowanie roślin do różnych siedlisk

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia terenowe, podczas których młodzież poznaje gatunki roślin charakterystyczne dla różnych siedlisk, takich jak np.: staw, łąka, las, zbocza gór oraz miejsca o różnej wilgotności i nasłonecznieniu. Uczestnicy zajęć dowiadują się o wpływie środowiska abiotycznego na rośliny oraz poznają przystosowania roślin do różnych warunków siedliskowych, przejawiające się w ich biologii oraz budowie morfologicznej.


Świat mszaków i paprotników

Temat realizowany w sali dydaktycznej.

Zajęcia stanowiące kompendium wiedzy o cyklach życiowych mszaków i paprotników. Podczas lekcji młodzież poznaje przedstawicieli omawianych grup i ogląda wybrane okazy roślin. Prowadzący omawia poszczególne zagadnienia z zakresu budowy, rozmnażania, systematyki oraz siedlisk życia mszaków i paprotników, uwzględniając również tematykę ochrony gatunkowej tychże roślin. Uczestnicy zajęć samodzielnie wykonują preparaty i oglądają je pod powiększeniem. Pod koniec lekcji młodzież wypełnia karty pracy, stanowiące podsumowanie zajęć.


Przegląd roślin nagozalążkowych i okrytozalążkowych

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia terenowe zapoznające młodzież z przedstawicielami roślin nago- i okrytozalążkowych. Podczas lekcji w terenie prowadzący przedstawia uczestnikom różne gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych, omawiając ich budowę, przynależność systematyczną oraz różne ciekawostki z nimi związane. Młodzież dowiaduje się o cechach różniących rośliny nago- i okrytozalążkowe oraz poznaje różne rodzaje nasion, owoców, liści i kwiatostanów. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Różnorodność świata roślin

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia terenowe zapoznające młodzież z bogactwem i różnorodnością świata roślin, począwszy od niewielkich roślin zarodnikowych i zielnych do okazałych drzew i krzewów. Prowadzący przedstawia różne okazy botaniczne, interesujące pod względem budowy, biologii i posiadanych właściwości. Uczestnicy zajęć dowiadują się również o znaczeniu różnorodności biologicznej oraz o potrzebie jej zachowania i ochrony.


Zioła i rośliny aromatyczne

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia terenowe, podczas których prowadzący omawia właściwości lecznicze wielu gatunków roślin, a także zapoznaje młodzież z roślinami aromatycznymi, przyprawowymi i przemysłowymi. Uczestnicy zajęć oglądają omawiane rośliny w terenie, poznając ich wygląd, zapach oraz inne charakterystyczne cechy. Młodzież zgłębia również wiedzę o roślinach posiadających właściwości trujące, a także o gatunkach podlegających ochronie prawnej.


Znaczenie roślin w przyrodzie i życiu człowieka

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia, w trakcie których uczniowie poznają rośliny znajdujące różnorodne zastosowanie w życiu człowieka (np. jako lekarstwo, pożywienie, materiał do wytwarzania wielu przedmiotów) oraz w funkcjonowaniu całej biosfery. Poprzez zdobytą wiedzę i poczynione podczas wycieczki obserwacje, uczestnicy samodzielnie wyciągają wnioski dotyczące roli roślin w przyrodzie i życiu ludzi. Pod koniec zajęć młodzież otrzymuje karty pracy związane z tematem lekcji.


Rozpoznawanie rodzimych gatunków drzew i krzewów

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia, podczas których młodzież uczy się rozpoznawania gatunków drzew i krzewów występujących dziko na terenie Polski. W trakcie lekcji prowadzący zwraca uwagę na różne cechy diagnostyczne drzew i krzewów, na które warto zwrócić uwagę podczas ich oznaczania (np. kształt i faktura blaszki liściowej, wygląd kory, pąków, kwiatostanów, owoców, nasion itp.). Uczniowie dowiadują się wielu ciekawostek związanych z omawianymi roślinami oraz poznają siedliska występowania poszczególnych gatunków.


Żyjący ogród

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia zapoznające młodzież z florą i fauną Ogrodu, w kontekście wzajemnych powiązań między przedstawicielami obu królestw. Prowadzący opowiada o różnych grupach zwierząt (np. o owadach), stanowiących integralną część każdego ogrodu. Młodzież dowiaduje się o istnieniu wielu sieci zależności pomiędzy roślinami a zwierzętami, których zachowanie jest niezbędne dla przetrwania życia na Ziemi. Uczniowie poznają również cechy ogrodu przyjaznego dla roślin i zwierząt. Pod koniec zajęć uczestnicy otrzymują karty pracy związane z tematem lekcji.


Przyroda i sztuka

Temat realizowany w sali dydaktycznej.

Zajęcia plastyczne poprzedzone krótką prelekcją na temat inspiracji przyrodą w sztuce i życiu człowieka. Podczas lekcji młodzież wykonuje prace plastyczne, wykorzystując materiał roślinny i posługując się technikami twórczymi wskazanymi przez prowadzącego. Zajęcia rozwijają u uczniów zdolności manualne oraz pokazują wzajemne przenikanie się przyrody z różnymi dziedzinami życia człowieka.


Wycieczka po Ogrodzie Botanicznym

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Podczas wycieczki młodzież odwiedza poszczególne działy Ogrodu i poznaje prezentowane w nich kolekcje roślinne. Prowadzący opowiada o roli, historii i sposobie funkcjonowania Ogrodu Botanicznego oraz przedstawia wiele interesujących okazów roślin.

Szkoła średnia

Rozpoznawanie rodzimych gatunków drzew i krzewów

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia terenowe, podczas których młodzież uczy się rozpoznawania drzew i krzewów na podstawie różnych cech diagnostycznych, na które zwraca uwagę prowadzący. Uczniowie poznają fachowe terminy botaniczne, pomocne przy opisywaniu wyglądu rośliny oraz uczą się korzystania z klucza do oznaczania drzew i krzewów. Młodzież poznaje wiele ciekawostek na temat oglądanych w terenie roślin, dotyczących m.in. ich: biologii, siedlisk występowania, zastosowania w życiu człowieka oraz ochrony gatunkowej. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Rozpoznawanie pospolitych roślin zielnych

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia zapoznające uczniów z gatunkami roślin zielnych, spotykanymi na co dzień na trawnikach, przydrożach, łąkach oraz innych często odwiedzanych miejscach. Młodzież dowiaduje się wielu ciekawostek na temat pospolitych, nierzadko deptanych po drodze „chwastów”, posiadających bardzo interesujące właściwości. Podczas zajęć prowadzący opowiada także o zasadach tworzenia zielnika oraz porusza tematykę związaną z prawną ochroną roślin zielnych. Pod koniec zajęć uczestnicy otrzymują karty pracy związane z tematem lekcji.


Rośliny nago- i okrytozalążkowe

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia stanowiące przegląd gatunków dwóch głównych gromad roślin nasiennych, tj. nagozalążkowych i okrytozalążkowych. Prowadzący na wybranych przykładach prezentuje cechy obu grup, porównując je nawzajem. Młodzież dowiaduje się o szczegółach w budowie kwiatów, drewna, liści, owoców i nasion oglądanych roślin oraz zdobywa wiedzę dotyczącą specyfiki rozmnażania się omawianych gromad. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Owady wodne i lądowe

Temat realizowany na w sali dydaktycznej.

Zajęcia prowadzone w formie interesującego wykładu, stanowiącego kompendium podstawowej wiedzy z zakresu entomologii. Prowadzący omawia poszczególne zagadnienia związane z budową morfologiczną i anatomiczną owadów, sposobem ich rozmnażania się, rozwojem osobniczym oraz rolą jaką pełnią w przyrodzie. Młodzież poznaje różnorodność świata owadów i dowiaduje się wielu ciekawostek na temat omawianych gatunków. Po zakończeniu prezentacji uczniowie oglądają film związany z tematyką zajęć.


Rośliny rożnych siedlisk

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia, podczas których młodzież poznaje gatunki roślin rosnące na różnych siedliskach, takich jak np.: wilgotna łąka, staw, skaliste zbocze, las i inne. Prowadzący przedstawia charakterystykę wybranych siedlisk, omawiając m.in. ich skład gatunkowy oraz warunki abiotyczne. Uczestnicy zajęć poznają wiele interesujących przystosowań roślin do środowiska w jakim żyją. Młodzież zdobywa także wiedzę na temat kilku typów zbiorowisk roślinnych oraz dowiaduje się czym jest fitosocjologia. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Świat mszaków i paprotników

Temat realizowany w sali dydaktycznej.

Zajęcia, podczas których uczniowie utrwalają i poszerzają swoją wiedzę na temat mszaków i paprotników, aktywnie uczestnicząc w lekcji. Prowadzący wraz z młodzieżą omawia przebieg rozmnażania się u poszczególnych grup systematycznych. Uczniowie poznają szczegóły budowy morfologicznej wybranych gatunków, obserwując makro- i mikroskopowo okazy żywych lub zasuszonych roślin. Podczas zajęć poruszane są także zagadnienia związane z prawną ochroną roślin, z siedliskami występowania omawianych gatunków oraz z rolą mszaków i paprotników w przyrodzie. W trakcie lekcji młodzież rozwiązuje liczne zadania, wchodzące w skład kart pracy.


Charakterystyka najważniejszych rodzin botanicznych

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia, podczas których młodzież poznaje kilkanaście różnych rodzin botanicznych wraz z ich przedstawicielami. Prowadzący opowiada o charakterystycznych dla danej rodziny cechach budowy liści, łodygi, kwiatów, owoców itp. oraz o innych właściwościach stanowiących o odrębności danej rodziny. Młodzież utrwala i poszerza wiedzę z zakresu podziału systematycznego roślin oraz dowiaduje się wielu ciekawostek na temat obserwowanych gatunków. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Ogród botaniczny jako ostoja bioróżnorodności

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia, podczas których młodzież dowiaduje się o roli, jaką pełnią ogrody botaniczne w ochronie różnorodności biologicznej oraz o sposobach jej zachowania. Prowadzący przedstawia tematykę ochrony roślin i siedlisk rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem oraz prezentuje wybrane gatunki w terenie. Uczniowie poznają formy ochrony przyrody funkcjonujące w Polsce, dowiadują się o istnieniu ochrony in situ i ex situ oraz przekonują się, że Ogród to także azyl dla wielu gatunków zwierząt.


Zioła i rośliny aromatyczne

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Zajęcia stanowiące przegląd gatunków roślin posiadających właściwości lecznicze, w tym roślin wyróżniających się intensywnym zapachem. Prowadzący prezentuje liczne gatunki, omawia ich zastosowanie w ziołolecznictwie oraz przedstawia interesujące informacje na temat ich występowania, pochodzenia ich nazw oraz legend z nimi związanych. Młodzież dowiaduje się o sposobach przygotowywania ziołowych preparatów, a także zapoznaje się z tematyką roślin chronionych i trujących. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy związane z tematem lekcji.


Amatorskie rozmnażanie roślin doniczkowych

Temat realizowany w sali dydaktycznej.

Zajęcia stanowiące połączenie wykładu z praktycznym pokazem rozmnażania roślin. W pierwszej części lekcji ma miejsce krótka prezentacja na temat typów rozmnażania się roślin należących do różnych grup systematycznych. Po prelekcji prowadzący opowiada o sposobach amatorskiego rozmnażania roślin doniczkowych, w oparciu o wybrane gatunki. Młodzież dowiaduje się m.in. jak prawidłowo wykonywać sadzonki, czym są odrośla, odrosty i rozłogi oraz jak łatwo rozmnożyć paprocie. W końcowej części zajęć uczniowie poznają tajniki rozmnażania in vitro.


Wycieczka po Ogrodzie Botanicznym

Temat realizowany na terenie Ogrodu.

Podczas wycieczki młodzież odwiedza poszczególne działy Ogrodu i poznaje prezentowane w nich kolekcje roślinne. Prowadzący opowiada o roli, historii i sposobie funkcjonowania Ogrodu Botanicznego oraz przedstawia wiele interesujących okazów roślin.

Warsztaty w Skansenie Roślinnym

NASZ CHLEB POWSZEDNI

Zajęcia terenowo-warsztatowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat, obrazujące uczniom rolę jaką pełnią rośliny zbożowe w gospodarstwie wiejskim. Uczestnicy zajęć uczą się rozpoznawania podstawowych gatunków zbóż, poznają ich właściwości i produkty, które można z nich otrzymać (np. mąka, kasze, otręby), porównują kształty i faktury nasion różnych roślin zbożowych w powiększeniu. Podczas zajęć odbywa się mielenie ziarna na mąkę.


DZIKIE JEST DOBRE

Zajęcia terenowo-warsztatowe dla młodzieży w wieku 10 – 18 lat, uświadamiające uczniom, iż znaczna część dziko rosnących roślin, również tych nazywanych obecnie chwastami, dawniej wykorzystywana była w kuchni jako źródło zdrowych i pełnowartościowych pokarmów. Podczas wizyty w Skansenie uczestnicy poznają podstawowe dzikie rośliny jadalne, takie jak np.: babka zwyczajna, gwiazdnica pospolita, podagrycznik pospolity, pokrzywa zwyczajna, komosa biała, mniszek lekarski.


O ZASŁUGACH MAŁEJ PSZCZOŁY

Zajęcia terenowo-warsztatowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat  przybliżające uczniom życie pszczelej rodziny i ukazujące rolę jaką pełnią pszczoły w przyrodzie i gospodarce człowieka. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe rośliny miododajne, dowiadują się jakie funkcje pełnią poszczególne kasty pszczół w ulu, uczą się o ich budowie, w tym o przystosowaniach do zbierania nektaru i pyłku. Dowiadują się także o czynnikach zagrażających pasiekom i dzikim gatunkom pszczół oraz o konieczności ich ochrony.


APTEKA NA ŁĄCE I W OGRODZIE

Zajęcia terenowo-warsztatowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat, na których uczniowie poznają podstawowe rośliny zielarskie wykorzystywane dawniej w medycynie ludowej, takie jak np.: mięta, tymianek, majeranek, nagietek, krwawnik czy mydlnica. Uczestnicy dowiadują się, które części roślin wykorzystywane były do celów leczniczych i jak sporządzano z nich preparaty ziołowe. Pod opieką osoby prowadzącej zajęcia dzieci sporządzają własne wyroby zielarskie, które stanowić będą miłą pamiątkę z warsztatów.


OGRÓD KWIECIEM MALOWANY

Zajęcia terenowo-warsztatowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat, w trakcie których uczniowie poznają funkcje przyrodnicze i znaczenie tradycyjnych wiejskich ogródków oraz uczą się podstawowych zasad ich tworzenia. Celem zajęć jest zwrócenie uwagi uczestników na malowniczość i różnorodność uprawianych w przedogródku roślin. Uczniowie próbują także odnaleźć bytujące w nim zwierzęta. W ramach zajęć uczestnicy wykonują kwiaty z kolorowego papieru i próbują swoich sił w projektowaniu własnego przedogródka.


ROŚLINNI SPRZYMIERZEŃCY NASZEGO OGRODU

Zajęcia terenowo-warsztatowe dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat,  podczas których uczestnicy dowiadują się jak w naturalny sposób chronić uprawy  i zdrowie, ograniczając używanie chemicznych środków ochrony roślin. Uczniowie poznają mało znane właściwości takich gatunków jak np.: pokrzywa zwyczajna, skrzyp polny, bylica piołun, krwawnik pospolity, cebula zwyczajna, czosnek pospolity. W trakcie warsztatów młodzież próbuje swoich sił w samodzielnym sporządzeniu prostych, ekologicznych preparatów roślinnych.


KOLORY MOJEGO UBRANIA

Zajęcia terenowo-warsztatowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat,  przybliżające uczestnikom tajniki naturalnego farbowania tkanin przy użyciu barwników roślinnych. Uczniowie poznają podstawowe gatunki roślin wykorzystywane dawniej do produkcji barwników, dowiadują się jak farbowano dawniej, a jak robi się to dzisiaj. Prowadzący pokazuje jak przygotowuje się roztwór barwierski, a następnie uczestnicy sami próbują swoich sił w farbowaniu tkanin.


EKOLOGIA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

Zajęcia terenowo-warsztatowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat. Zajęcia ukazują funkcjonowanie dawnego gospodarstwa. Uczestnicy zajęć uczą się jak wykorzystywano i szanowano dary natury w wiejskich obejściach, w których nic się nie marnowało i wszystko miało swoje przeznaczenie. Uczniowie dowiadują się co to jest kompost i jak można go zrobić, poznają do czego można wykorzystać niektóre rośliny pospolicie nazywane chwastami. Na przykładzie zbóż dzieci i młodzież poznają wielorakie wykorzystanie poszczególnych części roślin użytkowych.


OPOWIEŚCI O PRZYRODZIE W DREWNIANEJ ZAGRODZIE

Zajęcia terenowe dla dzieci w wieku 5 – 13 lat, ukazujące uczniom piękno wiejskiej zagrody i życia w zgodzie z naturą. Zajęcia zwracają uwagę na potrzebę poszanowania przyrody, oszczędnego wykorzystywania jej zasobów, dbania o dzikie zwierzęta i rośliny, jak również o to, co niesie ze sobą nasza tradycja i kultura. Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się m.in. jak pomóc ptakom założyć gniazda, jak dokarmiać je zimą, dlaczego trzeba ratować trzmiele oraz dlaczego niektóre gatunki roślin i zwierząt giną. Podczas zajęć dzieci własnoręcznie wykonają domki dla owadów.


OD WŁÓKIENKA DO GIEZEŁKA

Zajęcia terenowo-warsztatowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat, ukazujące uczniom z czego się składa i w jaki sposób powstaje tkanina z włókien naturalnych. Uczestnicy zajęć poznają podstawowe gatunki roślin włóknodajnych, odkryją też największą tajemnicę pospolitej pokrzywy. Wśród eksponatów zgromadzonych w zabytkowej chałupie pokazane zostaną dawne narzędzia służące do pozyskiwania włókien i do tkania płócien. Uczniowie zapoznają się z kolejnymi etapami wytwarzania lnianej tkaniny sami w nich uczestnicząc.


OLEJE ZNANE I MNIEJ ZNANE

Zajęcia terenowo-warsztatowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat, na których uczniowie poznają podstawowe rośliny olejodajne wykorzystywane w dawnych gospodarstwach oraz współcześnie. Uczestnicy zajęć zdobywają również ciekawe informacje o właściwościach tłuszczy roślinnych i ich znaczeniu dla człowieka, a podczas warsztatów mają okazję aby własnoręcznie tłoczyć olej z nasion roślin olejodajnych.


Z DREWNA WYSTRUGANE

Zajęcia terenowo-warsztatowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5 – 18 lat, w trakcie których uczniowie uświadamiają sobie, jak życie naszych przodków zależne było od natury i jak ściśle było z nią związane. Podczas zwiedzania zabytkowej chałupy uczestnicy poznają różne narzędzia i sprzęty wytwarzane przez rzemieślników, wykorzystywane dawniej w gospodarstwach domowych. Uczniowie zdobywają też ciekawe informacje o różnych gatunkach drzew i właściwościach ich drewna. Na zakończenie zajęć każdy uczeń wykona własny ornament roślinny.


Na wszystkie zajęcia warsztatowe prowadzone na terenie Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem tel. 42 688 44 20 (pn.- pt. w godz. 7-15).

Program edukacyjny realizowany jest w ramach zadania „Budowa bazy edukacji przyrodniczej - Skansenu Roślinnego w Ogrodzie Botanicznym” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Na wycieczki z przewodnikiem, zajęcia terenowe i warsztatowe w Ogrodzie Botanicznym oraz Skansenie roślinnym obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 42 688 44 20 (pn-pt. 7.00-15.00).

Koszt wycieczki 1 grupy z przewodnikiem (max. 30 osób) lub warsztatów to 40 zł + bilety wstępu do Ogrodu w cenie: bilety ulgowe – 3zł, normalne – 6 zł.

W przypadku wycieczki do Ogrodu Botanicznego bez przewodnika ( samodzielnie) nie trzeba wcześniej rezerwować terminu, wystarczy przy wejściu do Ogrodu zakupić bilety wstępu.

Oferta edukacyjna Palmiarni Ogrodu Botanicznego

Przedszkole

Znane i nieznane egzotyczne rośliny jadalne

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z roślinami, których owoce, liście, kwiaty i inne elementy są przez człowieka wykorzystywane w żywieniu. W czasie spaceru po Palmiarni, dzieci mają za zadanie odszukać znane im owoce. Przy wszystkich prezentowanych podczas zajęć roślinach prowadzona jest krótka pogadanka. Pod koniec zajęć dzieci otrzymują karty pracy. Ich zadaniem jest pokolorowanie rysunków poznanych na zajęciach owoców.


Przedziwny świat roślin

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

Celem zajęć jest przedstawienie dzieciom jak przedziwnie i różnorodnie mogą być zbudowane rośliny. W czasie zajęć dzieci poznają podstawy budowy roślin oraz przykłady różnorodnych przystosowań do warunków środowiska. Pod koniec zajęć dzieci otrzymują karty pracy. Ich zadaniem jest pokolorowanie rysunków poznanych na zajęciach osobliwych roślin (kaktus, palma daktylowa, dzbanecznik i inne).


Kolorowy świat tropików

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z mnogością barw, jakie mogą napotkać poznając świat roślin tropikalnych. W czasie spaceru po Palmiarni dzieci mają za zadanie zaobserwować najbarwniejsze i najbardziej niezwykłe kwiaty, owoce, liście. Dowiadują się, dlaczego rośliny wykształcają kolorowe pędy. Po zakończonych zajęciach dzieci otrzymują karty pracy, w których kolorują poznane rośliny.


Zielona zima

Temat realizowany na terenie Palmiarni w czasie zimy.

W czasie wędrówki po Palmiarni zwracana jest uwaga dzieci na to, że choć w Polsce zimą wegetacja zanika, to jednak w wielu miejscach na ziemi zjawisko to nie występuje. Wprowadzona zostaje tematyka strefowości klimatu i roślinności na Ziemi.


Zwiedzanie Palmiarni z przewodnikiem

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

W trakcie wspólnego spaceru z przewodnikiem, dzieci poznają historię Palmiarni oraz najważniejsze elementy kolekcji roślin szklarniowych. Przewodnik prezentuje rośliny egzotyczne pochodzące z różnych części świata, rośliny w danym momencie kwitnące, owocujące, a także cechujące się swoistymi, często niezwykłymi przystosowaniami. Prezentowane są również przykłady zastosowań tych roślin przez człowieka.

Szkoła podstawowa klasy I - III

Osobliwości świata roślin

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

W czasie zajęć dzieci zapoznają się z najbardziej niezwykłymi roślinami znajdującymi się w kolekcji Palmiarni (m.in.: palma daktylowa, palma kokosowa, ruszczyk, bananowiec, eukaliptus, cykas, rosiczka, kaktusy). Prowadzący zwraca uwagę dzieci na różnorodne przystosowania roślin do warunków siedliskowych. W trakcie zajęć dzieci wypełniają karty pracy. Zajęcia kończy wspólne odczytanie najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.


Znane i nieznane egzotyczne rośliny jadalne

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z roślinami, których owoce, liście, kwiaty i inne elementy są przez człowieka wykorzystywane w żywieniu. W czasie spaceru po Palmiarni, dzieci mają za zadanie odszukać znane im owoce. Przy wszystkich prezentowanych podczas zajęć roślinach prowadzona jest krótka pogadanka. Pod koniec zajęć dzieci otrzymują karty pracy. Ich zadaniem jest pokolorowanie i podpisanie rysunków poznanych na zajęciach roślin.


Zwiedzanie Palmiarni z przewodnikiem

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

W trakcie wspólnego spaceru z przewodnikiem, dzieci poznają historię Palmiarni oraz najważniejsze elementy kolekcji roślin szklarniowych. Przewodnik prezentuje rośliny egzotyczne pochodzące z różnych części świata, rośliny w danym momencie kwitnące, owocujące, a także cechujące się swoistymi, często niezwykłymi przystosowaniami. Prezentowane są również przykłady zastosowań tych roślin przez człowieka.

Szkoła podstawowa klasy IV - VI

Osobliwości świata roślin

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

W czasie zajęć dzieci zapoznają się z najbardziej niezwykłymi roślinami znajdującymi się w kolekcji Palmiarni (m.in.: palma daktylowa, palma kokosowa, płaskla łosioroga, ruszczyk, bananowiec, eukaliptus, cykas, rosiczka, kaktusy). Prowadzący zwraca uwagę dzieci na różnorodne przystosowania roślin do warunków siedliskowych. W trakcie zajęć dzieci wypełniają karty pracy. Zajęcia kończy wspólne odczytanie najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.


Znane i nieznane egzotyczne rośliny jadalne

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z roślinami, których owoce, liście, kwiaty i inne elementy są przez człowieka wykorzystywane w żywieniu. W czasie spaceru po Palmiarni, dzieci mają za zadanie odszukać znane im owoce. Przy wszystkich omawianych podczas zajęć roślinach prowadzona jest krótka pogadanka. W trakcie zajęć dzieci wypełniają karty pracy. Zajęcia kończy wspólne odczytanie najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.


Strefy roślinne kuli ziemskiej

Temat realizowany na terenie Palmiarni (przewidziany dla uczniów klas VI).

Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi stref klimatyczno-roślinnych Ziemi. Na zajęciach uczniowie mogą osobiście doświadczyć, jakie warunki termiczne i wilgotnościowe panują w strefie okołorównikowej, podzwrotnikowej i zwrotnikowej. W czasie spaceru po Palmiarni dzieci poznają przedstawicieli świata roślin omawianych stref klimatycznych. Prowadzący wskazuje liczne przystosowania roślin do wzrostu w danej strefie. W trakcie zajęć dzieci wypełniają karty pracy. Zajęcia kończy wspólne odczytanie najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.


Przyrodnicze skarby Ogródka Dydaktycznego

Temat realizowany na terenie Ogródka Dydaktycznego w sezonie letnim.

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z historią Ogródka Dydaktycznego (m. in.: nawiązanie do historii Łodzi i Puszczy Łódzkiej); wyjaśnienie przyczyn ukształtowania się w nim specyficznego mikroklimatu, sprzyjającego uprawie cennych i wrażliwych gatunków roślin; prezentacja najbardziej interesujących gatunków drzew i krzewów zgromadzonych w Ogródku Dydaktycznym. W trakcie zajęć dzieci wypełniają karty pracy. Zajęcia są podsumowane wspólnym odczytaniem najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.


Zwiedzanie Palmiarni z przewodnikiem

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

W trakcie wspólnego spaceru z przewodnikiem, dzieci poznają historię Palmiarni oraz najważniejsze elementy kolekcji roślin szklarniowych. Przewodnik prezentuje rośliny egzotyczne pochodzące z różnych części świata, rośliny w danym momencie kwitnące, owocujące, a także cechujące się swoistymi, często niezwykłymi przystosowaniami. Prezentowane są również przykłady zastosowań tych roślin przez człowieka.

Gimnazjum

Rośliny użytkowe tropików

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

Celem zajęć jest prezentacja najważniejszych subtropikalnych i tropikalnych roślin użytkowych, określenie ich pochodzenia i cech charakterystycznych; wskazanie roślin użytkowych z różnych grup (m.in.: rośliny oleiste, włóknodajne, owocowe, przyprawowe, cukrodajne, używki); omówienie znaczenia wymienionych roślin użytkowych w życiu i gospodarce człowieka. W czasie spaceru po Palmiarni młodzież poznaje rośliny jadalne i uprawiane na potrzeby przemysłu, pochodzące z różnych części świata (m. in.: cynamonowiec, kawa, bawełna, rozmaryn, daktylowiec, herbata, bananowiec). W trakcie zajęć młodzież wypełnia karty pracy. Zajęcia kończy wspólne odczytanie najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.


Strefy roślinne kuli ziemskiej

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

Celem zajęć jest usystematyzowanie wiedzy na  temat stref klimatyczno-roślinnych Ziemi. Na zajęciach młodzież osobiście doświadcza, jakie warunki termiczne i wilgotnościowe panują w strefie okołorównikowej, podzwrotnikowej i zwrotnikowej. W czasie spaceru po Palmiarni młodzież poznaje przedstawicieli świata roślin omawianych stref. Prowadzący wskazuje liczne przystosowania roślin do wzrostu w danej strefie. W trakcie zajęć młodzież wypełnia karty pracy. Zajęcia kończy wspólne odczytanie najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.


Osobliwości świata roślin

Temat realizowany na terenie Palmiarni. 

W czasie zajęć młodzież zapoznaje się z najbardziej niezwykłymi roślinami znajdującymi się w kolekcji Palmiarni (m.in:. palma daktylowa, palma kokosowa, bananowiec, eukaliptus, sagowce, rosiczki, kaktusy, storczyki, bromelie). Prowadzący zwraca uwagę na różnorodne przystosowania roślin do warunków siedliskowych (sukulenty, kserofity, hydrofity, higrofity, epifity, rośliny owadożerne). W trakcie zajęć młodzież wypełnia karty pracy. Zajęcia kończy wspólne odczytanie najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy oraz krótki quiz.


Kolekcje roślin egzotycznych w Palmiarni

Temat realizowany na terenie Palmiarni. 

Celem zajęć jest omówienie roli ogrodów botanicznych i palmiarni w gromadzeniu roślin i poznawaniu bogactwa przyrodniczego świata, wyjaśnienie znaczenia ogrodów botanicznych i palmiarni w ochronie różnorodności biologicznej świata (gatunki zagrożone wyginięciem, gatunki chronione, badania naukowe, reintrodukcja gatunków, konwencja CITES), prezentacja podstawowych grup roślin kolekcjonowanych w Palmiarni. W trakcie zajęć młodzież wypełnia karty pracy. Zajęcia kończy wspólne odczytanie najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy oraz krótki quiz.


Przyrodnicze skarby Ogródka Dydaktycznego

Temat realizowany na terenie Ogródka Dydaktycznego w sezonie letnim.

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z historią Ogródka Dydaktycznego (nawiązanie do historii Łodzi i Puszczy Łódzkiej); wyjaśnienie przyczyn ukształtowania się w nim specyficznego mikroklimatu, sprzyjającego uprawie cennych i wrażliwych gatunków roślin; prezentacja najbardziej interesujących gatunków drzew i krzewów zgromadzonych w Ogródku Dydaktycznym. W trakcie zajęć młodzież wypełnia karty pracy. Zajęcia są podsumowane wspólnym odczytaniem najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.


Zwiedzanie Palmiarni z przewodnikiem

Temat realizowany na terenie Palmiarni.
W trakcie wspólnego spaceru z przewodnikiem, dzieci poznają historię Palmiarni oraz najważniejsze elementy kolekcji roślin szklarniowych. Przewodnik prezentuje rośliny egzotyczne pochodzące z różnych części świata, rośliny w danym momencie kwitnące, owocujące, a także cechujące się swoistymi, często niezwykłymi przystosowaniami. Prezentowane są również przykłady zastosowań tych roślin przez człowieka.

Szkoła średnia

Funkcjonowanie organizmu roślinnego

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

Celem zajęć jest powtórzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat funkcji poszczególnych części roślin (łodyga, korzeń, liście, kwiat, owoc) oraz przeobrażeń związanych z przystosowaniem do warunków siedliskowych. Uczestnicy zajęć pracują w grupach. Poznają przykłady kolejnych przystosowań na konkretnych okazach roślin egzotycznych. W trakcie zajęć młodzież wypełnia karty pracy. Zajęcia są podsumowane wspólnym odczytaniem najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.


Przystosowanie - jedyna szansa na przeżycie

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat budowy roślin i przystosowań wynikających z potrzeby dostosowania się do panujących warunków siedliskowych. W trakcie zajęć omówione są typy środowisk oraz rodzaje siedlisk, w jakich mogą występować rośliny. Charakteryzowane są w oparciu o żywy materiał roślinny podstawowe grupy ekologiczne roślin: wodne (hydrofity), wilgociolubne (higrofity), znoszące niedobór wody (kserofity), światłolubne (heliofity) oraz cieniolubne (skiofity), pnącza, epifity, rośliny mięsożerne, rośliny cudzożywne. Przedstawione są przekształcenia ewolucyjne korzenia oraz pędu na wybranych przykładach roślin egzotycznych. W trakcie zajęć młodzież wypełnia karty pracy. Zajęcia są podsumowane wspólnym odczytaniem najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.


Tajemniczy świat storczyków

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

Celem zajęć jest przybliżenie pięknej i tajemniczej zarazem grupy roślin należących do najliczniejszej w gatunki rodziny storczykowatych. W czasie zajęć młodzież poznaje podstawowe zagadnieniami odnośnie budowy i specyfiki rozmnażania storczyków, zdobywa także najistotniejsze wiadomości związane z domową uprawą tychże roślin, a przede wszystkim poznaje przedstawicieli tej grupy flory w kolekcji Palmiarni. Prowadzący omawia występowanie storczyków na kuli ziemskiej oraz nakreśla przyczyny zagrożenia i problematykę ochrony storczyków dziko występujących. W trakcie zajęć młodzież wypełnia karty pracy. Zajęcia są podsumowane wspólnym odczytaniem najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.


Kaktusy i inne sukulenty

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

Celem zajęć jest przybliżenie grupy roślin doskonale przystosowanych do życia w warunkach pustynnych. W czasie zajęć młodzież poznaje podstawowe zagadnienia odnośnie budowy i ekologii sukulentów, a także zdobywa najistotniejsze wiadomości związane z domową uprawą tychże roślin. Prowadzący omawia występowanie sukulentów na kuli ziemskiej oraz prezentuje przedstawicieli zgromadzonych w kolekcji Palmiarni. W trakcie zajęć młodzież wypełnia karty pracy. Zajęcia są podsumowane wspólnym odczytaniem najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.


Strefy roślinne kuli ziemskiej

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

Celem zajęć jest przypomnienie i usystematyzowanie wiadomości na temat istniejących na Ziemi stref klimatyczno-roślinnych oraz wyjaśnienie wpływu mórz i oceanów na rozkład stref roślinnych kuli ziemskiej. Na zajęciach młodzież osobiście doświadcza, jakie warunki termiczne i wilgotnościowe panują w strefie okołorównikowej, podzwrotnikowej i zwrotnikowej. W czasie spaceru po Palmiarni młodzież poznaje przedstawicieli świata roślin omawianych stref. Prowadzący wskazuje liczne przystosowania roślin do wzrostu w danej strefie. W trakcie zajęć młodzież wypełnia karty pracy. Zajęcia kończy wspólne odczytanie najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.


Kolekcje roślin egzotycznych w Palmiarni

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

Celem zajęć jest omówienie roli ogrodów botanicznych i palmiarni w gromadzeniu roślin i poznawaniu bogactwa przyrodniczego świata, wyjaśnienie znaczenia ogrodów botanicznych i palmiarni w ochronie różnorodności biologicznej świata (gatunki zagrożone wyginięciem, gatunki chronione, badania naukowe, reintrodukcja gatunków, konwencja CITES), prezentacja podstawowych grup roślin kolekcjonowanych w Palmiarni. W trakcie zajęć młodzież wypełnia karty pracy. Zajęcia kończy wspólne odczytanie najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy oraz krótki quiz.


Rośliny użytkowe tropików

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

Celem zajęć jest prezentacja najważniejszych subtropikalnych i tropikalnych roślin użytkowych, określenie ich pochodzenia i cech charakterystycznych; wskazanie roślin użytkowych z różnych grup (m.in.: rośliny oleiste, włóknodajne, owocowe, przyprawowe, cukrodajne, używki); omówienie znaczenia wymienionych roślin użytkowych w życiu i gospodarce człowieka. W czasie spaceru po Palmiarni młodzież poznaje rośliny jadalne i uprawiane na potrzeby przemysłu, pochodzące z różnych części świata (m.in.: cynamonowiec, kawa, bawełna, rozmaryn, daktylowiec, herbata, bananowiec). W trakcie zajęć młodzież wypełnia karty pracy. Zajęcia kończy wspólne odczytanie najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.


Przyrodnicze skarby Ogródka Dydaktycznego

Temat realizowany na terenie Ogródka Dydaktycznego w sezonie letnim.

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z historią Ogródka Dydaktycznego (nawiązanie do historii Łodzi i Puszczy Łódzkiej); wyjaśnienie przyczyn ukształtowania się w nim specyficznego mikroklimatu, sprzyjającego uprawie cennych i wrażliwych gatunków roślin; prezentacja najbardziej interesujących gatunków drzew i krzewów zgromadzonych w Ogródku Dydaktycznym. W trakcie zajęć młodzież wypełnia karty pracy. Zajęcia są podsumowane wspólnym odczytaniem najważniejszych informacji zanotowanych w kartach pracy.


Rośliny nagozalążkowe i okrytozalążkowe

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat budowy roślin nagozalążkowych i okrytozalążkowych oraz omówienie roli ogrodów botanicznych i palmiarni w gromadzeniu roślin i poznawaniu bogactwa przyrodniczego świata, wyjaśnienie znaczenia ogrodów botanicznych i palmiarni w ochronie różnorodności biologicznej świata (gatunki zagrożone wyginięciem, gatunki chronione, badania naukowe, reintrodukcja gatunków, konwencja CITES), prezentacja podstawowych grup roślin kolekcjonowanych w Palmiarni.


Zwiedzanie Palmiarni z przewodnikiem

Temat realizowany na terenie Palmiarni.

W trakcie wspólnego spaceru z przewodnikiem, dzieci poznają historię Palmiarni oraz najważniejsze elementy kolekcji roślin szklarniowych. Przewodnik prezentuje rośliny egzotyczne pochodzące z różnych części świata, rośliny w danym momencie kwitnące, owocujące, a także cechujące się swoistymi, często niezwykłymi przystosowaniami. Prezentowane są również przykłady zastosowań tych roślin przez człowieka.

Na zwiedzanie z przewodnikiem i zajęcia warsztatowe w Palmiarni obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 42 674 96 65.

Koszt zwiedzania lub zajęć warsztatowych dla 1 grupy z przewodnikiem (max. 30 osób) to 40 zł + bilety wstępu do Palmiarni w cenie: bilety ulgowe – 4zł, normalne – 8 zł.

W przypadku zwiedzania Palmiarni bez przewodnika ( samodzielnie) nie trzeba wcześniej rezerwować terminu, wystarczy w kasie Palmiarni zakupić bilety wstępu.

Palmiarnię można zwiedzać we wszystkie dni oprócz poniedziałków.

Oferta na lato Leśnictwa Miejskiego

Informacje dla grup zoranizowanych

Adresat: jednostki, organizacje, instytucje posiadające uprawnienia do przygotowywania zorgani-zowanego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Oferta półkolonijna:

  • Własnoręczne przygotowanie barwnych świec z wykorzystaniem leśnych skarbów (szyszek, nasion różnych gatunków drzew, liści, kwiatów, owoców)
  • Leśne podchody z nagrodami (terenowa gra edukacyjno – przyrodnicza po wyznaczonej trasie na terenie Lasu Łagiewnickiego)
  • Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik artystycznych (orgiami, malowanie, rysowa-nie, collage, teatr)


Oferta półkolonijna powstała przede wszystkim po to, by otworzyć przestrzeń kreatywnych działań inspirowanych przyrodą leśną. Chcieliśmy, by przyroda stała się tematem wartym poświęcenia uwagi, pogłębionej refleksji, wreszcie była kuźnią fajnych pomysłów wizualnych o tematyce przy-rodniczej. Przyroda jest ważna. Dzieci rysują i malują zwierzęta od zawsze bardzo chętnie. W szko-le mają zajęcia przyrody, chodzą na lekcje edukacji ekologicznej , uczestniczą w wycieczkach eko-logicznych. Takie zajęcia terenowe są niezbędnym elementem kształcenia przyrodniczego, nato-miast zajęcia plastyczne o tematyce przyrodniczej mogą i powinny sprzyjać rozwojowi wyobraźni. Plastyka pozwala na naukę ekologii poprzez zabawę i uczy twórczego myślenia.

 


Termin: 26.06 – 7.07.2017 r.

Zapisy: marzec – czerwiec 2017 r. , pn-pt, w godz. 8.00 - 16.00, tel. 42 659 02 49 wew.18

Kalendarz
Kontakt