Mia100 Zdolnych

  • UCHWAŁA NR XC/1866/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych">>>

  • UCHWAŁA NR XXXII/842/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych „Mia100 Zdolnych” >>>

  • REGULAMIN PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ >>>

  • ZARZĄDZENIE NR 4319/VII/16 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyzanaie stypendiów Prezydenta Miasta Łodzi w ramach Miejskiego systemu wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 zdolnych" >>>

  • REGULAMIN PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ >>>

  • WNIOSEK KL V-VI SP i Gimnazjum >>>

  • WNIOSEK Ponadgimnazjalne >>>

Kontakt